Modele de bună practică în reintegrare a foștilor deținuți

În cadrul campaniei de informare ce se desfășoară în Proiectul „SOCIAL – Strategia de ocupare și calificare prin învățare și activități pentru libertate”, Vineri, 30 noiembrie 2012, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, a avut loc o conferință de presă cu scopul de a prezenta activitățile specifice derulate in cadrul proiectului și de a promova economia socială, după cum ne informează Pr. Dorel Moțoc. Un aspect semnificativ reținut din prezentare e legat de cele două întreprinderi sociale ce vor fi înființate în proiect.

Participanții și presa au fost informați cu privire la proiectului SOCIAL, Punctele de Informare și Sprijin și Rețelele de Suport pentru Economia Socială dezvoltate la Craiova și Timișoara. Au fost de asemenea prezentate concepte de economie socială și planurile de dezvoltare a întreprinderilor sociale din proiect.

Prezentările și răspunsurile la întrebări au fost oferite de către Ina Rizoaica și Doina Iordache.

Modelul de intervenție cristalizat în proiect are în centru ideea de rețea, de acțiune integrată, proactivă, susținută prin implicarea cât mai multor actori sociali, dar și prin activitatea întreprinderii sociale. Întreprinderea socială, rețeaua de sprijin și punctul de informare împreună, dar și patternul relaționării dintre ele sunt elementele definitorii ale acestei intervenții cu scop de reintegrare. Proiectul testează modelul cu ajutorul a două eparhii, două ONG-uri, două penitenciare și al partenerilor acestora, din Timișoara și Craiova.

Proiectul „SOCIAL – Strategia de ocupare și calificare prin învățare și activități pentru libertate” este un proiect strategic implementat de către Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat cu Federația Filantropia, Patriarhia Română și o serie de instituții de profil din Italia, fiind co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” Proiect POSDRU/69/6.1/S/32801.

Comentarii Facebook


Știri recente