Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat Părintelui Arhidiacon Profesor Ioan Ivan, cu prilejul împlinirii vârstei de 94 de ani

Preacucerniciei Sale,

Preacucernicului Arhidiacon Profesor IOAN IVAN

Preacucernicia Voastră,

La împlinirea venerabilei vârste de 94 de ani avem bucuria de a Vă transmite prețuirea și binecuvântarea noastră. Înscris în istoria spirituală a locurilor nemțene și identificat cu Seminarul Teologic Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, numele Preacucerniciei Voastre este rostit cu multă venerație de discipoli.

Cu pasiunea cercetătorului și jertfelnicia slujitorului sfințit, V-ați dedicat descoperirii istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Dascăl de vocație și teolog învățat, îndrumător înțelept și slujitor pilduitor, oferiți cu aleasă bunătate entuziasm tineresc și seninătate celor ce Vă întâlnesc. Rămâneți în gândul zecilor de generații care v-au cunoscut erudiția teologică, tactul pedagogic, dar mai ales iubirea față de Biserică.

Mănăstirea Neamț dă mărturie iubirii Sfinției Voastre față de cultură dar și a evlaviei față de cult. Ca slujitor al Altarului ați împlinit cu râvnă multă lucrarea liturgică a diaconiei, devenind un om al rugăciunii și al rânduielii.

Apropiat de numeroși ierarhi și legat duhovnicește de mulți monahi, nevoitori în ținutul Neamțului, ați cultivat respectul față de toată lumea, comuniunea dintre persoane și deschiderea față de cei ce V-au cerut sfatul.

Ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei am apreciat îndelunga slujire și calitățile sufletești ale Sfinției Voastre, iar momentele întâlnirilor noastre ne vor rămâne mereu vii.

Am binecuvântat cu bucurie apariția la Editura BASILICA a Patriarhiei Române a unui volum omagial, oferit Sfinției Voastre ca simbol al recunoștinței față de viața devenită misiune și slujirea împlinită cu pasiune.

Admirând lucrarea de înmulțire a talanților primiți de la Dumnezeu și cu recunoștință față de dăruirea cu care ați slujit Biserica, rugăm pe Hristos Domnul să reverse în sufletul Sfinției Voastre belșugul binecuvântărilor și darurilor Sale.

Întru mulți și buni ani!

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente

Zilele Şaguniene se mută anul acesta în online  

Manifestările culturale dedicate Sfântului Andrei Şaguna, intitulate sugestiv Zilele Şaguniene, se desfăşoară anul acesta exclusiv online, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentele au început sâmbătă, 21 noiembrie, prin anunţarea clericilor şi mirenilor rămaşi în cursa…