Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul sărbătoririi în Patriarhia Română a Duminicii românilor migranți

Să păstrăm credința ortodoxă și comuniunea românească

Duminică, 16 august 2009, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește – pentru prima dată la nivelul întregii Patriarhii Române – Duminica românilor migranți. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat românilor migranți și familiilor lor următorul mesaj:

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prețuind mărturia creștinească și românească a fiilor și fiicelor duhovnicești care lucrează sau studiază în străinătate, în ședința sa de lucru din 25-26 februarie 2009 a luat hotărârea ca, în fiecare an, prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (15 august) să fie celebrată ca Duminica românilor migranți, această duminică fiind înscrisă în calendarul bisericesc la rubrica Date Importante și inclusă în programele liturgice și pastoral-misionare ale fiecărei eparhii.

Rostul principal al acestei duminici speciale, celebrată anul acesta pentru prima oară la nivelul întregii Patriarhii Române, este de a spori dragostea creștină și conlucrarea frățească, astfel ca munca sau studiul departe de țară, în străinătate, să nu devină îndepărtare sau înstrăinare spirituală între românii din aceeași familie sau din aceeași parohie din România. În Duminica românilor migranți din acest an, celebrată în ziua de 16 august, cei de acasă și cei veniți de departe au prilejul de a se ruga împreună la Sfânta Liturghie. Astfel, toți preoții de la parohii și mănăstiri sunt chemați să se roage în mod deosebit pentru românii din străinătate, care acum au venit în vacanță, ca Mântuitorul nostru Hristos să-i izbăvească de încercări sau necazuri, să-i ajute să-și păstreze credința ortodoxă și identitatea românească, și să cultive ajutorarea frățească.

Prin mijloacele specifice, Biserica își manifestă grija pentru nevoile spirituale și materiale pe care le au cei rămași acasă, în România, mai ales copiii, bătrânii, bolnavii și săracii. Ne gândim cât de greu trebuie să le fie familiilor care, din sărăcie materială sau din alte motive, se află separate, fie prin plecarea la muncă în străinătate a unuia dintre părinți, fie prin plecarea ambilor părinți, lăsând copiii în grija bunicilor și a rudelor din România sau uneori în grija nimănui. Cultivând bucuria reîntoarcerii acasă, Biserica îndeamnă la rugăciune pe toți fiii ei duhovnicești pentru ca cei aflați în această situație să-și revadă familia reunită cât mai curând cu putință.

Rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți românii migranți pentru ca șederea și activitatea lor în străinătate să se împlinească în pace și sănătate, în bună înțelegere cu cei din jur și în apărarea bunului nume de creștin și de român.

Cu aleasă prețuire, părintești binecuvântări și rugăciune stăruitoare către Dumnezeu,

†DANIEL

Patriarhul Bisercii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente