Mesajul IPS Mitropolit Efrem la procesiunea Calea Sfinților

Preafericirea Voastră,

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

Ziua de astăzi este o zi a revărsării darurilor cerești și a unei bucurii negrăite, pentru noi, cei ce, cu deplină bucurie și adâncă emoție, am sosit astăzi aici, smerenia noastră și delegația însoțitoare, ca să aducem, la invitația Preafericirii Voastre, mâna dreaptă a celui între sfinți părintele nostru Nectarie, episcopul Pentapolei și ctitorul mănăstirii Sfânta Treime din Eghina, spre sfințirea, binecuvântarea și zidirea sufletească a evlaviosului popor român cel iubitor de sfinți.

Adresăm, așadar, cu prilejul venirii noastre aici, salutul de iubire și dragoste frățească, întâi Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Patriarh Daniel, apoi Înaltpreasfințiților și Preasfințiților ierarhi prezenți, clerului și poporului român drept credincios, precum și reprezentanților instituțiilor publice și de stat ale acestei țări. Totodată, îndreptăm spre toți cei prezenți urările noastre frățești de bine, rugându-ne Sfântului Nectarie, făcătorul de minuni, pe care poporul român îl cinstește în chip cu totul deosebit – cum se vede și din vizitarea sfintei sale mănăstiri din Eghina de către sute de pelerini români – să fie întărite, prin puterea și harul Sfântului Duh, cugetarea, nădejdea și certitudinea noastră despre biruința finală care este credința noastră ortodoxă.

Preafericirea Voastră,

Aceste vizite contribuie, fără îndoială la dezvoltarea relațiilor interortodoxe și face mult mai puternice legăturile duhovnicești dintre noi. Cooperarea dintre Bisericile noastre se încununează cu succese, armonia ecumenică a mersului nostru comun ca ortodocși este evidențiată și, mai mult, astfel de vizite constituie dovada concretă a faptului că Biserica este „una, sfântă, sobornicească și apostolică”. De aceea, în acest moment, îngăduiți-mi să vă transmit îmbrățișarea și salutul frățesc al Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Athenei și al toată Elada.

În încheiere, Vă adresăm călduroase mulțumiri pentru cinstea de a ne fi invitat la această mare sărbătoare, precum și pentru această strălucită primire.

Comentarii Facebook


Știri recente