Mesajul Patriarhului României la 20 ani de la reînființarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian,

Episcopia Maramureșului și Sătmarului – Baia Mare

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prețuire și bucurie, Vă adresăm cuvânt la ceas aniversar.

Episcopia Ortodoxă a Maramureșului este una venerabilă, după cum ne arată actul patriarhal de la Constantinopol din anul 1391, pentru înființarea Mănăstirii din Peri, în care sunt pomeniți arhierei locali din Maramureș. Însă, de-a lungul timpului, creștinii ortodocși de aici au fost prigoniți neîncetat. Prin urmare, ierarhii și preoții români transilvăneni au menținut pururea vie flacăra credinței ortodoxe și a conștiinței românești în vremurile de grea încercare. Pilda vieții lor și rugăciunile lor sunt izvor de inspirație și înnoire pentru viața Bisericii noastre în timpul prezent.

Astfel, reînființarea Episcopiei de Maramureș, în ședința Sfântului Sinod din 12 februarie 1990, a fost un act de recunoștință și venerație față de toți cei care au luptat și s-au jertfit pentru ca dreapta credință să dăinuie de-a lungul secolelor în aceste ținuturi românești. Alegerea și apoi înscăunarea Înaltpreasfinției Voastre, în data de 11 noiembrie 1990, ca Episcop al Maramureșului, arată că jertfa și rugăciunile Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș au rodit peste veacuri și v-au ajutat în cei 20 de ani de păstorire a acestei eparhii, încât Episcopia Maramureșului s-a dezvoltat ca niciodată până acum. Dacă în anul 1990 Eparhia Maramureșului avea 4 mănăstirii și 5 protopopiate care însumau 333 parohii și 121 filii, astăzi această eparhie are 27 mănăstiri, 8 schituri și 8 protopopiate care cuprind 462 parohii. De asemenea, au fost înființate un Seminar Teologic și o Catedră de Teologie Ortodoxă în cadrul Facultății de Litere a Universității din Baia Mare. După ce, la data de 24 martie 1994, Sfântul Sinod a ales pe Preacuviosul Părinte Justin Hodea, starețul Mănăstirii Rohia, în slujirea de Arhiereu Vicar pentru Episcopia Maramureșului, activitatea Înaltpreasfinției Voastre a primit un sprijin deosebit, mai ales pentru că Preasfinția Sa s-a arătat a fi un vrednic ucenic și un harnic colaborator al Înaltpreasfinției Voastre.

Deși ați început lucrarea de arhipăstorire a Maramureșului în condiții grele, fără reședință episcopală și fără o catedrală adecvată, cu ajutorul lui Dumnezeu, ați reușit, prin multă luptă și muncă, prin înțelepciune și jertfelnicie, să aveți acum o reședință frumoasă și o Catedrală impunătoare, în fază finală de construcție, în care se slujește deja în spațiul liturgic situat la nivelul întâi al acesteia, sfințit de vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist al României, împreună cu Patriarhul Petru al IV-lea al Alexandriei, în anul 2003. Bogata activitate pastorală, culturală și social-filantropică, pe care ați desfășurat-o până în prezent, constituie o dovadă a binecuvântării divine și a jertfelniciei Înaltpreasfinției Voastre.

Cu timp și fără timp, de-a lungul a două decenii, ați păstorit această eparhie cu zel de Apostol, curaj de Voievod și înțelepciune de Duhovnic, luminând, ca o torță vie, clerul și poporul, prin cuvânt și faptă, călăuzindu-l pe calea mântuirii, a iubirii de Biserică, de Patrie și Neam.

Pentru această activitate pilduitoare, la propunerea noastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române v-a acordat, în iunie 2009, rangul de Arhiepiscop onorific, iar ceremonia solemnă de ridicare în rang a fost săvârșită de noi, la data de 13 decembrie 2009, în noua Catedrală din Baia Mare, în prezența multor ierarhi, preoți și credincioși. Am trăit atunci clipe de mare bucurie și solemnitate, întrucât se împlinea un act de prețuire și recunoștință pentru Arhipăstorul clerului și poporului din Maramureș și Sătmar, un vrednic ierarh al Ortodoxiei românești.

Astăzi, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la întronizarea Înaltpreasfinției Voastre, cu multă stimă și bucurie, vă felicităm și vă dorim ani mulți cu sănătate și mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pe care o desfășurați cu dragoste de Biserică și de popor.

Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfinția Voastră!

Cu frățească dragoste în Hristos și aleasă prețuire,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente