Mesajul de condoleanțe la trecerea la Domnul a Patriarhului Antiohiei

Sfântului Sinod al Patriarhiei Antiohiei și al Întregului Orient

Cu profundă durere creștinească, am primit vestea trecerii la cele veșnice a preaiubitului nostru frate în Hristos vrednicul de pomenire Ignatie al IV-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, personalitate marcantă a lumii creștine contemporane.

A fost dăruit de Dumnezeu cu harisme deosebite pentru împlinirea misiunii sfinte de slujitor al lui Hristos, remarcându-se printr-o vastă cultură teologică, o grijă deosebită pentru Biserică și o largă deschidere spre dialog intercreștin și interreligios.

La acest moment de mare pierdere pentru Patriarhia Antiohiei și pentru întreaga Ortodoxie, în numele ierarhilor, preoților și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, Vă adresăm frățești condoleanțe, rugând pe Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veșnic, să așeze sufletul Patriarhului Ignatie în ceata drepților și să dăruiască alinare și întărire în credință întregului popor ortodox din cuprinsul străvechii Patriarhii a Antiohiei.

Veșnică să-i fie pomenirea!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente