Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat participanților la Conferința internațională „Spre o unitate spirituală a lumii – evrei, creștini, musulmani la începutul mileniului III”(Arad, România, 26-27 mai 2009)

Excelențele Voastre,

Distinși participanți,

Deși lumea contemporană cunoaște un progres științific și tehnologic realizat în salturi uriașe, ea este marcată, în același timp, de o profundă criză spirituală. Se înregistrează o tensiune între tradiție și modernitate, o pierdere a valorilor umane tradiționale, o instabilitate a familiei, un conflict între generații, precum și mult individualism în societate. Vremurile de acum cer noi metode de lucru și în același timp noi soluții, pentru rezolvarea diferitelor probleme pe care le pune omului secularismul de astăzi, dominat de spiritul materialismului, în care omul caută mai mult bogăția materială trecătoare decât bogăția spirituală a credinței și a vieții veșnice.

Cu toate acestea, din adâncul însingurării și al înstrăinării sale de semenul său și de Creator, omul de astăzi caută nădejdea pentru un viitor mai bun.

De aceea, noi, ca păstori ai Bisericii creștine, împreună cu conducătorii celorlalte două mari religii monoteiste, avem datoria să călăuzim popoarele, pe care Dumnezeul Cel Sfânt ni le-a încredințat să le păstorim, vestind tuturor iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, pacea și înțelegerea între oameni, pentru ca reconcilierea și dreptatea, respectul reciproc și cooperarea pentru binele comun să biruiască asupra relelor din viața persoanelor și a popoarelor

Cu aceste speranțe de mai bine, izvorâte din credința lucrătoare prin iubire, salutăm și felicităm pe toți participanții la Conferința ‘Spre o unitate spirituală a lumii’ și ne rugăm lui Dumnezeu să ne călăuzească astfel încât împreună, în bună înțelegere și pace, să ne apropiem unii de alții, deschizând larg porțile iubirii dumnezeiești către toți oamenii.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente