Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Conferința internațională dedicată Pr. Prof. Ion Bria

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Conferința Internațională cu tema „Preotul Profesor Universitar Dr. Ion Bria (1929-2002) – o viață și o operă dedicată misiunii și unității Bisericii. Relevanța operei sale pentru viața bisericească și socială de astăzi”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu, în perioada 14-17 mai 2009:

Părintele Profesor Ion Bria –

vocația ecumenică mărturisitoare

Personalitatea părintelui dr. Ion Bria, ca teolog, profesor universitar și coordonator al mai multor departamente din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, este binecunoscută și apreciată atât în mediul teologic universitar românesc, cât și peste hotare.

Ucenic apropiat al Părintelui Dumitru Stăniloae, a abordat în general teologia dogmatică din perspectiva ecumenică, argumentându-și pozițiile dogmatice printr-un accent susținut pe teologia biblică. Preocupările sale teologice s-au centrat pe probleme de eclesiologie, evidențiind rolul Bisericii Ortodoxe față de celelalte confesiuni și față de societatea contemporană. Pentru acest motiv, s-a afirmat că teologia dogmatică a Părintelui Profesor Ion Bria nu poate fi separată de dimensiunea ecumenică și interconfesională, depășind aspectul comparativ și fiind integrată în cadrul dialogului intercreștin (Teologie Dogmatică și Ecumenică, Col. Didascalos, 1999). În această privință, Părintele Ion Bria poate fi considerat un vizionar și un apologet ortodox al teologiei misionare interconfesionale (Hermeneutica teologică. Dinamica ei în structurarea Tradiției, Sibiu, 1999).

Dorința sa de a elabora o Teologie dogmatică și ecumenică s-a manifestat chiar de la începutul activității sale teologice, fiind ilustrată de teza sa de doctorat, intitulată Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor. Teza a fost urmată de alte lucrări și studii care dezvoltă aceeași idee și care exprimă intenția părintelui profesor de a oferi Dogmaticii și Ecumenismului un nou model, răspunzând nevoilor spirituale și culturale ale omului contemporan. El a arătat că Teologia dogmatică trebuie să depășească confesionalismul și să se implice în teologia refacerii unității creștine vizibile.

În general, scrisul părintelui profesor are o dimensiune care cheamă la reflecție asupra unor probleme de ordin pastoral, ecumenic, social și misionar. Acest ultim aspect devine prioritar după 1989, când părintele profesor se străduiește să elaboreze o misiologie ortodoxă în armonie cu realitățile pastorale ale lumii de astăzi. A criticat prozelitismul, pe care l-a considerat un obstacol în calea apropierii Bisericilor într-o Europă unită, subliniind rolul și responsabilitatea Ortodoxiei în mișcarea ecumenică. În lucrarea sa Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române (Ed. Trinitas, Iași, 1995) arată că, pentru a fi vizibilă în Europa, Biserica Ortodoxă Română trebuie să-și afirme originea sa apostolică și faptul că și-a păstrat identitatea, confruntându-se cu dificultăți aparent insurmontabile.

În cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor Părintele Ion Bria rămâne un nume consacrat de mare teolog și luptător pentru unitatea Bisericii. El a reconstituit într-o perspectivă nouă valorile spirituale ale teologiei ortodoxe. Părintele a dovedit o profundă pătrundere dogmatică a nuanțelor confesionale pe care le-a valorificat simbolic și apologetic în lumina învățăturii de credință creștin-ortodoxă a Bisericii noastre. S-a străduit să demonstreze că ecumenismul autentic înseamnă știință teologică, grijă față de întreaga creație a lui Dumnezeu, sensibilitate, delicatețe, iubire, rugăciune. Ecumenicitatea este o stare de spirit, ține de vocația omului și trebuie împărtășită pe calea dragostei creștine.

Părintele a preluat expresia eclesiologică „sobornicitate deschisă” a Părintelui Stăniloae și a dezvoltat-o în întreaga sa operă teologică. Aceasta demonstrează compatibilitatea între apărarea identității Ortodoxiei și dialogul cu celelalte Biserici, între mântuirea creștinilor în Biserică, pe baza dreptei credințe și misiunea Bisericii în lume, pe baza Evangheliei iubirii lui Hristos față de întreaga umanitate. În Biserica Una Sancta, arată că Biserica Ortodoxă nu este o confesiune alături de alte confesiuni deoarece nu se fundamentează pe o mărturisire de credință ulterioară epocii apostolice.

Rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze pe toți participanții la această conferință internațională întru amintirea părintelui profesor Ion Bria, a cărui viață și operă au fost profund „dedicate misiunii și unității Bisericii” și să le dăruiască bucuria luminii Învierii lui Hristos Domnul nostru.

†D A N I E L

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente