Mesajul Patriarhul României: O COMUNIUNE A EDUCAȚIEI ȘI SPIRITUALITĂȚII – adresat Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la Simpozionul „Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași: 150 de la întemeiere și 20 de ani de la renașterea învățământului teologic”, Iași, 28 octombrie 2010:

O COMUNIUNE A EDUCAȚIEI ȘI SPIRITUALITĂȚII

Aniversarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a

Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

La acest moment aniversar pentru comunitatea academică ieșeană, care sărbătorește 150 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și 20 de ani de la redeschiderea Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, este o bucurie să împărtășim prețuirea și binecuvântarea noastră participanților la Simpozionul „Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași: 150 de la întemeiere și 20 de ani de la renașterea învățământului teologic”.

Simpozionul, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, în colaborare cu Centrul de Cercetări „Filaret Scriban”, se constituie deodată într-un act de evaluare a celei mai dificile etape în formarea unei instituții de învățământ superior, prima facultate de teologie ortodoxă din țară, membră fondatoare a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, dar și într-un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și cei care au contribuit la formarea și creșterea prestigiului acestei instituții, punând în slujba ei pregătirea, talentul și timpul lor. Este un moment istoric, menit să puncteze alte momente istorice, importante în evoluția societății românești în condiții de libertate.

Astăzi, la împlinirea a 20 de ani de activitate de la renașterea Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, cu deosebită bucurie și dragoste părintească ne amintim de entuziasmul și strădaniile redeschiderii acestei instituții de credință și cultură ortodoxă românească, de preocuparea promovării unei teologii pastorale și misionare, profund înrădăcinată în Tradiția Sfinților Părinți și a poporului român, dar și larg deschisă spre cultură și spre universal, care să unească spiritualitatea și știința, credința și cultura, contribuind astfel la eforturile de renaștere morală a societăți românești.

În iulie 1990, după instalarea noastră ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, am considerat prioritară redeschiderea unei instituții de învățământ teologic superior în Moldova. Astfel, începând din anul universitar 1990-1991, în cadrul Mitropoliei de la Iași s-a reactivat Institutul Teologic de Grad Universitar, devenit în 1991, la solicitarea Universității „Al. I. Cuza”, facultate membră, cu drepturi și obligații depline.

Acest proiect și-a propus să redea teologiei locul și demnitatea de care a fost privată de-a lungul timpului, să-și redescopere și mai mult vocația ei de conștiință dinamică, profetică și slujitoare a Bisericii în misiunea sa într-o lume secularizată. Astăzi, avem confirmarea utilității și importanței unui astfel de demers, vital pentru formarea teologică a viitorilor preoți, a restauratorilor operelor de artă, a profesorilor de religie și asistenților sociali. Legătura dintre comunitatea academică științifică și știința teologiei s-a dovedit a fi de bun augur pentru studenții și profesorii universității în general, prin programele comune, promovarea dialogului interconfesional și interreligios și dezvoltarea unei solide colaborări dintre teologie și știință, activitate concretizată prin înființarea Centrului de Cercetare „Filaret Scriban” și a unui Departament de cercetare, sub auspiciile Facultății de Teologie.

Astăzi, la 20 de ani de activitate a facultății care acum poartă numele marelui teolog român, Părintele Dumitru Stăniloae, constatăm cu bucurie că obiectivele propuse la inaugurarea acesteia au fost în mare măsură îndeplinite. Învățământului teologic din Moldova, în acord cu spiritul evlavios al acestui spațiu binecuvântat cu mănăstiri și intensă viață duhovnicească, i-a fost imprimată trăirea duhovnicească prin îmbinarea studiului cu Liturghia, chemarea misionară a mărturisirii în cuvânt și faptă a Sfintei Evanghelii cu responsabilitatea pastorală, prin grijă părintească față de formarea tinerilor studenți, atât intelectual cât și spiritual. Prin osârdia unui corp profesoral care a crescut și s-a format odată cu facultatea, aceasta ocupă un loc de seamă în rândul școlilor teologice din România, în domeniul cercetării, restaurării, dialogului interconfesional și intercultural, cu deschidere internațională prin relațiile cu alte instituții de formare teologică din Europa. Specificul teologiei ieșene constă în aceea că îmbină fidelitatea față de tradiție cu deschiderea spre cultură și universal. O teologie dinamică pe care studenții de la Iași o mărturisesc în cele peste 10 universități din Europa partenere ale Universității Al. I. Cuza de multă vreme.

Slujitorii Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași se află acum la momentul când se văd roadele muncii, culese cu bucurie și speranță. Dar pentru că studiul teologiei înseamnă răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu, deopotrivă profesori și studenți, sunt chemați și mai mult să intensifice activitatea de formare reînnoind entuziasmul misiunii Bisericii în societate prin lucrarea pastorală a preoților în țară și străinătate, să contribuie la formarea de caractere în rândul copiilor prin orele de educație religioasă, să organizeze programe social-filantropice, să restaureze și să promoveze operele de artă bisericească. Toate acestea înseamnă o responsabilitate sporită în activitatea viitoare, promovând un învățământ teologic deodată academic și practic, orientat pastoral, care să răspundă nevoilor și exigențelor spirituale ale credincioșilor Bisericii lui Hristos.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvinteze pe toți profesorii, studenții și ostenitorii Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, pentru a trăi bucuria împletirii rugăciunii cu studiul academic și a sluji cu vrednicie Biserica lui Hristos din poporul român.

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente