Mesajul de felicitare al Domnului Keith Clements, Secretar General al Conferinței Bisericilor Europene (1997-2005)

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui

(Psalmii 102, 1).

Mi-a făcut o deosebită plăcere să aflu de a 60-a aniversare a zile Voastre de naștere și de sărbătorirea ei la București. Ca mulți alții care doresc să împărtășească bucuria acestui eveniment, Vă transmit cele mai sincere felicitări, urări de bine și rugăciuni pentru harul și mila lui Dumnezeu pentru Preafericirea Voastră.

Veți primi, prin cuvinte, multe dovezi de apreciere pentru ceea ce a însemnat viața și slujirea Preafericirii Voastre pentru nenumărați oameni de-a lungul anilor. În ce mă privește, țin să amintesc rolul pe care l-ați jucat în mișcarea ecumenică, și, în special, în Conferința Bisericilor Europene (CBE). În perioada în care am îndeplinit funcția de Secretar General al CBE, V-am considerat întotdeauna un lider creștin profund angajat, plin de înțelepciune demnă de încredere și de viziune, în discuțiile din cadrul Comitetului Central, pregătit să sprijiniți, când era cazul, adevăratele valori ecumenice. Nu voi uita nici eleganța și smerenia cu care ați făcut față unui episod oarecum dureros la prima întrunire a noului Comitet Central, după întâlnirea de la Graz, desfășurată la Morges, în noiembrie 1997. În plus, am aflat foarte multe lucruri despre teologia și spiritualitatea ortodoxă prin convorbirile personale purtate cu Preafericirea Voastră.

Manifestați, de asemenea, multă înțelegere umană față de nevoile oamenilor – cine ar uita întrunirea Comitetului Central al CBE de la Iași, din 2000, când, în urma înrăutățirii vremii, ați luat măsuri prompte pentru a asigura căldură „spirituală” pentru noi toți, cei din sala de conferințe? Îmi amintesc, de asemenea, o omilie pe ați prezentat-o la Centrul Ecumenic de la Geneva pe tema „sfințeniei”, în care ați subliniat în concluzie că principala caracteristică a sfințeniei este bucuria.

Sper și mă rog ca bucuria Domnului să continue a fi forța Preafericirii Voastre, aducându-vă încă mulți ani de binecuvântare personală și de slavă lui Dumnezeu, prin slujirea și conducerea Preafericirii Voastre.

Al Vostru în Hristos,

Keith CLEMENTS

Secretar General

al Conferinței Bisericilor Europene (1997-2005)

Comentarii Facebook


Știri recente