Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești: SFÂNTUL IERARH NIFON – PĂSTOR ÎNȚELEPT ȘI GRABNIC AJUTĂTOR

Cu nespusă bucurie duhovnicească, Biserica Ortodoxă Română, dar mai cu seamă Arhiepiscopia Târgoviștei, sărbătorește, astăzi, pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, importantă personalitate a spiritualității și culturii ortodoxe, românești și universale din secolul al XVI-lea.

Biserica recunoaște și proclamă sfințenia dăruită de Dumnezeu acelor creștini înduhovniciți care au păstrat dreapta credință, au viețuit potrivit Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trăind în rugăciune și săvârșind fapte bune, și care au fost cinstiți de către poporul dreptcredincios încă din timpul vieții lor, iar Dumnezeu a dorit ca prin lucrarea lor de sfințire a vieții proprii și de ajutorare a semenilor lor să se facă următori lui Hristos și împreună slujitori cu sfinții îngeri în Împărăția cerurilor.

Chipul luminos, blând și purtător de speranță al Sfântului Ierarh Nifon este foarte familiar pentru spiritualitatea noastră românească, dar, mai ales, este foarte întipărit în conștiințele credincioșilor din Arhiepiscopia Târgoviștei. El transpare, îndeosebi, din evlavia poporului dreptmăritor, de aici, față de marele Ierarh, primul sfânt canonizat pe pământ românesc, care și-a manifestat, cu sensibilitate duhovnicească, darurile sale dumnezeiești de Arhipăstor, pe aceste meleaguri binecuvântate.

Cunoscător al tezaurului de credință ortodox, bun duhovnic și cărturar, trăitor în binecunoscute vetre de spiritualitate ale Athosului, Sfântul Ierarh Nifon ne dăruiește, peste timp, un valoros exemplu de smerenie, de atașament față de valorile evanghelice și de iubire față de neamul nostru.

Urmând Mântuitorului Hristos, Sfântul Ierarh ne-a dăruit o aleasă pildă de „bun iconom al tainelor lui Dumnezeu„, pentru că el a fost mare reorganizator al vieții bisericești din Țara Românească de la începutul secolului al XVI-lea, dar și un frumos exemplu de adevărată demnitate și de nespusă strălucire morală, evidențiind importanța permanentă a principiilor moralei creștine. De aceea, Sfântul Ierarh a îndemnat întotdeauna, prin cuvânt și faptă, la trăire în credința noastră strămoșească, la promovarea ei în spațiul culturii, așa cum se vede și din stăruința sa de a se tipări cărți cât mai multe. Acesta este și motivul pentru care, la Târgoviște, s-au tipărit acele celebre și mult folositoare, pentru întreaga Ortodoxie, capodopere ale Ieromonahului Macarie: „Liturghierul” (1508), „Octoihul ” (1510) și „Tetraevangheliarul” (1512). În acest sens, ne amintim, personal, cu aleasă bucurie duhovnicească, de frumoasele evenimente, de restituire spirituală și culturală, ale lansării primelor două volume: Liturghierul, la 10 iulie 2008 și Octoihul, la 26 septembrie 2009, la Târgoviște, când au participat mii de credincioși și personalități de seamă ale vieții noastre culturale și publice.

Credincioșii din Arhiepiscopia Târgoviștei, ca și pelerinii veniți din întreaga țară, pot afla, închinându-se la moaștele Sfântul Ierarh Nifon, care se găsesc acum în Catedrala Arhiepiscopală și Mitropolitană din Târgoviște, întărire sufletească, speranță de mai bine, ajutor în necazuri și nevoi, alinare în încercările vieții și dobândirea certitudinii că, dincolo de orice criză și de orice lipsă materială, ceea ce rămâne fundamental este credința puternică, vie și profundă în Dumnezeul Cel Viu și pururea lucrător, în lumea pe care El a creat-o și pe care niciodată nu o părăsește, ci este prezent prin Duhul Său Cel Sfânt în viața fiecărui om care Îl cheamă în ajutor.

Cu prilejul acestei sărbători felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, pe toți slujitorii Sfintelor Altare, monahii și monahiile, pe toți credincioșii Arhiepiscopiei și pe toți pelerinii veniți aici din întreaga țară, rugându-ne Sfântului Ierarh Nifon să mijlocească, pentru noi toți, către Bunul Dumnezeu, spre a dobândi ajutor întru întărirea credinței și spor în fapte bune, spre slava lui Dumnezeu și bucuria sfinților!

Cu aleasă prețuire și părintească binecuvântare,

†DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente

Pr. Ionuț Tutea: A fi alături de vârstnici nu este doar o obligație, ci un mod de a ne desăvârși existența în comunitate

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost sâmbătă invitatul online al Asociației Femeilor Ortodoxe din Mitropolia celor două Americi (AROLA). Coordonatorul activității filantropice din eparhia Bucureștilor a…