Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul Zilelor Internaționale de Luptă împotriva Violenței

SĂ CULTIVĂM PACEA ȘI BLNDEȚEA ÎN FAMILIE ȘI SOCIETATE

„Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul” (Matei 5, 5)

Viata creștină are ca fundament al învățăturii ei iubirea față de toți oamenii. Violența, inclusiv violența verbală, este o manifestare a lipsei de iubire, adică o tulburare și o diminuare a stării de comuniune și de armonie între oameni. Dojana cu blândețe frățească poate fi semn de iubire pentru îndreptare, dar nu violența.

Mântuitorul Hristos ne spune că sunt „fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul” (Matei 5, 5) și „fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9). Acestea sunt cuvinte pe care noi trebuie să le memorăm, să le punem la inimă și să le traducem în viață, încredințați fiind că omul blând, pașnic și făcător de pace este numit „fiu al lui Dumnezeu” după har. Însă pentru a deveni făcător de pace, omul trebuie mai întâi să dobândească pacea sufletească, iar aceasta este dată numai de prezența lui Dumnezeu în sufletul omului. Pacea interioară se dobândește de către om prin rugăciune, săvârșirea permanentă a binelui și prin evitarea conflictelor. Pacea interioară a creștinului este prețioasă și se răsfrânge asupra celor de lângă el. De aceea, sfinții care și-au pacificat patimile egoiste proprii, dăruiau pacea lor și altora. Acțiunile noastre îi afectează pe cei din jur în bine sau în rău: omul bun din vistieria cea bună a inimii sale scoate cele bune, pe când omul cel rău din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele (cf. Luca 6, 45). În predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos făcătorii de pace sunt numiți fericiți (Matei 5, 9), deoarece în ei se manifestă pacea ca prezență harică și iubitoare a lui Dumnezeu – Izvorul păcii și al sfințeniei.

În ziua de 25 noiembrie, când lumea întreaga este chemată să fie solidară împotriva violenței, Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Muceniță Ecaterina, o fecioară înțeleaptă, care a cultivat pacea interioară și puterea de a ierta pe alții și de a nu răspunde la violență cu violență, la ofensă cu ofensă, la ură cu ură și la rău cu rău, ci a biruit răutatea altora cu bunătatea ei.

În timpul nostru, ziua consacrată la nivel mondial luptei împotriva violenței este un semn că societatea umană contemporană are nevoie de o viață spirituală profundă și de o educație sănătoasă care să promoveze pacea și dialogul între oameni, în familie și în societate, fără constrângere și umilire.

Sfinții lui Dumnezeu ne învață că pacea interioară a omului și cultivarea sinceră a păcii între oameni sunt manifestări ale darurilor Duhului Sfânt cultivate de om prin rugăciune, pocăință și fapte bune. Astfel, când manifestăm blândețe și bunătate față de toți oamenii, simțim prezența lui Hristos în noi și în jurul nostru, vedem în chipul fiecărui om lumina chipului lui Dumnezeu în el și rămânem în comuniune de dragoste cu Dumnezeu. Când însă un om se manifestă în mod violent și agresează un alt om, agresivul se dezumanizează, iar relația interumană dintre el și alții se degradează.

Prin urmare, să cerem permanent de la Dumnezeu darul păcii, să îl cultivăm în sufletul nostru și în relația noastră cu oamenii; să promovăm legi, instituții și programe care protejează pe copii, pe adulți și pe bătrâni de violență; să dezvoltăm constant și consecvent o educație și o civilizație a păcii, nu una a violenței, a profitului obsesiv sau a afirmării agresive. În această privință, să urmăm cu prioritate lumina sfinților rugători, blânzi și făcători de pace, care au biruit răul cu binele și violența cu blândețea.

ss †DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente

Obștea Mănăstirii Putna a donat sânge

Obștea Mănăstirii Putna a organizat joi Campania „Un strop de sânge salvează o viață”, prin care au fost colectați aproximativ 13 litri de sânge.  Acțiunea a fost organizată în baza parteneriatului existent între Arhiepiscopia Sucevei…