Mesajul Preafericitului Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade la Hramul Catedralei Patriarhale

Mesajul Preafericitului Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade la Hramul Catedralei Patriarhale (București, 27 octombrie 2011), rostit de către Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras:

Cu multă bucurie duhovnicească, izvorâtă din adâncul inimii, am primit și, cu mare mulțumire sufletească, am răspuns invitației Preafericirii Voastre de a participa la manifestările sărbătorești atât de însemnate, desfășurate cu prilejul sfintei pomeniri a ocrotitorului Bucureștilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, apărătorul și izbăvitorul poporului român bincredincios. Așadar, cu iubire de frate în Hristos și iubitor de prăznuire fiind, sărbătorim și noi împreună cu Preafericirea Voastră în dragoste și comuniune frățească. De aceea, dorim să fim părtași la bucuria Bisericii Ortodoxe Române soră, în cursul acestor ceremonii și sfinte adunări ale poporului, pentru săvârșirea dumnezeieștilor slujbe. Cu suflet curat, trimitem, prin Înaltpreasfințitul Hrisostom, Mitropolit de Patra Cinstitului cap al Sfântului, Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Andrei cel întâi chemat, podoaba și lauda orașului Patra, unde Dumnezeiescul Har a binevoit să se pună cinstita cruce a muceniciei sale drept piatră de temelie, pe care s-a înălțat Sfânta Mitropolie din acel loc. Cu adâncă emoție, preaslăvim pe Domnul, deoarece, în acest fel, se dă fiilor duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe Române, posibilitea de a primi har și binecuvântare de la slăvitul Apostol Andrei, care a urmat pătimirilor Mântuitorului nostru Hristos și s-a învrednicit să fie întemeietor, și ocrotitor al Bisericii Constantinopolului și al poporului dreptcredincios din Patra. Totodată, preaslăvim pe Dumnezeu și pentru că, prin venirea în România a Înaltpreasfințitului Hrisostom, Mitropolit de Patra, ca delegat al Preasfintei Biserici a Greciei, ni se dă prilejul să vestim, cu glas mare, pretutindeni, unitatea în Iisus Hristos și comuniunea dintre Bisericile noastre Ortodoxe surori, potrivit datinilor sfinte lăsate de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți.

Aceste preasfinte moaște izvorâtoare de har, care sunt mai de preț decât orice comoară și pietre scumpe, vor înflori îmbelșugat, în timpul șederii lor în România, spre desfătarea sufletească, întărirea și sfințirea credincioșilor. Vor străluci „în mijlocul casei” Bisericii Preafericirii Voastre, ca o nesecată comoară de binecuvântare și sfințire. Comoara aceasta va îmbogăți sufletele și le va potoli foamea de har sfințitor, va aduce izbăvire și va revărsa tămăduiri. Totodată, prezența acestor sfinte moaște aduse spre închinare va propovădui tuturor Harul lui Dumnezeu care pururea sălășluiește în ele, izvorând din puterea dumnezeiască, și care răsplătește întotdeuna sufletele cu mântuire, luminare și tămăduire.

Transmițându-vă urări din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei, care este de origine apostolică paulină, și întărindu-ne pe unitatea aceleiași credințe în Hristos împărtășită deopotrivă de popoarele noastre, vă urăm din tot sufletul ca Domnul Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, Cel ce este minunat întru sfinții Săi să Vă dea putere în cinstita slujire de întâi ierarh al Bisericii Ortodoxe Române și să reverse din belșug harul binecuvântărilor Sale, izvorâte din comorile dumnezeiești, peste clerul și poporul român cel iubitor de Dumnezeu, aflat în jurul Preafericirii Voastre. Amin!

S.S †Ieronim al II-lea,

Președintele Sfântului Sinod

Comentarii Facebook


Știri recente