Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul întronizării Preasfințitului Corneliu ca Episcop al Hușilor

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul întronizării Preasfințitului Corneliu ca episcop al Episcopiei Hușilor, luni, 29 iunie 2009, la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel:

ï€SLUJIREA EPISCOPALĂ – O LUCRARE MARE ȘI SFNTĂ

Astăzi, prin voia Bunului Dumnezeu, la sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, corifei ai apostolilor și dascăli ai slujirii și misiunii Bisericii, ocrotitorii spirituali ai acestei sfinte Catedrale episcopale, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, cu clerul și credincioșii din eparhia Hușilor în special, sărbătorim întronizarea Preasfințitului Părinte Corneliu, ca episcop al Episcopiei Hușilor.

Zidiți fiind pe temelia apostolilor (Cf. Efeseni 2, 20), următori și moștenitori ai aceluiași dar și har dumnezeiesc, Vă punem înainte, Preasfinția Voastră, îndemnurile Sfinților Apostoli sărbătoriți astăzi, când vi se încredințează odorul cel de mare preț, dreapta credință și dreapta viețuire în Hristos a clerului, monahilor și credincioșilor din binecuvântata Episcopie a Hușilor.

Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe episcopul Timotei zicând:

„Tu, omule al lui Dumnezeu, (…) urmează dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te lupta cea bună a credinței, cucerește viața veșnică la care ai fost chemat. Păzește porunca fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos” (I Timotei 6, 11-14).

„Ține dreptarul cuvintelor sănătoase (…) cu credința și cu iubirea ce este în Hristos. Comoara cea bună ce ți s-a încredințat păzește-o cu ajutorul Sfântului Duh, Care sălășluiește întru noi” (II Timotei 1, 13-14).

„Deprinde-te cu dreapta credință…, căci dreapta credință spre toate este de folos, având făgăduința vieții de acum și a acelei ce va să vină” (I Timotei 4, 7-8).

„Silește-te să te arăți încercat înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu fața curată, drept învățând cuvântul adevărului” (II Timotei 1, 15).

„Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare și învățătură… Fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin” (I Timotei 4, 5).

Iar Sfântul Apostol Petru îi îndeamnă pe păstorii de suflete cu aceste cuvinte:

„Păstoriți turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste; nu ca și cum ați fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când se va arăta Mai-Marele păstorilor veți lua cununa cea neveștejită a măririi” (I Petru 5, 2-4).

Toate aceste îndemnuri, pe care odinioară Sfinții Apostoli ai lui Hristos le-au dat episcopilor și păstorilor de suflete în general, vi le adresăm și Noi astăzi pentru că slujim pe același Hristos și lucrăm pentru același scop: mântuirea sufletelor celor păstoriți și binele Bisericii lui Dumnezeu.

Comoara de mare preț sau dreapta credință și dreapta viețuire în Hristos a eparhiei Hușilor a fost păstrată din generație în generație, prin râvna, priceperea și osteneala atâtor vrednici episcopi înaintași ai Preasfinției Voastre, care au îndrumat pe calea mântuirii și a sfințeniei sufletul profund religios al poporului nostru român de pe aceste plaiuri.

Urmând pilda lor, vă revine astăzi în primul rând datoria sfântă și mare de a apăra și promova dreapta credință a ierarhilor mărturisitori și cărturari, a marilor voievozi jertfelnici, a cuvioșilor și cucernicilor slujitori ai altarelor și a credincioșilor statornici în Ortodoxie.

Calitățile teologice și administrative deosebite pe care le-ați dovedit în slujirea ca Arhiereu Vicar al acestei eparhii vreme de 10 ani ne îndreptățesc speranța că lucrarea pe care o începeți astăzi va fi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu și folositoare Bisericii.

Vă adresăm părintești urări de sănătate, de pace și bucurie, rugând pe Hristos-Domnul să dăruiască pentru rugăciunile Sfinții Săi Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți astăzi, harul Său Cel mântuitor Preasfinției Voastre, tuturor clericilor și credincioșilor din Episcopia Hușilor și tuturor celor care vă sprijină și vă vor sprijini în activitatea sfântă pe care o împliniți.

Folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate episcopului Timotei: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu puterea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția” (I Timotei 4, 12), vă încredințăm, Preasfinția Voastră, de sprijinul Nostru personal și al ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în lucrarea sfântă la care ați fost chemat, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea celor binecredincioși.

Cu frățească îmbrățișare în Hristos-Domnul și părintească binecuvântare,

†D A N I E L

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente