Mesajul de felicitare al Domnului Adrian LEMENI, Secretar de Stat pentru Culte

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel –

Vocația slujirii jertfelnice asumată într-o viață dăruită

lui Dumnezeu și oamenilor

Momentul aniversar de împlinire a vârstei de 60 de ani a Preafericitului Părinte Daniel constituie un prilej de evocare cu bucurie, prețuire și recunoștință a unor aspecte din slujirea sa impresionantă în viața Bisericii Ortodoxe Române. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel este o personalitate excepțională și vizionară, cu multiple daruri primite de la Dumnezeu, înmulțite printr-o stăruitoare lucrare și puse în slujirea jertfelnică a Bisericii și a neamului românesc. Toate aceste daruri diferite se reunesc într-o vocație unitară: slujirea față de Dumnezeu și semeni.

Din activitatea copleșitoare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o să reliefez trei coordonate: experiența academică în învățământul teologic universitar, dialogul ecumenic în context național și internațional, misiunea Bisericii în societatea contemporană.

Vocația de profesor a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost cultivată în mod consecvent de-a lungul timpului prin experiența națională și internațională în formarea și activitatea academică în teologie. În mod constant a fost subliniată reciprocitatea dintre teologia academică și experiența eclesială, dintre formarea academică, prin care sunt respectate exigențele științifice, și cea spirituală, consolidată în viața de rugăciune și în spiritualitatea liturgică a Bisericii.

Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a promovat o teologie profundă, vie și dinamică, fundamentată în duhul Sfinților Părinți și articulată la nevoile concrete ale lumii contemporane. Astfel teologia a fost asumată ca o expresie a conștiinței misionare a Bisericii prin care valorile Tradiției și spiritualității ortodoxe sunt mărturisite în societatea secularizată actuală într-o formă creatoare, ținându-se cont de contextul specific cultural, social, misionar, pastoral al lumii de astăzi.

Intensificarea angajării în viața spiritualității liturgice a Bisericii (depășindu-se astfel deopotrivă raționalismul și pietismul), aprofundarea cercetării științifice teologice și promovarea colegialității academice sunt coordonate promovate în mod constant de Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, care menționează în acest sens: „Este necesar ca învățământul teologic universitar să cunoască bine tendințele din învățământul românesc și european, să promoveze cercetarea științifică și orientarea spirituală practică, să corespundă exigențelor misionare actuale ale Bisericii. […] Cunoștințele teologice multiple trebuie unificate printr-o spiritualitate liturgică profundă. […] Teologia trebuie să fie în același timp științifică și mistică, academică și practică. […] Astfel, teologia de azi va evita deodată tentația secularizării și autosuficiența izolării” („Cunoașterea teologică se împlinește în comuniunea sfinților” – Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat participanților la Congresul al III-lea al Facultăților de Teologie Ortodoxă din România, Mănăstirea Tismana, 10 noiembrie 2008 – în volumul: Misiune pentru mântuire, Ed. Basilica, București, 2009, pp. 303-304).

Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat necesitatea intensificării cercetării care vizează relația dintre teologie, filosofie și știință, o preocupare de mare actualitate ținându-se cont de implicațiile semnificative ale unor cercetări din diferite domenii de vârf ale științei contemporane. Contextul actual constituie un cadru de întâlnire a perspectivei teologice, filosofice și științifice, cultivându-se o conștiință a dialogului prin care să fie depășite deopotrivă atitudinile izolaționiste autosuficiente și confuziile sincretice.

O altă coordonată semnificativă din slujirea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel o reprezintă vocația mărturisirii cu demnitate și fără complexe a identității ortodoxe în cadrul dialogului ecumenic și interreligios în context național și internațional. Ca premisă a dialogului a fost subliniată necesitatea asumării cu fidelitate și de mărturisire actuală a Tradiției ortodoxe, într-un spirit de cooperare și coresponsabilitate. În această perspectivă, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a insistat asupra nevoii de intensificare a cooperării comune a tuturor Bisericilor Ortodoxe în fața provocărilor și problemelor existente în societatea contemporană marcată de fenomenul secularizării.

În cadrul dialogului cu celelalte Biserici și culte în context național și internațional, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel s-a remarcat printr-o atitudine înțeleaptă, realistă, echilibrată și nuanțată. Asumarea și promovarea identității ortodoxe în cadrul dialogului ecumenic și interreligios nu înseamnă nici dizolvare, nici favorizare a relativismului. Identitatea Tradiției generoase a Ortodoxiei nu poate fi credibilă prin cultivarea unei atitudini izolaționiste și a unui spirit de confruntare. În acest sens, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel menționa: „Când afirmăm valorile profunde ale Ortodoxiei, atunci credem că trebuie s-o facem prin dialog, nu prin ceartă sau prin agresivitate. O ortodoxie agresivă nu este atrăgătoare pentru nimeni. Nici una laxă, care s-ar dizolva într-un dialog superficial, fără discernământ critic„. („Mă consider a fi un ortodox realist, fără teamă de dialog”, interviu acordat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel domnului Remus Rădulescu de la redacția Viața spirituală, Radio România Actualități, Reședința Patriarhală, 13 septembrie 2007, în volumul: Misiune pentru mântuire, Ed. Basilica, București, 2009, p. 152).

Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a intensificat într-un mod dinamic misiunea Bisericii în societate. Cu un spirit vizionar, luciditate duhovnicească și realism remarcabil, Părintele Patriarh Daniel a dezvoltat în diferite domenii ale asistenței social-filantropice multiple proiecte cu impact semnificativ pentru comunitățile de oameni. Spiritul de generozitate și dărnicie s-a întrupat concret în acțiuni caritabile în cadrul unor proiecte cu o impresionantă continuitate.

Prefericitul Părinte Patriarh Daniel este ctitor de instituții în domeniul asistenței social-filantropice, medical, cultural și mass-media. Un rol aparte în misiunea Bisericii îl au instituțiile ctitorite de Părintele Patriarh Daniel în cadrul Centrului de presă Basilica și anume Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, Ziarul Lumina și Agenția de Știri Basilica.

Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat în mod constant reciprocitatea dinamică dintre viața spirituală și activitatea socială, dintre rugăciune și acțiune. A fost reliefată în mod programatic și paradigmatic necesitatea refacerii și cultivării unității dintre Liturghie și filantropie. În această perspectivă, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel mărturisește temeiul eclesial al misiunii Bisericii în societate: „Liturghia eclesială inspiră filantropia socială creștină, iar filantropia socială confirmă Liturghia ca fiind eveniment misionar de mărturisire a iubirii lui Dumnezeu pentru sfințirea și mântuirea oamenilor. […] Filantropia confirmă Liturghia când celebrarea liturgică inspiră comuniune și coresponsabilitate misionară creștinilor activi în societate, sfințenia inspiră solidaritate cu cei singuri și săraci, iar iertarea păcatelor primită în Biserică inspiră reconsilierea în societate. Astfel, viața spirituală din Biserică rodește în viața socială a creștinilor implicare activă pentru adevăr și dreptate, pentru sănătate și demnitate, pentru reconciliere și solidaritate, în vederea mântuirii oamenilor prin har, credință și fapte bune” („Liturghie euharistică și filantropie socială”, prelegere susținută de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, în: Vestitorul Ortodoxiei, august-octombrie 2010, pp. 52-53).

La acest moment ocazionat de aniversarea a 60 de ani de existență pământească, o viață închinată slujirii lui Dumnezeu și oamenilor, îi dorim din suflet Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, mulți ani cu sănătate, bucurii și împliniri în înalta demnitate a slujirii la care a fost chemat spre binele Bisericii și al neamului românesc.

La mulți ani!

Adrian LEMENI

Secretar de Stat pentru Culte

Comentarii Facebook


Știri recente