Mesaj de condoleanțe adresat de Preafericitul Daniel, Patriarhul României, la moartea Arhim. Partenie Apetrei de la Mănăstirea Neamț

P.Cuv. Arhim. Benedict Sauciuc

Starețul Mănăstirii Neamț

Prea Cuvioase Părinte Stareț,

Prea Cuvioși Părinți,

Întristată adunare,

Am primit cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Partenie Apetrei de la Mănăstirea Neamț, fost mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași.

Părintele Arhimandrit Partenie Apetrei intrat în obștea Mănăstirii Neamț la numai 14 ani, în anul 1941. Râvna tinereții și frumusețea slujbelor în sobor de la Mănăstirea Neamț l-au făcut să iubească nespus rânduiala bisericească, cântarea psaltică și participarea la sfintele slujbe.

În anul 1953, la sărbătoarea „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, fratele Nicolae a fost tuns monah, cu numele Partenie, de către Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan, care l-a hirotonit a doua zi Ierodiacon.

În obștea de la Neamț Părintele Partenie s-a remarcat prin cântare și frumoasă slujire. Pentru aceste calități, în anul 1959, a fost numit Ierodiacon la Catedrala mitropolitană din Iași, unde a slujit ca diacon vreme de 25 de ani. Mitropolitul Moldovei, Iustin Moisescu, l-a hirotesit Arhidiacon înainte de plecarea sa la București, ca Patriarh al României.

Părintele Arhimandrit Partenie a primit Sfânta Taină a Preoției la 51 de ani fiind numit apoi mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași, iar doi ani mai târziu, în anul 1980, i s-a acordat rangul de Arhimandrit.

Anul acesta 2008, pe 2 martie, Părintele Arhimandrit Partenie împlinise 81 de ani. S-a retras în ultimii ani la Mănăstirea Neamț, la metania și la începuturile strădaniilor lui pentru slujirea Bisericii. A fost un om al slujirii și un neîntrecut protopsalt. Îndrăgostit de muzică și de slujbele Bisericii, a reprezentat un model de slujire, fiind un foarte bun cunoscător al rânduielilor tipiconale.

În această zi îndoliată ne rugăm ca Hristos-Domnul, Arhiereul cel Veșnic, să așeze sufletul adormitului robului Său Părintele Arhimandrit Partenie în corturile drepților și în rândul cuvioșilor nevoitori, să odihnească sufletul său în lumina cea neînserată a Împărăției Sale, unde drepții ca luminătorii strălucesc.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru obștea Mănăstirii Neamț,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente

Obștea Mănăstirii Putna a donat sânge

Obștea Mănăstirii Putna a organizat joi Campania „Un strop de sânge salvează o viață”, prin care au fost colectați aproximativ 13 litri de sânge.  Acțiunea a fost organizată în baza parteneriatului existent între Arhiepiscopia Sucevei…