Mitropolia Moldovei și Bucovinei și-a cinstit înaintașii

Din anul 1401 și până astăzi, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a avut un șir lung de vrednici ierarhi care au influențat, prin activitatea lor, viața istorică, spirituală și culturală a Moldovei. ‘Suntem chemați, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, să ne amintim de mai-marii noștri, să privim cu luare-aminte la modul cum și-au încheiat viața, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor, iar celor care sunt astăzi la conducerea Bisericii Moldovei Dumnezeu să le dea ajutor, har și binecuvântare’, spune pr. prof. dr. Ion Vicovan, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă ‘Dumitru Stăniloae’ din Iași, după cum informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Moldova.

Cu prilejul sărbătoririi a 610 ani de la recunoașterea Mitropoliei Moldovei de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, la 26 iulie 1401, la Catedrala mitropolitană din Iași s-a săvârșit, ieri, un Parastas pentru mitropoliții și episcopii care au condus destinele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cât și pentru voievozii și ctitorii care au apărat și au îmbogățit zestrea Bisericii Ortodoxe pe aceste meleaguri. Slujba de pomenire a fost oficiată de Preasfințitul Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte pr. Ionel Roată, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, pr. prof. dr. Ion Vicovan, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă ‘Dumitru Stăniloae’ din Iași, protos. Hrisostom Rădășanu, consilier pe probleme de învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, arhim. Dosoftei Șcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iași, și arhim. Constantin Chirilă.

‘Moldovenii au dorit, de la început, să aibă un domnitor și un conducător bisericesc din neamul lor’

După slujba de pomenire, pr. prof. dr. Ion Vicovan a vorbit celor prezenți la slujba de Parastas despre însemnătatea momentului recunoașterii Mitropoliei Moldovei, despre importanța faptului că această recunoaștere a coincis cu acceptarea, de către Patriarhia Constantinopolului, a unui înalt ierarh de neam moldovenesc în fruntea Mitropoliei, contrar obiceiurilor acelor vremuri, și despre puternica legătură între Neam și Biserică în istoria Moldovei.

‘Odată cu organizarea Moldovei ca stat, apoi ca stat independent, s-a organizat și Biserica de aici și trebuie subliniat faptul că moldovenii au dorit, de la început, să aibă un domnitor și un conducător bisericesc din neamul lor. Astfel, din anul 1401 și până astăzi, Mitropolia Moldovei a avut un șir lung de vrednici ierarhi cu realizări deosebite. Și pentru că astăzi au fost pomeniți nu doar întâiul mitropolit al Moldovei, Iosif I Mușat, ci și ceilalți mitropoliți, aș aminti pe scurt că, de pildă, în timpul mitropolitului Iosif I Mușat au fost aduse la Suceava moaștele Sfântului Ioan cel Nou, considerat ocrotitorul Moldovei, iar în timpul Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, Moldova a avut doi mitropoliți de seamă, Teoctist și Gheorghe, care l-au povățuit, care i-au fost apropiați și care au sfințit ctitoriile marelui voievod. De asemenea, în timpul voievodului Petru Rareș, au fost pictate, pentru prima dată, mănăstirile din nordul Moldovei, iar în timpul mitropolitului Anastasie Crimca a fost ridicat în țară primul spital, la Suceava. Aș mai aminti că în timpul Sfântului Mitropolit Varlaam, la Iași, a fost adusă prima tiparniță, a fost înființată prima Academie Vasiliană și tot aici a apărut cea dintâi carte românească de învățătură. În timpul Sfântului Ierarh Dosoftei, un alt mare mitropolit al Moldovei, a apărut la Iași o carte de mare valoare, intitulată ‘Viața și petrecerea sfinților’, iar în veacul al XVIII-lea a fost ridicată aici, prin osârdia mitropolitului Gavriil Calimachi, cea dintâi catedrală a Moldovei, după care, la începutul veacului următor, mitropolitul Veniamin Costachi a pus bazele catedralei în care suntem și ne rugăm astăzi. Aș mai aminti faptul că Iosif Naniescu, numit ‘al doilea’, a finalizat Catedrala mitropolitană și a adus aici moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, iar în veacul al XX-lea, în timpuri grele, de război, de foame și de stăpânire comunistă, aici au păstorit vrednici mitropoliți, cum ar fi Pimen Georgescu, Irineu Mihălcescu, Iustinian Marina, Iustin Moisescu sau Teoctist Arăpașu, cel care s-a ocupat și a restaurat Catedrala. Doar această scurtă enumerare nu poate reflecta bogata activitate spirituală, culturală și istorică pe care au desfășurat-o înalții noștri ierarhi, dar ne obligă să ne amintim de toți cei care ne-au păstrat și ne-au transmis dreapta credință. Suntem chemați, precum spunea Sfântul Apostol Pavel, să ne amintim de mai-marii noștri, să privim cu luare-aminte la modul cum și-au încheiat viața, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor, iar celor care sunt astăzi la conducerea Bisericii Moldovei Dumnezeu să le dea ajutor, har și binecuvântare’, și-a încheiat pr. prof. dr. Ion Vicovan cuvântul de învățătură.

Comentarii Facebook


Știri recente