Mii de credincioși pe Colina Bucuriei la Slujba Învierii Domnului

Mii de credincioși pe Colina Bucuriei din București au primit în fața Reședinței și a Catedralei Patriarhale Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim de la Patriarhul României. Slujba Învierii a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Patriarhale.

La finalul slujbei Preafericirea Sa a ținut și un cuvânt de învățătură prin care a subliniat faptul că Sfânta Lumină este un dar al lui Dumnezeu pentru noi.

„Lumina pe care am primit-o în noaptea aceasta de Paști este adusă de la Ierusalim ca un dar al Mântuitorului Iisus Hristos pentru cei care păstrează dreapta credință și Îl iubesc pe El. Lumina de Ierusalim de la Mormântul Învierii Domnului care vine în fiecare an după slujba Vecerniei ca urmare a rugăciunilor poporului și în special a rugăciunilor Patriarhului Ierusalimului, chiar pe lespedea Mormântului Învierii Domnului și ea reprezintă această lumină o minune a Ortodoxiei ca o încurajare a noastră a tuturor, ca o mărturie că Hristos Domnul Cel înviat deși este înălțat la cer întru slavă este tainic prezent în mijlocul poporului dreptmăritor și ca semn de comunicare și confirmare a dreptei credințe și a iubirii noastre față de El trimite în fiecare an lumina aceasta sfântă care la început nu arde, este o lumină neobișnuită și lumina aceasta este împărtășită tuturor popoarelor ortodoxe care trimit delegații la Sfântul Mormânt al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. De trei ani încoace delegația Patriarhiei Române merge la Ierusalim pentru a primi această Lumină Sfântă care este împărtășită mai multor delegații din țara noastră astfel încât în toate colțurile țării, în toate părțile României de astăzi Lumina de la Ierusalim să fie un semn de mângâiere, de binecuvântare și bucurie pentru clerul și credincioșii Bisericii noastre”, a spus Preafericirea Sa, după cum ne informează Radio TRINITAS.

În continuare, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reliefat trei adevăruri privind Învierea lui Hristos.

„Primul adevăr al credinței noastre privind Învierea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel veșnic Care S-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor este acesta, Învierea lui Hristos este biruința asupra morții și începutul unei alte vieți, începutul vieții veșnice încă din lumea aceasta. Al doilea adevăr este acesta, Învierea lui Hristos este începătură sau arvună a Învierii tuturor oamenilor, nu numai a creștinilor, ci a învierii de obște sau universale a tuturor oamenilor din lume. În al treilea rând Învierea lui Hristos este Lumina sau sensul ultim al vieții oamenilor și al întregului univers”.

Totodată, Patriarhul României a evidențiat faptul că Trupul Mântuitorului după Înviere nu mai era același.

„Trupul Mântuitorului Iisus Hristos înviat din morți este unul schimbat. Deși își păstrează identitatea pentru că arată ucenicului Său Toma urmele cuielor Răstignirii Sale pe Cruce și urma lancei cu care a fost străpuns în coastă totuși, trupul Lui nu mai este ca un trup al omului obișnuit. El este materie înduhovnicită și îndumnezeită. El este liber de orice determinism al naturii, orice determinism al spațiului și al timpului. De aceea, Hristos Domnul în seara Învierii Sale intră în camera unde se aflau ucenicii Săi prin ușile încuiate, fără să spargă ușile și fără să-și rănească Trupul Său. În seara aceleași zile a Învierii Sale din morți Hristos Domnul este prezent la Ierusalim intrând prin ușile încuiate și spunând ucenicilor Săi ‘Pace vouă’. În același timp El este călător necunoscut cu Luca și Cleopa în drum spre Emaus. Și când s-a făcut seară Luca și Cleopa L-au invitat în casă. Și în mod surprinzător Hristos Cel înviat S-a așezat în capul mesei unde de obicei nu stă cel invitat, ci stăpânul casei, a binecuvântat pâinea și a frânt-o. Și în momentul acela ochii ucenicilor Săi s-au deschis și L-au recunoscut. Dar îndată El S-a făcut necunoscut. Nu știm unde s-a dus pentru că nici ușa nu s-a deschis și nici fereastra. El S-a făcut nevăzut nu pentru că a fugit, nu pentru S-a îndepărtat de ei, ci pentru că S-a făcut nevăzut ascunzându-Se în pâinea binecuvântată în Sfânta Euharistie. Și de atunci până astăzi Hristos Cel înviat din morți este prezent în mijlocul poporului dreptcredincios care Îl iubește și mai ales în Sfânta Taină a Sfintei Euharistii sau Sfintei Împărtășanii. Fiindcă Mântuitorul Iisus Hristos Cel înviat din morți, ne spune Sfântul Apostol Pavel, este începătura sau arvuna învierii tuturor oamenilor. De aceea, Învierea lui Hristos este prăznuită sau celebrată ca sărbătoare nu în biserică, ci în afara bisericii, pentru că nu privește numai pe creștini, ci privește pe toți oamenii. Și pe cei care au crezut și pe cei care nu au crezut în El fiindcă Învierea de obște sau universală este darul lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Toți oamenii vor învia la sfârșitul veacurilor când Hristos Domnul va veni cu slavă și putere multă să judece viii și morții și a cărui Împărăție nu va avea sfârșit, după cum mărturisim în Crez. Cei care au crezut în El, L-au iubit și au împlinit voia Lui se vor bucura veșnic. Cei care au refuzat iubirea Lui vor simți durerea vidului spiritual prin sufletul lor pentru că nu i-au răspuns iubirii Lui. În noaptea de Paști și toată Săptămâna Luminată și până la Înălțarea Domnului cântăm acest adevăr al credinței noastre că Hristos este începutul învierii tuturor oamenilor și anume, în troparul Sfintelor Paști noi cântăm ‘Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le’, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului a continuat prin oficierea în Catedrala Patriarhală a Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Patriarhale, în prezența a sute de credincioși.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

La finalul Sfintei Liturghii Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit credincioșilor pentru participare și le-a dăruit pastorala de Sfintele Paști, un cozonac și câte o iconiță cu Învierea Domnului Hristos.

Comentarii Facebook


Știri recente