Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la deschiderea Simpozionului „Cuvântul Scris”, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, 23-24 octombrie 2008

CUVNTUL SCRIS – LUMINĂ PESTE VEACURI

Proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2008 ca An jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii găsește ecouri vii în societatea românească contemporană, întrucât realitatea spiritual-ortodoxă se sprijină pe aceste două repere fundamentale: Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie.

În acest sens, Simpozionul Cuvântul Scris, inițiat de Arhiepiscopia Bucureștilor prin Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, vine să amplifice interesul pe care îl manifestăm față de valorile perene ale culturii și spiritualității noastre românești.

Lucrările Simpozionului Cuvântul Scris desfășurat pe cele două secțiuni: Biblia lui Șerban Cantacuzino și alte versiuni românești ale Sfintei Scripturi; Opera Sfântului Ierarh Antim Ivireanul în context românesc și universal, ne aduce în imagine perioada plină de credință și preocupare cărturărească pe care au avut-o domnitorii Țării Românești în relație cu Biserica, promotoare a valorilor culturale în spațiul național și internațional.

De la momentul de început al tiparului pe pământ românesc prin Liturghierul tipărit în limba slavonă de ieromonahului Macarie în anul 1508, continuând cu opera monumentală a Bibliei de la București din anul 1688, până la cărțile de cult tipărite sub atenta îngrijire a ierarhului cărturar Antim Ivireanul, Biserica devine izvor de cultură pentru țară, dar și pentru alte Biserici surori (Patriarhia Antiohiei primind ca pe un adevărat odor tiparnița de la București cu litere arabe, care scosese în cetatea lui Șerban Cantacuzino, în premieră mondială, primul liturghier în limba arabă, în anul 1701).

Cunoaștem că Biserica noastră a fost păstrătoare a credinței creștine și a întărit pe fiii săi, promovând limba și cultura noastră din generație în generație, precum și conștiința noastră națională.

De aceea, remarcăm faptul că pe lângă valoarea universal-culturală, Biblia lui Șerban Cantacuzino, sinteză a tuturor eforturilor anterioare de redare a textului sfânt în românește, consacră, din punct de vedere lingvistic, valoarea textului scris.

Dincolo de menirea esențială de a pune la dispoziția românilor textul integral al Sfintei Scripturi, Biblia de la București, cu circulație în toate provinciile românești, a contribuit la formarea limbii române literare și, totodată, la cultivarea unității de limbă și unității de neam, fiind o realizare editorială și tipografică fără precedent. Astfel, prin lucrările de mare valoare menționate, românii se află la loc de cinste în promovarea tiparului.

De aceea, considerăm că aceste momente academice de evocare a contribuției Bisericii la dezvoltarea culturii creștine, cum este și Simpozionul Cuvântul Scris, sunt necesare și foarte utile. Prin urmare, felicităm pe organizatori, pe distinșii invitați din țară și străinătate, precum și pe toți cei care cultivă flacăra credinței și a culturii în conștiința poporului, rugând pe Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente