Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat Părintelui Arhimandrit Zenovie Ghidescu, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de viață

Preacuviosului Părinte

Arhimandrit Zenovie Ghidescu

Proinstarețul Mănăstirii Nechit

Comuna Borlești, Județul Neamț

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Cu prilejul împlinirii celor 90 de ani de viață, avem bucuria de a vă transmite binecuvântarea și prețuirea noastră.

Iubitor al vieții liturgice, ctitor de lăcașuri sfinte și ziditor de suflete în anii grei ai regimului comunist, sunteți monahul misionar care ați folosit timpul spre binele Bisericii. În cei 75 de ani de viață monahală nu ați încetat să iubiți Biserica prin cuvânt și faptă, și i-ați ajutat pe mulți să vină în „casa Domnului”. Deși chemările vremii v-au îndrumat pașii către diverse locuri ați rămas, până astăzi, același statornic slujitor al Bisericii Mântuitorului Hristos. Cu multă jertfelnicie și printr-o permanentă dăruire ați pus piatra de temelie a zece Altare sfinte, izvoare de har și tămăduire a sufletului.

Fiecare nouă ascultare ați primit-o cu responsabilitatea slujirii sfinte și cu râvna începutului. Puterea de a fi statornic în credință și plin de speranță în vremuri tulburi ați primit-o din slujirea deasă a Sfintei Liturghii. Evlavia față de cele sfinte o transmiteți ucenicilor nu doar prin cuvânt ci mai ales prin exemplul unei vieți nedespărțită de rugăciune.

Sunteți cunoscut ca un duhovnic înțelept, practic prin sfat și sensibil în cuvânt. Zidirea multor biserici v-a ajutat să cunoașteți mai profund sufletele credincioșilor, harnici și darnici, să le curățiți, să le sfințiți și să le uniți în iubirea Preasfintei Treimi. Astfel ați învățat că zidirea Bisericii este deodată rugăciune unificatoare și conlucrare practică.

Legat fiind de Mănăstirea Nechit, v-ați alăturat marilor duhovnici care au luminat și sfințit oameni și locuri. Prețuind râvna și dragostea celor ce s-au nevoit aici, ați înmulțit frumusețea și îmbogățit istoria acestei sihăstrii nemțene. Ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, am admirat neobosita lucrare a Sfinției Voastre ca stareț al mănăstirilor Horaița și Nechit, altare la care am avut bucuria să slujim și pe care le-am târnosit în vremea păstoririi noastre în Moldova.

La acest popas binecuvântat rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate deplină, pace multă și bucuria duhovniceștilor împliniri.

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

25 martie 2009

Comentarii Facebook


Știri recente