Mesajul Preafericitului Părinte Daniel adresat participanților la Colocviul „Patristique et Å”cuménisme. Thèmes, contextes, personnages”

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la Colocviul internațional „Patristique et Å”cuménisme. Thèmes, contextes, personnages”, Constanța, 17-19.10.2008:

Înaltpreasfinția Voastră,

Preacucernici Părinți Profesori,

Domnilor Profesori,

Stimați invitați,

Vă mulțumim pentru invitația de a participa la Colocviul internațional „Patristique et Å”cuménisme. Thèmes, contextes, personnages”, găzduit de vechea vatră creștină a Tomisului. Prezența la acest colocviu a unor personalități ale teologiei contemporane, împreună cu ierarhi și preoți, ne încredințează că întâlnirea aceasta constituie un eveniment bisericesc cu semnificații majore.

Acest colocviu are loc în „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”, sub ocrotirea Sfinților Părinți, care, inspirați de Duhul Sfânt, au tâlcuit Sfânta Scriptură și au trăit-o în Sfânta Liturghie, prin textele biblice cuprinse în rugăciunile din Sfânta Liturghie. Părinții Bisericii au făcut din „Cuvântul Care se tălmăcește pe Sine în cuvinte” (Sfânta Scriptură), Cuvânt al Împărtășaniei, unde se confirmă îndemnul Psalmistului: „Gustați și vedeți că Bun este Domnul” (Psalm 33, 8). Multe texte mistagogice ale Sfinților Părinți au devenit lumină liturgică a Bisericii Ortodoxe.

Pentru teologia ortodoxă contemporană, părintele Dumitru Stăniloae (de la a cărui trecere la cele veșnice s-au împlinit anul aceasta 15 ani), urmând exemplul Sfântului Maxim Mărturisitorul, ne-a învățat cum să ne apropiem de Sfinții Părinți și de textele lor. Părintele Stăniloae a văzut în monumentalul tezaur patristic valori pe care scurgerea secolelor nu le-a diminuat și a reușit să ne împărtășească, prin traducerea și interpretarea textelor Sfinților Părinți, lumina prezenței dumnezeiești în sfinți, conștiința întâlnirii nemijlocite între Dumnezeu și creație prin energiile divine necreate, lupta creștinului cu patimile egoiste și dobândirea adevăratei libertăți de a iubi pe Dumnezeu și pe semeni (Filocalia). Părintele Stăniloae n-a fost doar un simplu traducător al operei Sfinților Părinți, ci și un continuator al teologiei Sfinților Părinți, prin aprofundarea scrierilor lor, după cum remarcă unii patrologi contemporani.

În lumina Sfinților Părinți ai Bisericii, părintele Stăniloae ne învață să depășim idolatrizarea limbajului teologic de repetiție, arătând că dogmele nu pretind a epuiza, în formularea lor, adevărul dumnezeiesc, ci îl apără de deformarea și raționalizarea eretică. Expresiile dogmatice și cuvintele Sfinților Părinți ai Bisericii au o dimensiune apofatică întrucât se referă la taina Persoanelor divine veșnice și infinite, Care Se descoperă persoanelor umane pentru comuniune de viață și iubire veșnică.

În societatea în care trăiau, Sfinții Părinți au apărat demnitatea umană și frumusețile lumii create, având conștiința valorii universale și eterne a persoanei umane care poartă în ea chipul sau pecetea comuniunii Sfintei Treimi. De asemenea, Sfinții Părinți s-au luptat și s-au rugat pentru a menține unitatea de credință ortodoxă și comuniunea fraternă între Bisericile locale.

În acest sens, este valabil și astăzi apelul lansat de părintele George Florovsky la Congresul Facultăților de Teologie de la Atena din 1936: „să ne reîntoarcem la Sfinții Părinți”.

Rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze pe toți participanții la acest colocviu și să le dăruiască bucuria de a lucra în Duhul Sfinților Părinți ai Bisericii, pentru ca astfel să contribuie la intensificarea cooperării teologice și a comuniunii frățești pe calea mântuirii.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…