Mesajul Patriarhului României la Conferința organizată de Consiliul Mondial al Bisericilor și Patriarhia Română

Cu prilejul conferinței cu tema „Platforma globală pentru reflecție teologică 2010. Unitate și misiune astăzi: mărturii și opinii venite de la cei marginalizați”, organizată la Palatul Patriarhiei de Consiliul Mondial al Bisericilor și Patriarhia Română, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a adresat participanților următorul mesaj:

Stimați organizatori și participanți,

Mai întâi, dorim să vă adresăm un călduros bun venit la Centrul de Conferințe – Palatul Patriarhiei, unde participați la lucrările Conferinței organizată de către Consiliul Mondial al Bisericilor împreună cu Patriarhia Română.

Tema propusă spre dezbatere „Platforma globală pentru reflecție teologică 2010. Unitate și misiune astăzi: mărturii și opinii venite de la cei marginalizați” este una foarte actuală, întrucât examinează noi posibilități de intensificare a misiunii Bisericilor creștine în societatea de astăzi. Din această perspectivă, o atenție specială este acordată persoanelor marginalizate de societatea în care demnitatea lor nu este respectată, iar vocea lor nu este auzită sau înțeleasă.

Credința creștină proclamă permanent adevărul că orice ființă umană este creată după chipul lui Dumnezeu și are o valoare unică și eternă. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul veșnic al lui Dumnezeu Care S-a făcut om pentru mântuirea oamenilor, cheamă la viață veșnică pe toți oamenii indiferent de rasă, etnie, gen sau poziție socială. Biserica a condamnat, încă din primele veacuri creștine, acele secte gnostice care învățau că există o diferență ontologică între oameni, împărțindu-i în ființe umane de esență superioară, predestinați spre cunoașterea adevărată și spre mântuire, și ființe umane de esență inferioară, condamnate la ignoranță și osândă.

Astfel, creștinismul adevărat a proclamat totdeauna egalitatea tuturor oamenilor în fața Creatorului și a predicat iubirea lui Hristos față de toți oamenii, indiferent de rasă, etnie, gen sau poziție în societate. Pornind de la unitatea ontologică și egalitatea axiologică a tuturor oamenilor, teologii creștini s-au pronunțat adesea împotriva diferitelor forme de discriminare și nedreptate socială. Operele Sfinților Părinți ai Bisericii oferă numeroase exemple de implicare nemijlocită a Bisericii în ajutorarea oamenilor săraci și marginalizați, indiferent dacă aceștia primiseră sau nu botezul creștin.

În epoca modernă, Bisericile din întreaga lume și-au unit adesea vocile împotriva regimurilor politice discriminatorii. Un exemplu binecunoscut este atitudinea Bisericilor membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor împotriva regimului de apartheid. Consiliul Mondial al Bisericilor este cunoscut și respectat printre altele și pentru activitatea constantă în apărarea și promovarea drepturilor omului și a demnității umane, subliniind rădăcinile biblice ale acestor drepturi. Astfel, toate Bisericile împreună au vocația misionară de-a proclama Evanghelia iubirii lui Hristos pentru întreaga umanitate, adică pentru toate etniile și persoanele umane.

O preocupare majoră a Bisericii Ortodoxe Române este astăzi asistența pastorală și social-caritabilă pentru cele patru milioane de credincioși ortodocși români care au emigrat în ultimii ani în diferite părți ale lumii. Biserica Ortodoxă Română se îngrijește de credincioșii ei care au decis să lucreze temporar sau să se stabilească definitiv în alte țări. Astfel au fost înființate sute de parohii și câteva eparhii noi în diferite zone ale lumii.

În interiorul României, Biserica noastră a început să dezvolte programe de integrare socială și eclesială a romilor. Un astfel de program care se desfășoară cu succes la nivelul Patriarhiei Române este cel numit „Alege școala”, în care copiii, mulți dintre ei romi, sunt ajutați să-și continue studiile pentru a preveni abandonul școlar. Desigur, este nevoie de programe pe termen lung atât sociale, cât mai ales educaționale. În acest sens, este nevoie de cooperare creștină la nivel național și internațional. Conferința prezentă se înscrie în această perspectivă.

Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze pe toți organizatorii și participanții la lucrările acestei conferințe dedicată misiunii Bisericilor în apărarea demnității umane a persoanelor marginalizate. Vă dorim tuturor bucuria de-a contribui la identificarea soluțiilor și mijloacelor de cooperare creștină pentru a intensifica solidaritatea Bisericii cu cei marginalizați în societatea contemporană. Vă dorim, de asemenea, un sejur plăcut în România!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente

25 de citate pro-viață de la Patriarhul Daniel

În preajma Bunei Vestiri, când sărbătorim Întruparea Mântuitorului în pântecele Fecioarei Maria și participăm la marșurile pentru viață organizate în numeroase localități din România și Republica Moldova, Basilica.ro prezintă 25 de citate pro-viață de la…