Mesajul de felicitare al Preasfințitului Părinte PETRU GHERGHEL, Episcop Romano-Catolic de Iași

Un drum neîncetat de slujire

Întâlnirea cu orice om este pe drept cuvânt o mare bucurie și un câștig.

Întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Daniel, așezat în scaunul arhieresc al Mitropoliei moldave de către venerabilul și regretatul Patriarh Teoctist, a fost pentru mine și cei pe care i-am reprezentat din Biserica Catolică, o adevărată și surprinzătoare revelație pentru nenumărate motive – tinerețea, pregătirea și dinamismul său.

Pregătit la școlile cele mai înalte, din țară și străinătate, având o capacitate deosebită de înregistrare a problemelor studiate, s-a bucurat încă de pe treptele universităților să se impună ca un elocvent magistru în propunerea datelor și problemelor dogmatice, istorice și ecumenice, la toate nivelele de învățământ superior.

Cu aceste vaste cunoștințe s-a reîntors în țară și a urcat pe scara ierarhică, ajungând în curând întâistătătorul Moldovei și Bucovinei, pe cel mai prestigios scaun ierarhic după cel al Bucureștiului.

Momentul întronizării a adunat în capitala moldavă înalte fețe bisericești, în frunte cu Patriarhul Teoctist, personalități ale lumii academice, politice și administrative, ca și oaspeți de peste hotare și ai celorlalte culte. M-am bucurat să particip la acest act de cea mai mare importanță și de largă perspectivă, după marea transformare a societății românești prin actul de la sfârșitul anului 1989.

După acest moment de trăire sufletească, drumul relațiilor noastre cu Înaltul Daniel a început să ia noi perspective și să prezică mari speranțe în dialogul frățesc și ecumenic.

Vizita la Institutul Teologic Romano-Catolic din anul 1990 și întâlnirea cu corpul profesoral și cu studenții teologi a fost un prilej de adâncire a cunoașterii reciproce și a creat o atmosferă de frumoasă simbioză pentru o lucrare spirituală comună temeinică, ce urma apoi să se concretizeze în atâtea momente celebrative și, mai ales, în atmosfera Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din luna ianuarie (18-25) a fiecărui an.

Trăiam pe atunci o bucurie deosebită pentru că la acele fericite ocazii, nu ne întâlneam doar la altar, ridicând spre ceruri un strigăt comun pentru unitate, ci și la un dialog frățesc ce continua, atât de așteptat și de benefic, pentru o cunoaștere și apropiere reciprocă.

Păstrăm în amintire acele momente și acele clipe și le considerăm foarte importante pentru timpurile noi pe care le trăim.

La momentul alegerii noului Patriarh ne-am adăugat și rugăciunile noastre, dorind ca drumul apropierii și al slujirii comune între Biserica Ortodoxă și cea Catolică să se mărească și să se statornicească spre binele poporului credincios din întreaga noastră țară.

Marea sărbătoare a Iașiului și, îndeosebi, ziua Sfintei Parascheva, a cunoscut o dimensiune particulară prin creșterea numărului pelerinilor, nu numai din Moldova, ci și din întreaga țară, iar oaspeții din străinătate se bucurau, la invitația Părintelui Mitropolit Daniel, să cunoască viața de credință a credincioșilor ținutului binecuvântat al Moldovei și Bucovinei.

De atâtea ori am însoțit mari ierarhi și personalități civile din țările Europei, sosite la Iași cu această ocazie, care se simțeau fericiți de a participa la o astfel de solemnitate de credință.

Dialogul social-caritativ în favoarea celor în suferință, a celor cu probleme de handicap, în spirit ecumenic practic, a cunoscut un drum ascendent, astfel încât mulți au putut fi susținuți și ajutați printr-un parteneriat și ajutor între celor două Biserici. Este semnificativ în acest sens, Centrul de Plasament Pilot din Păstrăveni – Neamț, la care și-au unit forțele autoritățile de stat din România și județul Neamț, cu reprezentanți ai guvernului din Bavaria – Germania, ai Bisericii Ortodoxe și Catolice din Moldova și cu sprijinul atâtor binefăcători din țară și străinătate.

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că a deschis un astfel de drum de slujire comună a poporului încercat din zona Moldovei și Bucovinei.

Îi suntem recunoscători Preafericirii Sale, Părintelui Patriarh Daniel, că a deschis și a inaugurat la Iași o astfel de posibilitate de colaborare frățească și ecumenică în favoarea celor lipsiți și neajutorați din comunitățile noastre.

Acest drum și program continuă ca un mijloc practic de împlinire a misiunii noastre ca slujitori, însuflețiți de aceeași credință și de aceeași vocație pe acest pământ.

Cu bucuria atâtor amintiri și împliniri, îndreptăm spre Dumnezeu rugăciuni fierbinți pentru sănătatea și binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel la împlinirea celor 60 de ani de viață și-i transmitem de aici, din cetatea Iașiului, împreună cu toți cei care din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, o fac cu respect și supunere, gânduri de prețuire și stimă, ca și dorințe de multă binecuvântare, de sănătate și seninătate în munca de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române și de promotor al inițiativelor de apropiere și de slujire a fiilor poporului binecuvântat al României.

Îi transmitem Preafericirii Sale sentimentele noastre și ale confraților din inima Moldovei, din Iași și urarea tradițională: Ad multos felicesque annos!

Sărbătoare fericită, Preafericirea Voastră!

†PETRU GHERGHEL

Episcop Romano-Catolic de Iași

Comentarii Facebook


Știri recente