Mesajul de binecuvântare al Preafericitului DANIEL cu prilejul deschiderii noului an școlar

EDUCAȚIA AUTENTICĂ TRANSMITE VALORI PERENE

(Mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul deschiderii oficiale a noului an școlar 2008 – 2009)

Distinși dascăli,

Iubiți elevi,

Dragi părinți,

Fiecare început de an școlar (15 septembrie) stă sub semnul iubirii jertfelnice și milostive a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru că în ziua premergătoare, de 14 septembrie, sărbătorim Înălțarea Sfintei Cruci. Această apropiere între evenimentele menționate face ca dascălii să primească de la Hristos – Învățătorul veșnic – iubirea și înțelepciunea de a se dărui spiritual în lucrarea lor de formare a copiilor și tinerilor poporului român.

Urmând îndemnul înțelept care spune „totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu”, mai înainte de a intra în Școală, intrăm în Biserică pentru a ne ruga, adică pentru a uni înțelepciunea umană cu Înțelepciunea divină, întrucât omul creat după chipul lui Dumnezeu cel Înțelept și Bun crește spiritual în comuniune cu El.

Astfel, Școala românească împreună cu maica ei, Biserica, cultivă modul de cunoaștere prin comuniune, de unire a inteligenței cu iubirea, a științei cu spiritualitatea, a acțiunii cu sfințenia vieții.

În timp ce știința cultivă cunoașterea creației, a universului fizic și social, credința religioasă cultivă relația cu Creatorul și Mântuitorul lumii, oferind omului și creației semnificație și valoare eternă.

În acest sens, studiul religiei este o necesitate cultural-educațională. Nu poți avea o cultură completă fără Religie, întrucât valoarea eternă a persoanei umane nu poate fi redusă la eficiența ei utilitaristă din societatea vremelnică.

Atât Biserica, cât și Școala sunt chemate să ofere copiilor și tinerilor nu numai știință și educație, ci și sens sau speranță pentru a trăi viața în comuniune de iubire și prețuire reciprocă. Lipsa acestora face astăzi ca mulți copii să fie abandonați de părinții lor care se confruntă cu grave probleme ale vieții sau pleacă la muncă în străinătate. Unii copii se îmbolnăvesc trupește din cauza lipsurilor materiale, iar alții se îmbolnăvesc sufletește din cauza dorului de părinți și absenței lor afective.

Împreună Biserica și Școala trebuie să prețuiască, să formeze și să ajute copiii și tinerii de astăzi ca aceștia, la rândul lor, să cultive cu încredere și iubire valorile credinței și ale culturii creștine, potrivit cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5), adică nimic bun.

Ne bucurăm că atât Biserica Ortodoxă Română, cât și Statul Român, mai ales prin Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, susțin programe de învățare a limbii române de către copiii românilor care se află la muncă în străinătate, în special în țările din Uniunea Europeană, pentru ca aceștia să nu-și piardă identitatea etnică și valorile culturii și spiritualității românești, ca parte integrantă a patrimoniului cultural și spiritual al Europei.

Părinții copiilor români din străinătate sunt îndemnați să se adreseze ambasadelor și parohiilor noastre din țările respective pentru a fi organizate școli de limbă română cu profesori calificați și recunoscuți ca atare de Ministerul român al Educației.

Felicităm și binecuvântăm pe toți cei ce se ostenesc, cu pricepere și dăruire, în această lucrare de mare valoare și necesitate pentru copiii români de pretutindeni.

Adresăm, de asemenea, alese mulțumiri și binecuvântări tuturor celor ce au sprijinit inițiativele comune ale Bisericii și Școlii românești privind păstrarea orei de religie în Școală, prin campania Nu vrem liceu fără Dumnezeu!, și menținerea sfintelor icoane în spațiile de învățământ, manifestând astfel aceeași conștiință nobilă și dragoste părintească pe care le aveau și primii dascăli ai învățământului românesc, înțelepți în a uni știința educației cu sfințenia vieții, cunoștințele practice cu valorile eterne, legând în lumină generațiile între ele.

Cu prilejul deschiderii noului an școlar 2008-2009 rugăm pe Hristos Domnul, Cel ce a zis: „Lăsați copiii să vină la Mine” (Matei 19, 14), să vă dăruiască dumneavoastră, dascălilor, elevilor și părinților, sănătate și pace, ajutor și bucurie în activitatea pe care o desfășurați.

Cu părintească dragoste și multă prețuire,

†DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente