Mesajul de felicitare al Domnului Academician Dan BERINDEI, Vicepreședintele Academiei Române

Preafericitul Patriarh Daniel la 60 de ani!

Existența istorică a românilor a ființat sub semnul Bisericii. Ea le-a oferit temei de existență și rezistență „în calea răutăților”. Ierarhii au fost, firesc, întotdeauna în preajma domnitorilor și în fruntea sfetnicilor lor. Mitropoliții și episcopii noștri au avut un rol de seamă ca apărători ai Credinței, dar și ca sfătuitori ai Neamului. În mod firesc, pe cei mai de seamă dintre ei îi găsim nu numai în cărțile de istorie, ci și în calendar. Biserica a mers în pas cu națiunea în perioada modernă, a sprijnit-o și a sfătuit-o. După desăvârșirea României în hotarele naționale și strângerea laolaltă a românilor, instituirea Patriarhiei a corespuns unei cerințe a lor și a marcat nu numai pe plan canonic locul Bisericii Ortodoxe Române, ci a evidențiat și locul pe care ea îl avea și îl are în existența României și a cetățenilor ei. Patriarhii au contribuit ca ierarhi și ca îndrumători spirituali ai românilor, la mersul înainte, dar și la apărarea națiunii. Fiecare dintre cei trecuți întru Domnul – începând cu patriarhul Miron Cristea și sfârșind în 2007 cu patriarhul Teoctist – a dat măsura dăruirii și priceperii sale. Din septembrie 2007, Preafericitul Patriarh Daniel este întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, ca cel de-al șaselea patriarh al ei.

Preafericitul Părinte Patriarh este un fiu al Banatului, studiile teologice le-a întreprins în Sibiul Transilvaniei și la București, aproape două decenii a slujit în Moldova și astăzi păstorește întreaga țară, ca și pe românii de dincolo de hotare, el fiind de asemenea, în mod firesc, un purtător de cuvânt al românității în întregimea ei. Dar, totodată întâistătătorul Bisericii noastre s-a specializat în prestigioase instituții teologice de peste hotare, la Strasbourg și la Freiburg, este un profund cunoscător al teologiei ortodoxe, dar și al doctrinelor altor confesiuni creștine, este un umanist în cel mai bun înțeles al cuvântului. Cărțile și studiile sale ni-l înfățișează ca un cărturar de valoare, ferm apărător al Ortodoxiei, dar și deschis ecumenic către lumea creștină, ca un ierarh al celui de-al treilea mileniu. Din timpul păstoririi sale la Iași, el și-a dezvăluit rare însușiri în a administra activitatea Bisericii pe toate planurile, în primul rând cel spiritual, dar și privind rolul ei activ în viața societății.

Deși n-a trecut de la alegerea sa ca Patriarh decât aproape o jumătate de deceniu, puternica personalitate a noului întâistătător al Bisericii Ortodoxe s-a făcut prezentă cu multă autoritate, acest lucru contribuind și la afirmarea Bisericii Ortodoxe în viața României, accentuând locul pe care ea îl ocupă nu numai în sufletul și inima credincioșilor, ci și în conștiința civică a tuturor cetățenilor țării și, de asemenea, în lumea Ortodoxiei.

Patriarhul nostru s-a făcut cunoscut de mai înainte, mai ales din vremea în care, timp de 17 ani, a păstorit Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Un Erudit, un Apărător dârz al Credinței și Bisericii, un Român, un Gospodar necontenit preocupat de mersul înainte, de rolul pe care Biserica trebuie să-l aibă în mijlocul nu doar al credincioșilor, dar și al națiunii, un Om al Timpurilor Noi, care a înțeles și înțelege trebuința ca Biserica să fie înzestrată și puternică, dar și necontenit prezentă, ca un factor activ, în sprijinul celor în nevoi, ca și necesitatea utilizării mijloacelor unei societăți moderne și în sânul Bisericii – iată caracteristici ale acestui ierarh contemporan al timpurilor noastre. Nu în ultimul rând, eruditul ierarh n-a lăsat conducerea Ortodoxiei românești să stea în izolarea unui „turn de fildeș”, ci a îndrumat-o ca o entitate prezentă la marile manifestări ale națiunii pe care o păstorește și totodată ca o instituție creatoare de cultură și știință și mai ales ca apărătoare fermă a spiritualității creștine și a marilor valori ale omenirii și ale poporului român.

Nu-i putem ura Preafericitului Părinte Patriarh, la pragul celor șase decenii ale vieții sale, decât noi împliniri și succese întru afirmarea Bisericii noastre Ortodoxe și a României!

Academician Dan BERINDEI

Vicepreședinte al Academiei Române

Președinte de onoare al Secței de Științe Istorice și Arheologie

Comentarii Facebook


Știri recente

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureştilor a organizat o sesiune de comunicări științifice

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din cadrul Fundației „Bucuria ajutorului” a Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat sâmbătă o sesiune de comunicări științifice, cuprinsă în proiectul „Academia de Îngriji Paliative”, informează Ziarul Lumina. Evenimentul a avut…