Mesajul Primului Ministru al Guvernului României la întronizarea IPS Ciprian

Mesajul Primului Ministru al Guvernului României, domnul Victor Ponta, cu prilejul ceremoniei de întronizare a Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, noul Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, 10 martie 2013:

Înalt Preasfințite Părinte Arhiepiscop Ciprian,

Prea cucernici părinți, onorată adunare,

Este o reală bucurie pentru mine să exprim, în această zi de sărbătoare, când credincioșii din ținuturile Buzăului și Vrancei primesc un nou arhipăstor, sentimentele de prețuire pe care vi le port, precum și convingerea că întronizarea Înalt Preasfinției Voastre în scaunul arhieresc de la Buzău, orânduit odată cu cel de la Râmnic de către însuși marele Patriarh ecumenic Nifon al II-lea, va duce pe mai departe o frumoasă tradiție.

Înalt Preasfinția Voastră veniți la Buzău după un lung șir de nume ilustre de mari înaintași, figuri de ierarhi-cărturari, cu un aport important la dăinuirea și propășirea acestui neam. Veniți într-un moment când este mare nevoie de repere spirituale.

Cărturarul cu studii în marile centre europene și cu un doctorat strălucit la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Aristotelice din Tesalonic, slujitorul care, ca episcop vicar a doi mari patriarhi, a trudit cu dragoste și devotament la reașezarea Bisericii Ortodoxe Române în locul cuvenit în viețile noastre, are acum de înălțat propria zidire. Iar Dumnezeu a hotărât să ajungeți pe șantier la anii maximei puteri de muncă și creație, pentru un timp ce vi-l dorim cu toții cât mai îndelungat. La ceasul rânduit anume pentru întronizarea Înalt Preasfinției Voastre în demnitatea de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, îmi vine în minte proverbul: „Omul potrivit la locul potrivit”.

Onorată adunare,

Realitățile economice și sociale ne pun pe toți în fața unor probleme grave, pe care nu le putem rezolva decât împreună, prin cooperare și respect reciproc. Avem responsabilități față de toate cultele din țara noastră – cu precădere față de Biserica Ortodoxă Română și doresc să vă asigur că Statul le va onora în respectul deplin al Constituției și al legislației specifice.

Suntem îngrijorați, ca și dumneavoastră, de sensul profund negativ al unor schimbări care sapă la temelia societății noastre. Națiunea română se confruntă cu o criză de conștiință și de identitate. Ea este dominată de dezbinare și ură. De aceea avem nevoie de ancore etice, de puncte de reper, de sprijin moral. Biserica Ortodoxă Română este o astfel de ancoră.

Suntem îngrijorați și de creșterea violenței în familie, în școli și, în general, în societate, de creșterea ratei abandonului școlar, de scăderea spiritului civic, de relativizarea morală și de ofensiva imoralității și amoralității, de consumerismul, individualismul, oportunismul și egoismul care domină gândirea și viața românilor.

Nu putem asista pasivi la aceste evoluții. Credem sincer că Biserica Ortodoxă Română are capacitatea de a se confrunta cu aceste sfidări și de a le răspunde în maniera cea mai adecvată. Pe fondul accentuării sărăciei, ca o consecință a crizei economice, creșterea dimensiunii sociale a acțiunii Bisericii Ortodoxe Române este extrem de benefică.

Părinte Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei,

Asigurându-vă de prețuirea, deschiderea și sprijinul nostru, vă doresc izbândă deplină în demnitatea de arhiepiscop al buzoienilor și vrâncenilor.

Comentarii Facebook


Știri recente