Mesajul de felicitare al Înalt Preasfințitului Nicolae, Mitropolitul Banatului cu prilejul aniversării a șase ani de apariție neîncetată a ‘Ziarului Lumina’

Momentul aniversar de astăzi îmi oferă prilejul de a îndrepta un gând de aleasă prețuire și recunoștință spre toți cei ce au ostenit și ostenesc în redacția acestui iubit și citit cotidian creștin ortodox, ce găzduiește articole, reportaje și informații cu caracter spiritual, cultural și social, abordând de asemenea cu generozitate variate subiecte din domeniul religios, nu mai puțin știri referitoare la activitatea bisericească a eparhiilor.

Cu nădejdea că ‘Ziarul Lumina’ va fi prezent mulți ani în peisajul publicistic românesc și va contribui ca și până acum la formarea și informarea corectă și promptă a credincioșilor noștri, rog pe Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să reverse darurile Sale cele bogate asupra celor ce alcătuiesc cu dăruire și profesionalism colectivul redacțional și ale căror strădanii îmbogățesc orizontul informațional al miilor de cititori și îi ajută să descopere valorile credinței noastre în drumul lor spre mântuire.

Mulțumesc totodată pentru purtarea de grijă deosebită a Întâistătătorului nostru, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pentru toată strădania depusă la dezvoltarea și promovarea presei bisericești.

Comentarii Facebook


Știri recente