Mitropolitul Olteniei la ceas aniversar

Înalt Preasfințitul Părinte Irineu a împlinit astăzi, 27 iulie 2011, trei ani de arhipăstorire în demitatea de Mitropolit al Olteniei și Arhiepiscop al Craiovei. Momentul a fost marcat prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova.

Clericii, credincioșii, monahii și monahiile din Mitropolia Olteniei s-au rugat miercuri, 27 iulie, pentru sănătatea și îndelunga păstorire a IPS Părinte Irineu, care a împlinit trei ani de la înscăunare. În cetatea Băniei Băniei evenimentul a fost marcat prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala „Sfântul Dumitru” de un numeros sobor de preoți și diaconi în frunte cu IPS Părinte Mitropolit. Cu acest prilej, în cadrul slujbei, au fost sfințite trei sute de antemise, pecetluite cu semnătura Înalt Preasfinției Sale, care urmează să fie direcționate către bisericile din Arhiepiscopia Craiovei.

Trei ani de slujire arhierească ca Mitropolit al Olteniei

La finalul slujbei, IPS Irineu a vorbit despre viața și minunile Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, a cărui pomenire a fost săvârșită. Totodată, IPS Părinte a ținut să le mulțumească tuturor pentru bucuria împărtășită și pentru mijlocirea în rugăciune, asugurându-i de toată dragostea și purtarea sa de grijă.

În decursul celor trei ani de arhipăstorire, IPS Părinte Irineu a fost permanent alături de poporul cel binecredincios din Mitropolia Olteniei. A sfințit sute de locașuri de închinare, a temeluit numeroase așezăminte sociale, a inițiat diverse programe și activități cu caracter filantropic, menite să aline suferința celor din închisori, copiilor orfani sau femeilor văduve. Activitatea culturală de grad universitar și preuniversitar a cunoscut în această perioadă o vizibilă creștere calitativă. În acest context, amintim că IPS Părinte, din postura de Decan al Facultății de Teologie din Craiova, a pus bazele primei Școli Doctorale de teologie din istoria Bisericii Oltene. În fiecare demers, Mitropolitul nostru s-a călăuzit după învățăturile Sfintei Scripturi, totdeauna urmând cuvântul Mântuitorului care spune: „Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții” (Ioan 13, 34-35).

Coordonate biografice

IPS Părinte Irineu s-a născut la data de 16 noiembrie 1957 în localitatea vâlceană Peștișani. A primit la botez numele de Ion. În anul 1974 a fost primit ca frate la Mănăstirea Frăsinei, din județul Vâlcea. În anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la București, pe care le-a încheiat prin susținerea tezei de licență cu titlul „Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După finalizarea studiilor universitare, a îmbrăcat haina monahală, fiind hirotonit întru ierodiacon (1985) și ieromonah (1986).

În anul 1985 a fost admis la școala doctorală a Institutului Teologic din București, optând pentru disciplina Patrologie. Tema lucrării a fost „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ștefan Alexe. După ce, timp de un an de zile (1986-1987), a urmat cursuri de limbă și literatură franceză în cadrul Facultății de Litere a Universității din Grenoble, și-a continuat studiile doctorale pe specialitatea Teologie Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris (1987-1990). În urma susținerii tezei cu titlul „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, elaborată sub coordonarea științifică a cunoscutului profesor Boris Bobrinskoy, mitropolitul nostru a fost învestit de comisia doctorală cu titlul de doctor în teologie, obținând calificativul „magna cum laude”. În paralel, a urmat și cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum și de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990 și 1991, a predat istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris.

La 6 septembrie 1991, a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, primind titulatura de „Slătineanul”. A fost învestit ca episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al președintelui României, fiind hirotonit la 6 octombrie 1991. Din anul 2000, a fost ales ca referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice și liturgice a Sfântului Sinod, iar din 2003 îndeplinește funcția de secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinților români. În calitate de Episcop-vicar, IPS Irineu a participat activ la diferite simpozioane și întruniri ecumenice în țară și peste hotare. Din anul 1991, a predat la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de istoria culturii și civilizației bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul Teologic „Sfântul Serghie” din Paris. În 1994 a devenit titularul Catedrei de teologie dogmatică și morală (1994-1997), apoi, conducătorul acesteia (1997) și al Catedrei sistematico-practice (2004-2008). Din anul 2008, IPS Părinte este decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiași instituții (mai precis, 24 ianuarie 2008). În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu.

În perioada 2002-2005, IPS Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova, obținând în anul 2005 titlul de doctor în Drept Civil, cu teza „Raportul dintre preceptele morale creștine și normele juridice”, elaborată sub coordonarea științifică a acad. prof. dr. Ion Dogaru, cu calificativul „magna cum laude”.

Pe tot parcursul activității universitare de până acum, IPS Irineu a scris numeroase cărți, studii, articole și traduceri. Ultima lucrare, publicată la Editura „Mitropolia Olteniei”, este un laborios tratat de histologie ce poartă titlul „Iisus este Același, ieri și azi și în veac”.

Anul trecut, la data de 22 noiembrie, IPS Părinte Mitropolit a fost numit membru de onoare al Academiei Române.

Comentarii Facebook


Știri recente