Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia Zilei Naționale a Veteranilor de Război, 29 aprilie 2009

VETERANII DE RĂZBOI – MĂRTURIA IUBIRII DE ȚARĂ

HRISTOS A ÎNVIAT !

„Lupta cea bună am luptat,călătoria am săvârșit,credința am păzit”

(II Timotei 4,7)

Stimați veterani de război,

Purtând în noi bucuria și bogăția revărsării de lumină a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne împărtășim de bogăția iubirii milostive a lui Dumnezeu și a slavei cerești dăruite nouă, oamenilor, în Iisus Hristos, ca noi să fim părtași ai vieții și bucuriei veșnice a Preasfintei Treimi.

De această bogăție a prezenței lui Hristos s-au împărtășit și cei care au simțit cel mai mult ajutorul lui Hristos Cel Înviat în vreme de încercare, adică martirii sau mucenicii, eroii, veteranii, dar și toți credincioșii care luptă pentru adevăr și dreptate, pentru libertate și unitate sau se ostenesc pentru a ajuta pe semenii lor în mod sincer și dezinteresat.

Puterea de a îndura istoria, atunci când nu o poți schimba, echivalează cu o înțelepciune și cu o forță de supraviețuire în fața pericolului autodistrugerii sau a sinuciderii fără rost. Poporul român a rezistat pe acest pământ pentru că a avut înțelepciune, putere de jertfă și de răbdare atunci când nu putea să biruie cu armele. Prin această înțeleaptă îndurare cu speranță a supraviețuit el migratorilor năvalnici, imperialiștilor lacomi și dictaturilor distructive, umplând istoria cu Crucile de pe mormintele eroilor jertfelnici și de pe bisericile înălțate ca pe făclii de înviere și speranță.

De aceea, cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam sau din generație în generație a celor jertfiți pentru apărarea credinței și a patriei, este o adevărată cultură a sufletului românesc care simte că iubirea e mai tare decât moartea.

Cronicile și Letopisețele care consemnează jertfa acestui popor sunt admirabil rezumate în textul inscripției de pe Arcul de Triumf din capitala României: „După secole de suferințe, creștinește îndurate, și după lupte grele pentru păstrarea ființei naționale, după apărarea plină de sacrificii a civilizației umane, se îndeplini dreptatea și pentru poporul român…”. Așadar, eliberarea noastră a fost trăită tot ca experiență a puterii sau a luminii lui Hristos Cel Înviat, cuvintele imnului de biruință a iubirii jertfelnice peste timp, „Hristos a Înviat”, fiind înscrise, ca pavăză, pe frontispiciul Mausoleului de la Mărășești.

Mulțimea eroilor și martirilor pe care cu smerenie îi pomenim permanent, demonstrează că poporul nostru a interiorizat taina Crucii și a Învierii și a trăit istoria ca pe o Cruce și o Înviere, suferință și speranță, întristare și bucurie, plinind cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „lupta cea bună m-am luptat, (…) credința am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptății” (II Timotei 4, 7). Taina Crucii care se înalță în slava Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol al istoriei noastre, semn de mare statornicie, continuitate și unitate în cuget și simțiri de-a lungul generațiilor și program spiritual permanent.

Se cuvine, așadar, să adresăm cuvânt de recunoștință și mulțumire pentru toți cei care și-au dăruit viața lor în trecut pentru existența noastră de astăzi și, prin urmare, cu toții suntem datori să-i cinstim cu respect și să pomenim jertfa și lupta lor, dacă vrem să ne redescoperim pe noi înșine ca neam de voievozi creștini și eroi martiri.

În încheiere, rugăm pe Hristos Cel Înviat să reverse harul Său, al luminii și vieții veșnice, peste eroii neamului românesc, dăruindu-le lor odihnă sfântă întru nădejdea Învierii, iar Dumneavoastră, stimați veterani de război, celor ce ne sunteți pildă de curaj și jertfelnicie, să vă dăruiască sănătate, pace și bucurie, învățându-ne să ne iubim poporul și patria, să ne rugăm și să lucrăm pentru pace între oameni, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.

†D A N I E L

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente