Mesajul PF Daniel adresat participanților la lucrările Comisiei Române de Istorie și Studiu al Creștinismului

SFNTUL VASILE CEL MARE –

PRIETEN AL LUI DUMNEZEU ȘI PĂRINTE AL BISERICII

(Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la lucrările Comisiei Române de Istorie și Studiu al Creștinismului, dedicate personalității Sfântului Vasile cel Mare și organizate la Centrul Social-Cultural de la Mănăstirea Cernica, în zilele de 2-3 octombrie 2008)

Preacucernici Părinți Profesori,

Domnilor Profesori,

Distinși Participanți,

Invitația de a participa la lucrările Comisiei Române de Istorie și Studiu al Creștinismului, dedicate personalității Sfântului Vasile cel Mare și organizate la Centrul Social-Cultural de la Sfânta Mănăstire Cernica, în zilele de 2-3 octombrie 2008, ne bucură în chip deosebit și, totodată, ne dă speranțe întemeiate pentru viitorul cercetării științifice în Biserica noastră.

Dorim să remarcăm faptul că, prin însăși componența și competența epistemologică a membrilor săi, Comisia Română de Istorie și Studiu al Creștinismului se înscrie pe traiectoria gândirii și așteptărilor Sfântului Vasile cel Mare. Ea constituie cu adevărat „spațiu de dialog” autentic și constructiv între teologie și știință, între cult și cultură. Personalități consacrate în știința sacră se întâlnesc în cadrul acesteia cu cercetători de marcă din domeniul istoriei, artei și filologiei. Se înțelege de la sine că această Comisie tratează interdisciplinar și sintetic tema propusă. De aceea, ea reprezintă realizarea dialogului simfonic între științele profane și teologie, pe care acest „magnus pater Ecclesiae” l-a experimentat și l-a lăsat Bisericii ca patrimoniu spiritual inestimabil și pilduitor.

Erudit și evlavios, reflexiv și pragmatic, echilibrat și curajos, stăruitor în rugăciune și convingător în argumentare, Sfântul Vasile cel Mare a fost numit de unii patrologi „un latin printre greci”. Relațiile privilegiate ale acestui mare Sfânt Părinte al Bisericii universale cu strămoșii noștri daco-romani creștinați devin stimulent puternic în studierea atentă și sistematică a operei sale. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare devine „contemporanul nostru”, plasându-ne pe coordonatele lui spirituale, în „consonanță psihică”, comuniune liturgică și filocalică.

Prin urmare, filologii și istoricii noștri vor trăi bucuria elaborării unor ample proiecte de traducere în limba română a operelor complete ale Sfântului Vasile cel Mare, după ultimele ediții critice și potrivit normelor științifice contemporane, pentru a fi apoi valorificată opera sa integrală din perspectiva teologiei exegetice, istorice, practice și sistematice. Desigur, se va scoate în evidență și modul în care concepția socială și practica filantropică a acestui Sfânt Părinte Capadocian au fost fructificate în Biserica Ortodoxă Română. Totodată, considerăm necesară evidențierea principiilor sale pedagogice în vederea folosirii lor creatoare în sistemul nostru educațional creștin. Nu în ultimul rând, apreciem că antropologia teologică a Sfântului Vasile cel Mare apără și promovează identitatea și demnitatea umană, mai ales în fața provocărilor bioetice secularizate de azi.

Demn de remarcat este și faptul că această sesiune de comunicări a Comisiei Române de Istorie și Studiu al Creștinismului comportă o semnificație anticipativă, întrucât prevestește și pregătește anul jubiliar 2009, pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea noastră, l-a dedicat Sfântului Vasile cel Mare și celorlalți Sfinți Capadocieni.

Rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute să prețuim cât mai mult lumina sfinților exprimată în viețuirea și făptuirea lor. În încheiere, felicităm pe organizatorii acestei întruniri și participanții la lucrările Comisiei, dorind tuturor bucuria cooperării colegiale și frățești.

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente