Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat participanților la cel de-al XVIII-lea Colocviu ecumenic internațional de spiritualitate ortodoxă, mănăstirea Bose, 8-11 septembrie 2010

Singurătatea ca luptă cu propriul egoism și pregătire pentru comuniune

Am primit cu bucurie invitația Preacuviosului Părinte Enzo Bianchi, superiorul mănăstirii Bose, de a participa la lucrările celui de-al XVIII-lea congres ecumenic internațional de spiritualitate ortodoxă, organizat între 8-11 septembrie 2010, de mănăstirea pe care o îndrumă Preacuvioșia Sa.

Tema congresului, Comuniune și singurătate, este una de mare actualitate pentru viața spirituală și activitatea pastoral-misionară a Bisericilor. În mod paradoxal, spiritualitatea ortodoxă, în general, și în special spiritualitatea monahală creștină, poartă amprenta relației dintre singurătate și comuniune. Lepădarea de viața mondenă și asumarea voturilor sărăciei, castității și ascultării au ca scop eliberarea omului de patimile egoiste, pentru o totală consacrare a lui comuniunii cu Dumnezeu – izvorul iubirii nelimitate și netrecătoare. Hristos Domnul spune că „oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarine pentru numele Meu, însutit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică” (Matei 19, 29). „Însutit va lua înapoi” înseamnă bogăția harului lui Hristos prezent în sufletul celor ce Îl iubesc pe El „cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul lor” (Matei 22, 39). Numai rugăciunea neîncetată transformă singurătatea în comuniune.

Este demnă de subliniat abordarea acestei teme pe baza experienței mai multor tradiții creștine. În lumea de astăzi, tot mai amenințată de însingurare și autoizolare ca individualism materialist și consumist, care diminuează sau distruge comuniunea de iubire între oameni și Dumnezeu, precum și în societate, aprofundarea relației dintre singurătate și comuniune poate constitui o lumină în plus pentru activitatea pastorală, misionară și socială a Bisericii.

În încheiere, ne rugăm Preasfintei Treimi – izvorul prim și modelul suprem al Comuniunii de viață și iubire eternă, după chipul Căreia a fost creat omul (Geneză 1, 26), să binecuvinteze pe toți participanții la acest congres și să lumineze lucrările ce se vor desfășura.

†DANIEL

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente