Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat Preacuviosului Părinte Arhimandrit Chesarie Gheorghescu, la împlinirea celor 80 de ani de viață

Preacuvioșiei Sale,

Preacuviosului Părinte Arhimandrit

Chesarie Gheorghescu

Mănăstirea Dintr-un Lemn

Com. Frâncești, Jud. Vâlcea

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Împlinirea celor 80 de ani de viață ne oferă bucuria de a vă felicita și de a vă adresa urări de sănătate și mult ajutor în lucrarea pastoral-misionară pe care o desfășurați în Biserica Mântuitorului Hristos.

Cunoscut și prețuit duhovnic al Mănăstirii Dintr-un Lemn, teolog erudit și monah riguros, ați confirmat prin activitatea Preacuvioșiei Voastre chemarea pe care ați simțit-o și urmat-o încă din tinerețe.

Studiile de teologie de la Academia Teologică din Moscova precum și teza de doctorat despre problema iconomiei divine și a iconomiei bisericești în învățătura ortodoxă, alcătuită sub îndrumarea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, sunt repere ce relevă preocuparea cărturărească și căutarea duhovnicească.

Vă mulțumim în mod deosebit pentru lucrarea pe care ați desfășurat-o ca exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, într-o perioadă de încercări pentru Biserica Ortodoxă Română și în special pentru monahism. În anii grei de închisoare și domiciliu forțat ați suferit cu nădejde, arătând că teologia luptătoare este teologia rugăciunii, răbdării și speranței.

În numele ostenitorilor de la Centrul Eparhial București, al monahilor și monahiilor acestei eparhii, vă dorim zile îndelungate, spor în viață și credință.

Mulți și buni ani!

Cu prețuire și binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

București, 12 martie 2009

Comentarii Facebook


Știri recente