Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia prăznuirii sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva

Cu ocazia prăznuirii sărbătorii Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei – Iași, 14 octombrie 2008 – Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, următorul mesaj:

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Părinte TEOFAN,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu deosebită bucurie am primit scrisoarea Înaltpreasfinției Voastre privind organizarea la Iași, în perioada 12 – 16 octombrie, a sărbătorii Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, intrată în conștiința publică, în perioada de după 1989, ca fiind îngemănată cu Sărbătorile municipiului Iași, ajunse, acum, la cea de-a XVII-a ediție.

Anul acesta însă municipiul Iași își adaugă în cununa de preț a valorilor sale împlinirea a 600 de ani de atestare documentară, fapt confirmat de un important document emis de domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun, la 6 octombrie 1408.

Contextul acestui popas aniversar constituie un luminos prilej de trăire, cu demnitate, a înălțătorului sentiment de prețuire a semnificațiilor multiple ale orașului Iași pentru istoria Moldovei și a întregului popor român.

Vatră a unor străvechi mărturii de civilizație, orașul Iași s-a afirmat, ca centru urban, în epoca medievală, deodată cu principatul Țării Moldovei, pentru a deveni, apoi, curte domnească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare iar, de la sfârșitul secolului al XVI-lea, capitală politică a Moldovei și scaun mitropolitan.

În anul 1600 orașul Iași era în mod provizoriu, dar profetic, capitală a afirmării unității Țărilor Române sub sceptrul domnitorului Mihai Viteazul.

Capitala Moldovei a devenit centrul de strălucire statală, culturală și spirituală a epocii domnitorului Vasile Lupu, mai ales prin aducerea aici în 1641 a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva.

Orașul Iași rămâne, de asemenea, orașul marilor Mitropoliți cărturari și ctitori de limbă românească Varlaam și Dosoftei, pe care Dumnezeu a binevoit să-i așeze între Sfinții Săi din cer, iar pe noi ne-a învrednicit să le vedem numele înscrise în Calendarul Bisericii noastre pe când păstoream ca mitropolit la Iași (în 2005, Sfântul Ierarh Dosoftei și în 2007, Sfântul Ierarh Varlaam).

Cetate a unității panortodoxe prin Sinodul din 1642 și oraș al Unirilor românești (1600, 1859 și 1918), orașul Goliei, al Cetățuiei și al Galatei, a fost hărăzit să fie și orașul unei mărețe Catedrale, ctitorie a eruditului și luptătorului mitropolit Veniamin Costachi și a harnicului și evlaviosului mitropolit Iosif Naniescu.

Ca leagăn al culturii, orașul Iași a fost și a rămas „dulcele târg al Ieșilor,” orașul lui Eminescu și al lui Creangă, orașul teiului din Copou și al bojdeucii din Țicău, orașul Junimii, al multor oameni de teologie și știință, de literatură și artă, de administrație și economie, al căror spirit dăinuie, nestins, iradiind peste timp și spațiu, din istoricul platou al Bisericilor voievodale Sfântul Nicolae-Domnesc și Sfinții Trei Ierarhi, al Palatului Culturii, al Mitropoliei și al Primăriei, dar și de pe colinele domoale ale Centrului Universitar ieșean.

Ani de-a rândul, începând de la întâia ediție a sărbătorilor municipiului Iași, am trăit personal, ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, bucuriile acestor zile de octombrie alături de ieșeni și de pelerinii veniți din toată țara și din străinătate, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva și ale altor sfinți din Răsăritul Ortodox.

În fiecare an, de hramul Catedralei mitropolitane și de sărbătorile orașului, mulțumind lui Dumnezeu pentru ajutorul Lui dăruit oamenilor și prețuind pe cei ce au locuit și au creat aici valori, ne bucurăm de lumina evenimentului și de comuniunea între generații.

Prăznuirea celor 600 de ani de atestare documentară a municipiului Iași ne îndeamnă să fim și mai mult rugători către Dumnezeu și recunoscători ai moștenirii primite. Deși reținut la București de multe lucrări urgente, ne aflăm prezent sufletește la Iași, în comuniune duhovnicească cu Înaltpreasfinția Voastră, cu toți ierarhii prezenți la sărbătoare, cu autoritățile de stat centrale și locale, cu preoții, monahii, monahiile și cu mulțimea de pelerini.

Împreună cu toți, ne plecăm duhovnicește fruntea în fața moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, acestea din urmă fiind aduse acum de la Craiova, prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei, la împlinirea a 500 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Nifon, spre a spori bucuria tuturor credincioșilor închinători.

Cu părintească și frățească dragoste în Hristos-Domnul, îndreptăm către toți cei prezenți la Iași caldă binecuvântare, cu doriri de sănătate și pace, de bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu în toată lucrarea sfântă și folositoare Bisericii și poporului nostru.

S.S. †Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente