Mesaje de felicitare adresate Patriarhului României cu prilejul aniversării a trei ani de păstorire a Bisericii Ortodoxe Române

Evenimentele dedicate aniversării a trei ani de păstorire a Bisericii Ortodoxe Române de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au continuat astăzi, 30 septembrie, în Sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei. Aici, a avut loc de la orele 12.15 prezentarea mesajelor de felicitare de către reprezentanții autorităților de Stat centrale și locale, precum și din partea altor instituții publice.

În deschidere, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, a subliniat importanța pe care îl are acest eveniment atât în viața Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cât și în viața Bisericii Ortodoxe Române.

„Data de 30 septembrie a fiecărui an, începând cu anul 2007, constituie un prilej de mare bucurie și sărbătoare pentru Biserica Ortodoxă Română datorită semnificației deosebite pe care această zi o are atât în viața Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar și a Bisericii lui Hristos din România, adică a ierarhilor, preoților, monahilor și credincioșilor. Dacă ziua de naștere, ziua onomastică sau ziua de hirotonie în viața unui slujitor al Sfântului Altar au mai mult sau mai puțin un caracter personal care presupune totuși o comuniune de frățietate și bucurie cu cei dragi, ziua întronizării unui Patriarh, în cea mai înaltă demnitate în cadrul unei Biserici autocefale ca urmare a chemării Sale de către Însuși Hristos Arhiereul Cel Veșnic la o astfel de slujire deosebită, este o zi care aparține deopotrivă Părintelui Patriarh Daniel, dar și Bisericii întregi. Tocmai de aceea o astfel de zi în fiecare an este marcată în primul rând printr-un popas duhovnicesc și de rugăciune în Catedrala patriarhală prin săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei Te Deum prin care ierarhii, preoții și credincioșii aduc mulțumire Bunului Dumnezeu pentru darurile bogate pe care le-a revărsat asupra Întâistătătorului Bisericii noastre și prin El asupra întregii Biserici. Totodată, iată, această zi este marcată și prin acest moment solemn de sărbătoare pe care îl petrecem acum în Sala ‘Europa Christiana’ în care v-ați adunat cu toții ca să prezentați Părintelui Patriarh urările dumneavoastră”.

Apoi au fost prezentate mesajele de felicitare din partea Președinției, a Camerei Deputaților și a Guvernului României.

Domnul Alexandru Gussi, Consilier Prezidențial a dat citire mesajului domnului Traian Băsescu, Președintele României:

„Preafericirea Voastră,

Sunt deosebit de onorat să Vă adresez cele mai calde urări cu prilejul aniversării întronizării Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în acest an când se împlinesc totodată 125 de ani de la recunoașterea Autocefaliei și 85 de ani de Patriarhie. Sub înalta păstorire a Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română se bucură de o intensă și rodnică prezență în domeniile social, educațional și cultural, în țară și în comunitățile românești din diaspora, definindu-și astfel contribuția la binele comun, contribuție recunoscută și apreciată în cadrul cooperării dintre Stat și Biserică, întemeiată pe principiile Legii cultelor.

Cunoașteți, Preafericirea Voastră, faptul că am subliniat în numeroase ocazii importanța participării Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea societății noastre, care se confruntă în prezent cu dificultăți, dar pentru care Biserica reprezintă un reper al identității și un garant al valorilor care i-au adus și îi pot aduce în continuare recunoaștere și prosperitate. În acest sens, doresc să exprim și cu acest prilej întreaga mea apreciere față de implicarea eficientă și solidară a Bisericii Ortodoxe Române pentru a veni în întâmpinarea celor aflați în dificultate. Exemplul său este esențial pentru solidaritatea pe care o putem clădi împreună, în acord cu etica socială pe care Biserica o cultivă.

În acest moment aniversar, Vă doresc, Preafericirea Voastră, viață îndelungată, sănătate și împlinirea tuturor proiectelor pe care le-ați inițiat în cea mai înaltă demnitate pe care v-a conferit-o Biserica Ortodoxă Română.

Întru mulți și fericiți ani!”

Mesajul doamnei Roberta Alma Anastase, Președinta Camerei Deputaților, a fost citit de Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal:

„Preafericirea Voastră,

Înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,

Stimați invitați,

Biserica Ortodoxă Română a fost întotdeauna, și în vremurile bune și în cele grele, stâlpul de nădejde al poporului român. Pentru că și piatra și fierul, zidirile și palatele, armele și oștirile, toate se înmoaie și se risipesc dacă nu sunt însuflețite de credință!

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române aniversează, astăzi, trei ani de păstorire cu blândețe, cu fermitate și înțelepciune a poporului român.

Fie că este vorba despre punerea temeliei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, fie de activitățile social-caritative Prea Fericitul Părinte Daniel a dus mai departe lucrarea spirituală a Bisericii: a mângâiat sufletele, a întărit conștiințele, a luminat Calea cea dreaptă.

Gândurile noastre se îndreaptă acum către acele urări care leagă lucrarea Preafericitului Părinte Patriarh de credincioșii pe care îi păstorește: sănătate, pace, înțelepciune și credință!

Și cel mai frumos lucru pe care-l putem face noi, politicienii, astăzi, este să ne așezăm cu smerenie în rândul credincioșilor, urmând datinile și credința strămoșească.

Binecuvântează, Preafericite Părinte Patriarh, munca, strădania și credința poporului român!

La mulți ani și Dumnezeu să vă dea putere de muncă!”

Mesajul domnului Emil Boc, Premierul României, a fost transmis de către domnul Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru culte:

„Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte DANIEL

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitor al Tronului Cezareii Capadociei,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră Părinte Patriarh Daniel,

Cu prilejul împlinirii a trei ani de la întronizarea ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, am bucuria să Vă adresez, în numele Guvernului României și al meu personal, cele mai calde urări de sănătate, viață îndelungată, putere de muncă și noi împliniri în cea mai înaltă demnitate bisericească a țării noastre.

La acest moment aniversar apreciem contribuția Preafericirii Voastre prin implicarea activă și dinamică, consecventă și mobilizatoare în importante proiecte de natură socială, atenția acordată comunităților românești din afara granițelor, preocuparea constantă pentru restaurarea monumentelor istorice și de artă bisericești, dar și pentru construirea unor biserici noi, precum și grija permanentă pentru problemele concrete și nevoile efective ale comunităților bisericești.

Trebuie evidențiată în același timp atenția consecventă acordată învățământului teologic și relaționarea acestuia cu realitățile concrete ale societății contemporane. Este de apreciat consolidarea și cultivarea unei conștiințe a dialogului atât în ce privește relația teologiei cu știința și cultura, cât și deschiderea prin afirmarea identității în cadrul dialogului inter-confesional și inter-religios, sporind astfel prestigiul Bisericii Ortodoxe Române în contextul național și internațional, confirmându-i rolul de reper spiritual și de factor al coeziunii sociale în societatea românească.

Guvernul României are întreaga disponibilitate de a coopera cu Biserica Ortodoxă Română în cadrul parteneriatului social dintre Stat și culte prin proiectele pe care le derulează în domeniul incluziunii sociale, pentru a valorifica dimensiunea spirituală a asistenței sociale și a cultiva generozitatea, omenia și sprijinul reciproc mai ales în ceea ce privește susținerea categoriilor mai defavorizate ale concetățenilor noștri.

Considerându-vă un reper al slujirii și demnității, Vă asigurăm de întreaga prețuire și de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre și Vă doresc, la acest moment de sărbătoare: Întru Mulți și Fericiți Ani!”

De asemenea, domnul Daniel Petru Funeriu, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sporturilor, a accentuat în cuvântul său necesitatea cooperării dintre Biserică și școală pentru o mai bună educație: „Biserica Ortodoxă și școala sunt formatorii și gardienii spiritului românesc. Relația dintre cele două instituții este foarte bună, dar trebuie să se consolideze pentru a da acele repere de care are nevoie România pentru a trece prin această perioadă zbuciumată”. De asemenea, domnul Daniel Petru Funeriu a dăruit Patriarhului României o icoană reprezentând „Buna Vestire”.

Patriarhul României a mulțumit lui Dumnezeu pentru ajutorul Său acordat în această perioadă de trei ani de patriarhat și celor „prin care Dumnezeu trimite ajutorul Său, prin oamenii care sunt aproape de noi ca și colaboratori”, dar și autoritățile locale și de stat.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat vocația comună a instituțiilor bisericești și a instituțiilor de stat: „Avem o vocație comună cei care conducem instituții bisericești și de stat și anume, vocația comună indiferent de responsabilitate este aceea de a crea semne de speranță, semne de speranță și atunci când trecem prin dificultăți. Este mare nevoie ca să cerem ajutorul lui Dumnezeu și să ne lăsăm în lucrarea lui Dumnezeu în așa fel purtați de Duhul Său încât să devenim mâinile iubirii lui Hristos. Dumnezeu Fiul S-a întrupat, este Capul Bisericii, este înălțat la Ceruri, dar prezent prin Duhul Sfânt în viața Bisericii și în viața unui popor credincios. Și așa cum spune Sfântul Apostol Pavel ‘Biserica este Trupul tainic al lui Hristos’. Această formulare teologică devine o realitate atunci când mâinile noastre devin mâinile lui Hristos care ajută pe cei neajutorați, care hrănesc pe cei săraci și flămânzi, care consolează pe cei întristați și îndoliați, care încurajează pe cei ce și-au pierdut curajul și care, într-un fel sau altul, sunt răspunsul lui Hristos prin noi către cei ce Îi cer ajutorul Lui. Deci, noi, când intrăm în iubirea lui Dumnezeu lucrătoare devenim și noi lucrători ai dragostei lui Hristos față de oameni. De aceea, binecuvântarea lui Dumnezeu se arată prin oameni și prin instituțiile care doresc binele comun, binele poporului”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că, deși în perioadă de criză, Biserica se străduiește să nu întrerupă lucrările multiple pe care le-a început: „Trecem printr-o perioadă de criză, criza este în limba greacă ‘judecată’. Judecată pentru lucruri care nu au fost bine făcute sau insuficient de bine lucrate. Perioada de criză, deci, ca judecată pentru un lucru nefăcut la timpul lui sau făcut greșit este o certare care vine de la Dumnezeu, dar nu cu gândul de a ne pedepsi, ci cu gândul de îndreptare. Este o revizuire a parametrilor valorici, este o perioadă de triere a valorilor și mai ales, a priorităților și o perioadă de economisire a darurilor materiale primite de la Dumnezeu. În special, criza are în ea o pedagogie a lui Dumnezeu și anume, să punem un început bun. Ca și criza adolescenței ea nu este o pedeapsă și marchează sfârșitul unei etape pentru începerea unei etape mai mare de maturitate și de responsabilitate mai intensă. Deci, pe de o parte, suferim în criză, dar trebuie să și sperăm. Și aici este cea mai necesară cooperare între Biserică și toate instituțiile publice și toate organizațiile, să nu rămânem numai în mijlocul suferinței, ci chiar în mijlocul suferinței să arătăm semne de speranță. Și cele mai puternice semne de speranță sunt acelea ale solidarității. O criză ne poate înrăi foarte mult sau ne poate face mai solidari, sau mai solitari, mai individualiști și mai neomenoși, sau mai altruiști și mai umani. Depinde de noi, când trecem prin criză ca și printr-o ispită, de puterea discernământului și de a depăși criza prin semne de speranță și printr-o gândire mai profundă, printr-un discernământ și o prioritizare a acțiunilor noastre. Biserica se străduiește ca în perioadă de criză, cu bani puțini totuși să nu întrerupă lucrările multiple pe care le-a făcut și să nu dea semne de deznădejde. Deși par foarte diferite, teologia și politica au în comun această vocație să aducă semne de speranțe și să apeleze la umanul mai profund din noi decât la superficialitatea cu care ne obișnuim uneori”.

Patriarhul României a precizat faptul că în perioada aceasta de criză trebuie să nu ne pierdem nădejdea în Dumnezeu: „Deci, în această perspectivă noi ne punem nădejdea în Dumnezeu, poporul nostru e purtător de Cruce, dar nu purtător de Cruce disperat, ci privește Învierea care este ascunsă în Cruce. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să nu pierdem credința și omenia din sufletele noastre atunci când trecem prin încercări. O încercare poate să ne facă mai tari, mai maturi și mai buni la suflet. S-a și spus că în istoria poporului noi nu am avut prea des șansa de a alege între bine și rău, ci într-un rău mai mic și unul mai mare. Și atunci acum este și șansa de a depăși disperarea sau neliniștea printr-o încurajare, rugăciunea fiind prima sursă de speranță și de iubire curată. În Franța, când s-a anunțat criza financiară cu un an în urmă, unii bancheri au văzut că unele persoane s-au sinucis din cauza disperării că au pierdut mult, au pierdut multe resurse financiare necesare pentru planuri deja stabilite și s-au năruit planuri pentru că s-au redus considerabil resursele. Și atunci un director de Bancă din Franța, el era credincios, a spus ‘e bine ca la prânz la orele 12:00 să ne rugăm toți într-o sală’. Și ei i-au spus ‘bine, dar noi suntem necredincioși’. Acesta le spune ‘Ori și cum trebuie să vă rugați ca să nu cădeți în deznădejde și va veni credința după aceea’. Sigur, la prima vedere pare oarecum nostimă această metodă, dar, de fapt, era rămânerea în comuniune și solidaritate. Deci, Biserica trebuie să fie prezentă acolo unde oamenii sunt singuri și sunt disperați. Numărul sinuciderilor a crescut la noi și la țară, un fenomen neobișnuit în trecut în satul românesc. Avem o mulțime de solicitări ca prezență vie lângă oamenii care și-au pierdut speranța vieții. Sunt foarte mult perspective de a ne maturiza, de a ne adânci în spiritualitate și de a ne întări în comuniune, în solidaritate”.

În continuarea Preafericirea Sa a mulțumit tuturor pentru prezență și autorităților care i-au transmis câte un mesaj cu ocazia împlinirii a trei ani de patriarhat: „Vă mulțumim pentru prezență, mulțumim Înaltpreasfințiților și Preasfințiților pentru Liturghia pe care am slujit-o împreună, mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop-vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul care a ținut cuvânt din partea Sfântului Sinod în Catedrala patriarhală și Preasfințitului Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, secretarul Sfântului Sinod care acum ne-a introdus în a doua parte a sărbătorii de astăzi prin ascultarea mesajelor pe care le-am primit. Mulțumim domnului Președinte al României pentru mesajul transmis în care accentul solidarității este central, domnului Emil Boc care a accentuat și importanța culturii și a dialogului cu științele și prezenței în societate a Bisericii și domnului Funeriu care este împreună-lucrător cu noi pentru schimbarea mentalităților și pentru investiții pe termen etern, adică educația, singura investiție care nu poate fi evaluată fiindcă ne ajută să și câștigăm viața veșnică dacă suntem buni și săvârșitori de fapte bune. Și acum mulțumim și celor care sunt prezenți aici reprezentând comunități ortodoxe românești”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a prezentat și lucrarea religios-filantropică a doamnei Lia Roberts de la Las Vegas: „Este prezentă aici doamna Lia Roberts de la Las Vegas. Las Vegas e cunoscut ca oraș care a adunat clădiri din toată lumea ca imitație a lor. Și acum dânsa la un an de la vizita de anul trecut ne-a surprins cu o lucrare foarte frumoasă ortodoxă românească și anume a oferit terenul proprietate personală pentru construirea unei Biserici și a început să adune bani pentru Biserică. Și iată construcția Bisericii a ajuns la acoperiș și doamna ne încurajează pe noi pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. De asemenea, tot în Las Vegas, a construit și un centru social lângă Biserică, ceea ce este exact și orientarea noastră, spiritualitate și lucrare social-filantropică. Deci, o felicităm și împreună cu dânsa felicităm pe toți românii din diaspora, din America, din Europa Occidentală și alte părți care deodată cu zidirea Bisericii zidesc și comuniunea românească, mai ales a celor care se află printre străini, comuniunea sufletelor. Deci, sunt foarte multe lucruri frumoase, bune pe care le cunoaștem numai când avem reprezentanți din părțile respective sau vizităm acele locuri. Tuturor vă mulțumim, vă dorim sănătate, bucurie, vă mulțumim pentru felicitări, pentru daruri și pentru flori”.

Comentarii Facebook


Știri recente