Misiunea Ziarului Lumina

Cotidianul „Ziarul Lumina” se definește public, în prezent, deopotrivă drept „cotidian al laicatului ortodox”, dar și ca publicație asumată integral de Patriarhia Română, fiind nominalizată în art. 198 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, el se adresează credincioșilor din România, clerici și laicat deopotrivă, nefiind un „ziar de nișă” adresat exclusiv creștinilor practicanți sau cu precădere clericilor, neurmărind doar agenda specifică a acestora. Este un ziar cu puternice și moderne accente misionare, al cărui scop este, printre altele, cel de a susține lucrarea de profundă încreștinare a poporului, spre a convinge pe fiecare că, pe lângă cetățenia română, poate deține și un pașaport de Cetățean al Cerului. O misiune nu tocmai ușoară, întrucât se împlinește, nu rareori, în fața unui public decreștinat de ateismul metodic și ideologizant profesat în timpul regimului comunist, dar și de discursurile de import ce urmăresc metodic evacuarea Bisericii și a creștinismului din spațiul public.

Ce înseamnă perspectiva creștină

Ziarul Lumina a fost încă de la început, când se numea, simplu, „Lumina”, un cotidian redactat din perspectivă creștină. În editorialul apărut în 7 februarie 2005, data primei apariții, Florin Zamfirescu, membru fondator, de curând trecut la cele veșnice, explica ce înseamnă anunțata „perspectivă creștină”: „Înseamnă că Lumina este un ziar care nu va transforma violența în subiect de presă și nici viața privată a personalităților în prilej de bârfă (…) Înseamnă că Lumina este un ziar onest, echilibrat și cu o singură ambiție: să readucă speranța printre oameni, să-i ajute să-și aducă aminte că prezentul lor se sprijină și pe amintirile din albumul de fotografii al familiei, dar și pe crucile din cimitir, unde se odihnesc părinții, bunicii și străbunicii noștri.”

Politica editorială a cotidianului „Ziarul Lumina” a urmărit, încă de la început, informarea corectă referitoare la evenimente care intervin în viața de zi cu zi a unui creștin, într-un mod netabloidizant și nedirijat de nici un fel de partizanat politic. Pe de altă parte, cotidianul a urmărit o lungă, temeinică și plină de blândețe politică de catehizare a publicului prin conținutul paginilor de actualitate religioasă, de opinii ale teologilor și ale personalităților-reper ale societății civile, de viață a Bisericii în relație cu societatea, toate aceste pagini fiind scrise într-un limbaj accesibil unui cititor adesea obosit de agresivitatea la care este supus zilnic de majoritatea canalelor media.

Abordarea editorială a cotidianului „Ziarul Lumina” a pornit de la bun început pe principiul structurii ADN, două lanțuri paralele, rulate elicoidal în jurul unui ax central. Subiectele jurnalistice sunt împărțite în două principale domenii – Actualitate Religioasă și Actualitate Socială. Dacă în structura ADN cele două lanțuri elicoidale sunt legate unul de altul prin solide punți moleculare, actualitatea religioasă și cea socială prezintă ca un ansamblu relația om – existență – veșnicie. Prin urmare, nu considerăm că ar exista o relație dihotomică între actualitatea religioasă și cea socială, ci una de armonie, pentru închegarea unui mesaj unitar, specific unei instituții de dimensiunea Patriarhiei Române. Fără acest tip de abordare, concentrat pe informația petrecută „ieri”, care se întâmplă „azi” sau va avea loc „mâine”, nu ne-am putea numi „cotidian”, ci un pachet de șase săptămânale cu apariție în fiecare zi a săptămânii.

Cotidianul „Ziarul Lumina” a avut dintru început un public pe care l-a fidelizat oferindu-i statutul de abonat. Este una dintre explicațiile pentru care numărul abonamentelor a crescut constant în cei cinci ani de zile, în luna ianuarie, anul acesta, depășindu-se cota de 27.000 de abonamente la nivelul Patriarhiei Române. Creșterea față de anul 2008 este de peste 100%, iar față de anul 2009, de 25%. Statistic privind lucrurile, tirajul actual a crescut cu 800% față de luna decembrie 2007, momentul în care redacția s-a mutat de la Iași la București.

Aceste cifre nu sunt doar rezultatul unei evaluări interne, ci reprezintă concluziile raportului de audit al tirajului care are loc semestrial, din anul 2008, publicațiile „Ziarul Lumina” și „Lumina de Duminică” deținând statutul de membru BRAT (Biroul Român de Audit al Tirajelor).

Extinderea ziarului prin ediții regionale

Deși tiparul ziarului se face doar la București și la Iași, prin bunăvoința Poștei Române, distribuția acoperă 39 de județe din România, nu toate cu ponderi comparabile. Cele mai multe abonamente le au eparhiile componente ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei (60%), ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (15%), respectiv ale Mitropoliei Olteniei (5%). Prin aria de distribuție actuală, cotidianul „Ziarul Lumina” este catalogat drept publicație națională, conform ultimelor reglementări în domeniu.

O publicație nu poate fi receptată cu același interes în oricare regiune a țării, dacă nu abordează problematica specifică cititorilor din respectiva comunitate. De aceea, edițile regionale (sau locale, după caz) reprezintă soluția care conduce la fidelizarea cititorilor aflați oricât de departe de centrul de editare. Un exemplu bun poate fi cel al ediției de Moldova a Ziarului Lumina care, prin paginile editate local și care nu apar în ediția națională, a reușit să colecteze, în luna ianuarie 2010, aproape 4500 de abonamente, o creștere de peste 100% față de perioada anterioară lansării ediției regionale de Moldova.

De aceea, extinderea Ziarului Lumina prin ediții regionale pare a fi cea mai bună soluție pentru a obține un tiraj consolidat de minimum 100.000 exemplare. La un asemenea tiraj, orice articol apărut va fi studiat cu mare atenție, pentru că va da un semnal important trimis în peste 100.000 de gospodării.

Ca atare, cel mai important proiect editorial pentru anul 2010 este lansarea ediției de Transilvania cu redacția și tiparul la Sibiu, deoarece acolo există disponibilitate, capacitate și tradiție pentru un asemenea proiect editorial. Resursele financiare necesare întreținerii subredacției de la Sibiu și tipăririi Ediției de Transilvania vor rezulta din economiile pe care ziarul le face lunar din reducerea taxelor de distribuție, acordată de Compania Națională „Poșta Română” S.A. Aceasta, prin bunăvoința dlui director general Tudor Gabriel Bohâlțanu, a știut să răspundă cu promptitudine la la apelul adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a solicitat Poștei Române reducerea comisioanelor de difuzare în scopul sprijinirii lucrării misonare a publicațiilor Lumina, care nu au fost niciodată publicații comerciale, ci doar misionare și non-profit.

Proiecte de viitor

Alături de acest proiect important, cotidianul „Ziarul Lumina” își mai propune pentru anul 2010 o ediție online în limba engleză pentru secțiunea de actualitate religioasă, publicarea în volume tematice a celor mai valoroase articole apărute în publicațiile Lumina în ultimii cinci ani, finalizarea arhivei offline a publicațiilor Lumina care să ofere pe un singur DVD, în format electronic, toate edițiile apărute până acum, cu bogate instrumente de arhivare.

Din punctul de vedere grafic, redacția „Ziarului Lumina” lucrează la o machetă îmbunătățită, desenată într-o manieră care să conducă la ideea de sobrietate în formă și conținut, dar inspirându-se din designul modern. Această machetă va fi lansată de sărbătoarea hramului Centrului de presă Basilica.

Din punctul de vedere editorial, proiectele pentru 2010 pun un accent deosebit pe căutarea de tineri români angajați în instituțiile europene și ecumenice, pentru a deveni corespondenți ai Ziarului Lumina care să semnaleze temele importante aflate în dezbaterea instituțiilor europene. Aceasta este șansa noastră de a depăși abordările provinciale și de a pătrunde într-o problematică de interes pentru românii din țară și de dincolo de granițe. Tratând astfel de subiecte internaționale și mai ales printr-un schimb de experiență între jurnaliștii de la publicațiile creștine, deschiderea ziarului către noutate ar fi și mai vizibilă, aceasta făcând din cotidianul Patriarhiei Române un ziar internațional creștin. Pe lângă aceasta, cotidianul „Ziarul Lumina” va organiza la București, cu ocazia hramului Catedralei patriarhale, un colocviu cu toate cotidienele creștine importante din Europa, în vederea cooperării jurnalistice și a deschiderii internaționale.

Cei cinci ani de zile au reprezentat o muncă deloc ușoară, dar desfășurată cu entuziasm de un colectiv în permanentă căutare a celei mai potrivite formule jurnalistice, a celui mai adecvat mod de a transmite cât mai direct mesajul milenar al Bisericii. Acești cinci ani nu ar fi fost posibili fără îndrumarea părintească și plină de înțelegere a Preafe-ricitului Părinte Patriarh Daniel, cel care a avut curajul de a pune în practică un gând ce stăruia, de altfel, de mai multă vreme în conștiința misionară a Bisericii.

(Cuvântul rostit ieri în Sala „Europa Christiana” de dl. Cosmin Olinici, consilier patriarhal – publicațiile „Lumina”, publicat în „Ziarul Lumina” din data de 13 februarie 2010)

Comentarii Facebook


Știri recente

Părintele Sofian Boghiu a fost comemorat la Biblioteca Sfântului Sinod: Evocări, mărturii şi lansare de carte

Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu a fost comemorat miercuri la Biblioteca Sfântului Sinod, aflată în incinta Mănăstirii Antim din Bucureşti. Mărturii&evocări Evenimentul s‑a desfășurat în Sala „Conon Arămescu‑Donici” a Biblioteca Sfântului Sinod și a reunit ierarhi, clerici…