Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL la slujba de prohodire a Preasfințitului Părinte IOACHIM, Episcopul Hușilor (27 aprilie 2009)

UN CTITOR DE BISERICI ȘI UN PROMOTOR AL CULTURII CREȘTINE – Episcopul IOACHIM al Hușilor –

Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim al Hușilor a trecut la Domnul în vinerea din Săptămâna Luminată. Întrucât și-a purtat crucea suferinței unei boli îndelungate cu demnitate și cu nădejde, Dumnezeu l-a chemat în ceruri în ziua sărbătoririi Izvorului Tămăduirii pentru a-i arăta că locul deplinei vindecări „de durere, întristare și suspin” este Împărăția lui Dumnezeu.

Cunoscător al istoriei Bisericii și patriot statornic, predicator captivant și păstor misionar, iubitor de cultură și de evlavie, Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim Mareș i-a prețuit mult pe preoții și credincioșii încredințați lui spre păstorire.

În vremuri grele pentru Biserica Ortodoxă Române vrednicul de pomenire Ioan-Ioachim Mareș a fost ales și hirotonit Arhiereu Vicar al istoricei Episcopii a Romanului și Hușilor, pe care o cunoștea foarte bine și pe care o slujise întâi ca preot în câteva parohii din cuprinsul ei, iar apoi, ca vicar administrativ între anii 1978-1985 și apoi arhiereu vicar între 1985-1996. Vrednicia și hărnicia arătate la Roman au contribuit la alegerea Preasfințitului Arhiereu vicar Ioachim ca episcop al Hușilor, episcopie reactivată de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 1996, reînnodând astfel lunga și zbuciumata istorie a acestui scaun episcopal, păstorit în trecutul său de mulți ierarhi evlavioși și erudiți. Întronizarea primului episcop al Hușilor după reactivarea episcopiei s-a petrecut în timpul păstoririi noastre la Iași, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Ne amintim cu evlavie de momentul noului început al acestei vechi eparhii, dar mai ales de zelul și jertfelnicia primului ei chiriarh, după reactivare. Pomenim în aceste momente de rugăciune și recunoștință lucrarea bogată pe care vrednicul de pomenire Episcop Ioachim al Hușilor a desfășurat-o „cu timp și fără timp” ca Episcopia Hușilor să-și recapete în scurt timp frumusețea ei de altădată. El a restaurat multe biserici și mănăstiri și a ctitorit altele noi, dar mai ales s-a îngrijit cu deosebită atenție să îmbrace Catedrala Episcopală din Huși în veșmânt luminos după ample lucrări de restaurare și dotare cu odoare și veșminte noi. Am săvârșit împreună resfințirea Catedralei din Huși în ziua pomenirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie 1998. Păstrăm aceeași frumoasă amintire și de la momentul inaugurării Muzeul Eparhial din Huși în anul omagial 2004, în cadrul amplelor manifestări dedicate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim s-a dovedit o dată în plus iubitor de Biserică și Neam, un ierarh care prețuia mult memoria înaintașilor, creatori de valori sfinte.

În același timp vrednicul de pomenire Episcop Ioachim al Hușilor s-a dovedit în anii păstoririi sale ca episcop a fi un neobosit misionar, ctitor de multe biserici și de opere culturale. El a inițiat și susținut prima parte a lucrărilor de construire a catedralei din Bacău. Pe lângă îndatoririle sale de arhiereu vicar la Roman sau de episcop la Huși răspundea cu multă promptitudine solicitărilor noastre de a participa la evenimentele legate de hramurile Catedralei Mitropolitane din Iași, fie la alte hramuri sau manifestări religioase și culturale din cuprinsul Mitropoliei. Cu multă râvnă și înțelepciune binevestea Cuvântul Evangheliei, adresându-se atât oamenilor simpli, cât și intelectualilor. A fost un păstor harnic și un cărturar zelos. A susținut și promovat cu dinamism opera culturală și socială a Bisericii atât ca arhiereu vicar în Episcopia Romanului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Eftimie, cât și în Episcopia Hușilor, ca arhipăstor al ei.

Multe și prețioase sunt făptuirile spirituale și materiale ale Preasfințitului Episcop Ioachim al Hușilor. Toate aceste rodnice strădanii ale sale, care i-au împodobit chipul, sunt primite acum ca talanți înmulțiți, prin har și osteneală, în Împărăția lui Dumnezeu, în lumina Preasfintei Treimi, pe Care a mărturisit-o în rugăciune și în lucrare pastorală.

În aceste clipe triste pentru Episcopia Hușilor, dar și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, ne amintim de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care ne dăruiește lumină și speranță când zice: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). Această credință în viața veșnică devine o certitudine pentru noi, creștinii, pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Răstignit și Înviat, ne-a trecut pe noi de la moarte la viață, iar celor adormiți în Domnul le dăruiește odihna, pacea și lumina Sa. Acest adevăr ne este mai proaspăt ca oricând în minte și în inimă mai ales în această perioadă pascală, când lumina Învierii Hristos umple Biserica Sa și întreg universul, dăruind sens și speranță întregii existențe.

Rugăm pe Hristos Domnul, Arhiereul cel veșnic, să așeze sufletul Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim, împreună cu drepții și cu sfinții, „unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit”, iar celor îndoliați, familie, cler și credincioși ai Eparhiei Hușilor, să le aducă mângâiere și pace sfântă.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

†DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente