Mesajul PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia aniversarii a 600 de ani de atestare a Episcopiei Romanului

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia aniversarii a 600 de ani de atestare documentară a Episcopiei Romanului, 12 octombrie 2008:

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Ioachim Băcăuanul,

Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului

Preasfințite Părinte Ioachim,

Cu aleasă bucurie și înălțare sufletească am primit înștiințarea Preasfinției Voastre privind organizarea unui bogat și semnificativ program de manifestări cultural-religioase pentru aniversarea a 600 de ani de existență a Sfintei Episcopii a Romanului.

De la începutul secolului al XV-lea, din vremea întemeierii sale de către domnitorul Alexandru cel Bun și mitropolitul cel dintâi al Moldovei, Iosif I Mușat, Eparhia Romanului a fost, până astăzi, în cadrul vieții bisericești a poporului român, o prezență pregnantă și permanentă.

Începând cu cei dintâi episcopi atestați documentar, Ioan, Samuil și Calist, este cu adevărat impresionant șirul neîntrerupt al celor peste 70 de ierarhi care au păstorit în scaunul vlădicesc de la Roman. Între aceștia figurează numele unor mari cârmuitori spirituali, devotați slujitori și străluciți cărturari bisericești, precum au fost Tarasie, Vasile și Teoctist I în vremea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, Anastasie Crimca, mare miniaturist și ctitorul de vocație de la începutul secolului al XVII-lea (1606 -1608), Sfântul Dosoftei, talentatul versificator al Psaltirii, lucrare săvârșită chiar în timpul episcopatului său la Roman, între anii 1660 – 1661, Leon Gheucă, traducătorul erudit din secolul al XVIII-lea (1769 – 1786), marii ctitori și făuritori de cultură, învățații Veniamin Costachi (1796 – 1803) și Melchisedec Ștefănescu (1879 – 1892). Apoi, în secolul XX, în șirul episcopilor Romanului au venit să se adauge Lucian Triteanu, cu o îndelungată păstorire între 1923 și 1947, urmat de episcopii eparhioți din timpul greu al epocii comuniste, Teofil Herineanu (1949 – 1957) și Partenie Ciopron (1962 – 1978), iar din 23 aprilie 1978, Preasfințitul Părinte Episcop Eftimie, actualul Întâistătător al eparhiei, care, iată, a împlinit, chiar în acest an, trei decenii de binecuvântată și rodnică arhipăstorire, ajutat fiind în ultimii ani de Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Ioachim, la bunul mers și la realizările deosebite din viața bisericească a acestei eparhii.

Rememorând suita numeroasă a episcopilor Romanului remarcăm faptul că ei au provenit, îndeobște, dintre stareții și duhovnicii de seamă din aceste părți ale țării, mulți dintre ei trecând, mai înainte, prin scaunele arhierești de la Rădăuți și Huși, pentru a ajunge, mai apoi, mitropoliți ai Moldovei.

Iar până acum patru dintre aceștia au fost înscriși în calendarul ortodox român ca sfinți: Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliți ai Moldovei și Sucevei, Pahomie de la Gledin și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopi ai Romanului.

Viața bisericească a înregistrat în Episcopia Romanului, timp de șase sute de ani, realizări de mare semnificație. Întâistătătorii eparhiei au avut, de-a lungul timpului, o prezență culturală și o activitate socială intensă în viața Moldovei și a României întregite.

Misiunea spirituală și culturală s-a realizat, din vechime, atât prin slujirea liturgică și pastorală, cât și prin contribuția episcopiei la dezvoltarea învățământului și a culturii în general.

Timp de șase secole, vatră de lumină, cetate misionară, arcadă peste timp, punte între tradiție și actualitate, Episcopia Romanului reușește să fie azi o eparhie dinamică și misionară, mai ales prin dăruirea jertfelnică a Preasfinției Voastre, a clerului, monahilor și credincioșilor ei harnici și darnici.

Cu sentimente părintești și frățești, mulțumim pentru invitația pe care ne-ați adresat-o cu prilejul aniversării celor șase secole de existență a eparhiei, felicităm pe Preasfințitul Părinte Episcop Eftimie, pe Preasfinția Voastră, pe toți ierarhii prezenți la aniversare, pe clerul și credincioșii Episcopiei Romanului, rugând totodată pe Bunul Dumnezeu să dăruiască tuturor pace și sănătate, bucurie sfântă și mult ajutor în slujirea Bisericii lui Hristos, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea oamenilor.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente