Mesajul Preafericitului Părinte Daniel adresat participanților la Simpozionul „Drepturile Omului – Dimensiune Spirituală și Acțiune Civică”

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la ediția a XI-a a Simpozionului Internațional cu tema „Drepturile Omului – Dimensiune Spirituală și Acțiune Civică”, Iași, 19-21 octombrie 2008:

Înaltpreasfinția Voastră,

Preasfinția Voastră,

Stimată Doamnă Director

Stimați și distinși participanți,

Vă mulțumim pentru invitația adresată de a participa la ediția a XI-a a Simpozionului Internațional cu tema „Drepturile Omului – Dimensiune Spirituală și Acțiune Civică”, dar și pentru înțelegerea că nu putem să onorăm personal cu prezența. Reținut la București de multe lucrări urgente, ne aducem aminte că am avut bucuria de a fi părtaș nemijlocit, în calitate de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la mai multe ediții ale acestui Simpozion ce semnifică acum continuitatea conlucrării dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică Iași și Universitatea „Al. I. Cuza” în domeniul relevării dimensiunii spirituale a drepturilor omului și a intensificării educației pentru drepturile omului și conștientizare în context național și internațional.

Cu ocazia celei de a 60-a aniversări a adoptării Declarației Universale a Drepturilor Omului (10 decembrie 1948), anul 2008 a fost declarat de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite ca „Anul Internațional al Drepturilor Omului”. Deviza sub care se desfășoară acest an este „Demnitate și justiție pentru toți”.

Este de semnalat și faptul că la 10 decembrie 2007 participanții la Simpozionul „Demnitate și justiție pentru toți”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, pentru marcarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, au adoptat o Declarație în care, printre altele, se subliniază importanța dimensiunii spirituale a drepturilor omului și a educației pentru valori în ansamblul educației pentru drepturile omului.

De altfel, necesitatea unor eforturi sporite în vederea găsirii unei baze comune mai largi între drepturile omului și tradițiile religioase a fost subliniată și în recenta Declarație de la Dublin a Grupului european al instituțiilor naționale de drepturile omului.

Declarația de la Iași din 17 iunie 2007, redactată de către participanții la cea dea a zecea ediție a Simpozionului Internațional, cu tema ‘Drepturile omului. Dimensiune spirituală și acțiune civică’, sublinia, printre altele, importanța dimensiunii spirituale a drepturilor omului, bazată pe valorile universale supreme ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității. Se sublinia faptul că Biserica îndeplinește un rol deosebit în cultivarea respectului pentru demnitatea umană, iar dialogul dintre Biserică și instituțiile Statului constituie o resursă valoroasă pentru realizarea unui climat favorabil respectării efective a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Acum când criza financiară a devenit un fenomen îngrijorător, este necesar ca demnitatea umană să fie și mai mult apărată de umilirea care derivă din sărăcie, șomaj, exploatare, nedreptate socială, foamete și suferință.

În situații concrete, respectul pentru demnitatea umană și drepturile omului se cere tradus în acțiuni și programe social-filantropice concrete. În acest sens, Bisericile au ca bază a gândirii lor Evanghelia iubirii lui Hristos față de toți oamenii, iubire care devine și criteriul evaluării vieții umane în istorie (cf. Matei 25, 31-46).

Desigur, iubirea față de aproapele este o datorie morală, care, în plan juridic, devine regulă sau obligativitate, întrucât omul trebuie să fie deopotrivă ființă liberă și responsabilă. Iar spiritualitatea autentică este tocmai legătura profundă dintre libertate, iubire și responsabilitate în relație cu Dumnezeu și cu oamenii.

Felicităm pe toți organizatorii acestui simpozion, și anume, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în mod special pe Doamna Director Prof. Univ. Dr. Irina Moroianu Zlătescu, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică și Universitatea ‘Al. I. Cuza’ din Iași, dorind tuturor participanților bucuria de-a lucra împreună pentru apărarea și cultivarea demnității umane și a comuniunii fraterne.

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente