Mesajul Preafericitului Părinte Daniel la a XV-a ediție a Festivalului de tineret „Sfântul Vasile cel Mare – dascăl al tinerilor’

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la a XV-a ediție a Festivalului de tineret „Sfântul Vasile cel Mare – dascăl al tinerilor”, desfășurat la Mânăstirea Buciumeni – județul Galați, în data de 8 iunie 2009:

Comuniunea Sfintei Treimi împărtășită de Sfântul Duh oamenilor

Pomenirea Sfinților Părinți este o notă distinctivă a Ortodoxiei, întrucât Părinții sunt cei care ne-au transmis învățătura cea adevărată a Sfinților Apostoli. Ei sunt învățători, mai înainte de orice în măsura în care sunt și mărturisitori ai credinței de partea și în numele Bisericii. Ei sunt o autoritate pastorală în Biserică, întemeiată pe lucrarea Duhului Sfânt, Cel Ce împărtășește Bisericii harul și viața plină de iubire a Sfintei Treimi.

Prin Sfânta Treime – numită de Părintele Dumitru Stăniloae „structura supremei iubiri” – ni se descoperă că Dumnezeu este iubire, care coboară la toate făpturile. Precum soarele luminează toate prin însăși existența sa, tot astfel Sfânta Treime luminează și sfințește pe om și întreaga creație. Această lumină a Sfintei Treimi ne este împărtășită mereu de la Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh.

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt ne încredințează că misiunea Bisericii în lume este una de mărturisire a Sfintei Treimi: „Veniți, popoare, să ne închinăm Dumnezeirii Celei în Trei Ipostasuri: Fiului în Tatăl împreună cu Sfântul Duh”. Taina Treimii ni se înfățișează astfel în imnul Vecerniei Mari din Duminica Cincizecimii: „Tatăl a născut fără de ani pe Fiul, Cel împreună veșnic și împreună pe scaun șezător; și Duhul Sfânt era în Tatăl preaslăvit împreună cu Fiul: o Putere, o Ființă, o Dumnezeire, Căreia toți închinându-ne, zicem: Sfinte Dumnezeule, Cel Ce toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună-lucrarea Sfântului Duh, Sfinte tare, prin Care pe Tatăl am cunoscut și Duhul Sfânt a venit în lume, Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel Ce din Tatăl purcezi și în Fiul te odihnești, Treime Sfântă, slavă Ție!” („Slavă… și acum…”, la „Doamne, strigat-am” de la Vecernia Mare din Duminica Cincizecimii).

Prin Pogorârea Duhului Sfânt umanitatea însăși devine spațiul sau mediul luminos și sfințit al iubirii dumnezeiești. La această sărbătoare popoarele și persoanele umane, împărtășindu-se de comuniunea treimică prin iconomie, părăsesc dezbinarea Turnului Babel, iar diversitatea lor devine bogăție a unirii lor în comuniunea unică a Duhului Sfânt: „Odinioară limbile au fost amestecate pentru îndrăzneala facerii de turn, iar acum limbile au fost înțelepțite pentru slava cunoștinței lui Dumnezeu… atunci s-a lucrat neînțelegerea (afonia) spre pedepsire, acum se reînnoiește înțelegerea (simfonia) spre mântuirea sufletelor noastre” („Slavă… și acum…”, la stihoavna de la Vecernia Mare din Duminica Cincizecimii).

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt și cel al Sfintei Treimi sunt lumini ale iubirii veșnice a lui Dumnezeu îndreptată spre lume. Aceste sărbători ne arată și finalitatea absolută a umanității și a cosmosului, aceea de a participa la slava eternă a lui Dumnezeu. În acest fel, Sfinții Părinți ne învață că întregul cosmos material este destinat să devină veșmântul luminos al Domnului (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. rom., p. 165).

În lumina acestor sărbători sfinte și sfințitoare, în fiecare an, la hramul Mânăstirii Buciumeni din Episcopia Dunării de Jos, are loc o binecuvântată întâlnire a tinerilor, care a ajuns la a XV-a ediție. În acest loc, la Sfânta Liturghie săvârșită la altarul din pădure, mulțimea tinerilor gustă din frumusețea comuniunii împreună cu toți pelerinii prezenți la sărbătoare. Liturghia Bisericii devine liturghie cosmică în sânul naturii, unde copacii alcătuiesc – potrivit expresiei unuia dintre tinerii participanți – „o catedrală verde cu vitralii foșnitoare”.

Cu părintească dragoste, îndemnăm pe tineri, prin cuvintele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare din Omilia către tineri, să urmeze în viață exemplul albinelor, care „nu zboară la toate florile în același fel și, unde se așează, nu caută să ia totul. Iau numai ce este de folos pentru lucrul lor, iar restul îl lasă și pleacă.”

Felicităm pe Preasfințitul Părinte Casian, Întâistătătorul Episcopiei Dunării de Jos, pentru dragostea și jertfelnicia slujirii liturgice și a lucrării pastorale și misionare pentru tineri, pe maicile de la Mânăstirea Buciumeni pentru ospitalitate, precum și pe toți profesorii și elevii participanți la acest eveniment al comuniunii.

Binecuvântăm această întrunire, care poate fi model pentru toate eparhiile noastre românești, și rugăm pe Sfântul Vasile cel Mare, „dumnezeiască și sfântă albină a Bisericii lui Hristos”, să ne ajute cu mijlocirile sale, „stând înaintea Treimii Celei deoființă” (slujba Sfântului Vasile cel Mare – Mineiul pe luna Ianuarie).

Cu multă prețuire și binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente