Moaștele Sfântului Gheorghe, timp de patru zile spre închinarea credincioșilor: „Dascălii pocăinței”, cinstiți la Catedrala episcopală din Huși

Sfinții Apostoli Petru și Pavel vor fi sărbătoriți de Biserica noastră pe 29 iunie. Cei doi sfinți au arătat în scrierile lor că fără Hristos, fără Evanghelia și Biserica Sa nu există mântuire. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt ocrotitorii Catedralei episcopale din Huși, ridicată în anul 1495 de Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Preasfințitul Corneliu, Episcopul Hușilor, ne-a vorbit în interviul de mai jos despre viața Sfinților Apostoli, despre postul care precede această sărbătoare, dar și despre programul hramului Catedralei episcopale din Huși.

Preasfinția Voastră, vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pomeniți de Biserica noastră pe 29 iunie.

Biserica creștină sărbătorește pe 29 iunie pe cei doi mari corifei ai creștinismului, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care, prin activitatea lor misionară, prin credința în Mântuitorul Hristos, Cel mort și înviat, și prin viața lor sfântă, au cucerit întreaga lume. Cuvântul pe care ei l-au primit de la Hristos a ajuns să lumineze sufletele tuturor oamenilor aflate în întuneric și în necunoștință. Sfântul Apostol Petru, născut în Betsaida Galileei, L-a întâlnit pe Mântuitorul Hristos și, în ciuda neputinței sale fizice, L-a urmat pe Acesta. Sfântul Pavel din Tars L-a întâlnit într-un mod special pe Mântuitorul Hristos atunci când călătorea spre Damasc. Hristos l-a chemat pe Sfântul Pavel ca să-i fie vas ales în care să se descopere puterea iertării lui Dumnezeu și a iubirii lui față de oameni. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prin activitatea lor misionară, au adus Evanghelia la toate popoarele din Imperiul Roman. Marele Apostol Pavel, prin argumentarea logică, prin iscusimea minții sale, prin capacitatea de a explica proorociile Vechiului Testament care s-au împlinit în Hristos și prin curajul prin care a cucerit întreaga lume păgână, este un luceafăr viu. În scrierile Sfântului Pavel, inspirate de Dumnezeu, s-a concentrat întreaga învățătură creștină. Sfântul Pavel a abordat cele mai interesante și cele mai puternice probleme ale timpului său. Apostolul Pavel rămâne pentru fiecare preot și pentru fiecare episcop un model și un exemplu demn de urmat. El a fost cel care a scris despre sublimitatea puterii dragostei, despre puterea credinței și binefacerile ei și despre frumusețea, bucuria și încercările slujirii preoțești. Sfântul Pavel dedică slujirii preoțești trei epistole. Toate aceste slujiri sunt încununate de credința în Învierea Domnului Hristos, care este începutul învierii tuturor oamenilor. În Epistola I către Corinteni capitolul 15, Sfântul Pavel închină un întreg imn Învierii Domnului și învierii oamenilor. Argumentele pe care le folosește, specific logicii timpului său, sunt valabile și astăzi pentru că ele demonstrează că Învierea Mântuitorului este temelia credinței noastre. Învierea Mântuitorului este sensul și speranța vieții noastre. Sfântul Apostol Pavel a pecetluit credința, viața și învățătura sa după ce L-a întâlnit pe Mântuitorul pe drumul Damascului cu mărturisirea celebră: ‘Că eu de-acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptății, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui’ (II Timotei, cap. 4, 6-8). În ziua de 29 iunie, marele Apostol Pavel este decapitat la Roma din porunca împăratului Nero și astfel se înalță la ceruri, neîncetând de acolo să mijlocească pentru noi. Tot pe 29 iunie, pescarul galilean Simon, fiul lui Iona, Petru, prin credința căruia Mântuitorul a întărit Biserica Sa, moare răstignit la Roma pentru ca de pe cruce să privească frumusețea și înălțimea la care Domnul slavei l-a chemat.

Preasfințite Părinte Corneliu, sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este precedată de post. Ce rol are acest post în viața credincioșilor?

Biserica a rânduit încă din secolul al XI-lea ca înaintea sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel să se postească. În primul rând s-a accentuat un post duhovnicesc prin intermediul căruia fiecare creștin să-și schimbe viața pentru a deveni un purtător de lumină. Prin Taina Sfintei Spovedanii, creștinul trebuie să-L recunoască pe Mântuitorul cel Mort și Înviat, propovăduit de Sfinții Apostoli. Toate scrierile Sfinților Apostoli Petru și Pavel mărturisesc bunătatea fără sfârșit a Mântuitorului și puterea iertării lui. Astfel, cei doi sfinți sunt dascălii pocăinței. Petru s-a lepădat de Domnul și a plâns cu amar. În ciuda greșelii săvârșite, Mântuitorul l-a iertat după Înviere. Saul din Tars, care lupta împotriva Învierii Domnului și împotriva lui Hristos, cunoscându-L pe drumul Damascului, și-a schimbat radical și definitiv viața. În acest sens, avem perioada de post care înseamnă renunțare de bunăvoie pentru suflet. În al doilea rând, acest post are rolul de a ne schimba viața pentru a deveni făpturi noi. Acesta este mesajul Sfintei Evanghelii pe care Sfinții Apostoli au propovăduit-o la toate popoarele. Fără Hristos, fără Evanghelia și Biserica Sa nu există mântuire. Acest lucru este arătat de Sfinții Apostoli Petru și Pavel în scrierile lor care s-au păstrat în Noul Testament.

Moaștele Sfântului Gheorghe ajung joi la Catedrala episcopală din Huși

Catedrala episcopală din Huși îi cinstește într-un mod deosebit pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel pe 29 iunie. Preasfinția Voastră, spuneți-mi câteva date istorice despre acest sfânt lăcaș.

Biserica ‘Sfinții Apostoli Petru și Pavel’ din Huși, zidită în anul 1495 de către Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare, a suferit în timpul războiului ruso-turc din anul 1710-1711, fiind refăcută de episcopul Inochentie al Hușilor și de urmașul său Iacob Stamati, care devine ulterior mitropolitul Moldovei din acea vreme. Catedrala episcopală din Huși adăpostește de la sfârșitul veacului al XVII-lea mâna Sfintei Mucenițe Chiriachi, fiind adusă de episcopul Iacob Stamati. Biserica este în formă de cruce, îndreptată spre răsărit, de unde este puterea și lumina cea nepieritoare a lui Dumnezeu.

În ultimii ani, manifestările dedicate hramului Catedralei episcopale din Huși au luat amploare. Dacă anul trecut la slujba hramului a fost adusă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, în acest an la Huși va ajunge racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe de la parohia Feredeni. Preasfinția Voastră, care va fi programul dedicat hramului din acest an?

Moaștele Sfântului Gheorghe din parohia Feredeni, Protopopiatul Hârlău, vor ajunge la Catedrala episcopală din Huși mâine, 28 iunie, la ora 15:00. În aceeași zi, se va oficia slujba Privegherii, iar pe 29 iunie va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Racla în care se află un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe va fi adusă cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Moaștele Sfântului Gheorghe se vor întoarce la Feredeni duminică, 1 iulie. Timp de 50 de ani Episcopia Hușilor a fost desființată. Acum reînnodăm și reclădim viața duhovnicească, întărim credința și încercăm să semănăm în sufletele aride sămânța cea bună care să rodească și să schimbe viața tuturor credincioșilor din aceste ținuturi. Ne bucurăm că Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne sunt ocrotitori și pelerini împreună cu noi pe acest pământ. Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel îi cheamă pe fiii Episcopiei Hușilor, pe cei care sunt departe sau aproape de Biserică, pe cei puțini sau mai mult credincioși, pe cei indiferenți și pe cei care ard de dragostea Mântuitorului și pe noi toți să revenim spre noi înșine. Prin pocăință să îmbunăm pe Dumnezeu ca să se întoarcă spre noi, prin rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel. (Interviu publicat în Ziarul LUmina din 27 iunie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente