Mesajul PF Daniel adresat participanților la cel de al XI-lea Dialog dintre Biserica Ortodoxă și PPE

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la cel de al XI-lea Dialog dintre Biserica Ortodoxă și Grupul Partidului Popular European (Creștin democrat) și al Democraților europeni, Iași, 16-17 octombrie 2008:

DIALOG PENTRU PROMOVAREA VALORILOR

CREȘTINE ȘI DEMOCRATICE

Înaltpreasfințiile Voastre,

Preasfințiile Voastre,

Excelențele Voastre,

Distinsă asistență,

Cu multă bucurie ne adresăm dumneavoastră, distinși participanți la cea de a XI-a sesiune de Dialog dintre Biserica Ortodoxă și Grupul Partidului Popular European (Creștin democrat) și al Democraților europeni, care, în acest an, se desfășoară în România, având ca scop promovarea dialogului intercultural fundamentat pe afirmarea unor valori comune, temă de mare actualitate, atât pe plan european, cât și mondial: „Dialogul intercultural bazat pe valori comune ca mijloc de asigurare a păcii și a prosperității în Europa” .

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, noi românii constatăm că această integrare în marea familie europeană este, pentru noi, o șansă de progres, dar și o posibilitate de a contribui din punct de vedere spiritual și cultural la viața Europei unite din punct de vedere politic juridic și economic.

În acest context, România are vocația să contribuie la îmbogățirea patrimoniului spiritual și cultural european, reafirmând, împreună cu celelalte popoare europene, respectul pentru apărarea vieții și a demnității persoanei umane, protejarea și promovarea valorilor familiei și a solidarității umane, calitatea mediului înconjurător, acordând totodată o atenție specială garantării libertății religioase și de conștiință, drepturilor umane, democrației și dreptății sociale.

De aceea, în procesul unificării europene, considerăm că un rol fundamental îl are afirmarea și amplificarea bogăției spirituale a Europei, prin zestrea culturală și religioasă a fiecărei națiuni, cu valori perene, în consolidarea identității, credibilității și stabilității unei Europe unite și sănătoase.

Bisericile Ortodoxe au experiența dialogului, a ospitalității și a coexistenței pașnice cu celelalte confesiuni sau religii, întrucât în istorie au trăit și activat în contexte multiculturale și multietnice, ceea ce le-a determinat să descopere noi surse de inspirație creatoare. Prin urmare, Bisericile Ortodoxe sunt chemate să aducă mărturia faptului că, potrivit credinței lor în Dumnezeu Care a devenit Om în istorie pentru ca oamenii să poată participa la viața Sa eternă, adevărata credință sfințește viața, devenind comuniune de iubire între Dumnezeu și oameni.

În acest sens, Biserica Ortodoxă Română, promotoare a dialogului, atât la nivel național, cât și internațional, scoate în evidență experiența sintezelor culturale pe care România le-a dezvoltat, de-a lungul existenței sale, ca punte între Răsărit și Apus, Biserica noastră fiind ea însăși o sinteză, care unește în identitatea ei spiritualitatea ortodoxă orientală și limba latină occidentală.

Stimați participanți,

Participarea Bisericilor Ortodoxe la apărarea și promovarea valorilor spirituale comune la dialogul intercultural, la apărarea și promovarea păcii interconfesionale, interreligioase și interetnice, reprezintă un act de demnitate și o necesitate întrucât se înscrie în etosul care a modelat, de-a lungul veacurilor, spiritul european autentic. Ne exprimăm speranța că lucrările celui de al XI-lea Dialog dintre Biserica Ortodoxă și Grupul Partidului Popular European (Creștin democrat) și al Democraților europeni vor contribui la afirmarea mai puternică a acestor valori comune, deoarece „roada dreptății se seamănă întru pace de cei ce lucrează pacea” (Iacob 3, 18).

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente