Meditație a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rostită la sfârșitul Concertului jubiliar – 2008, organizat la Sala Polivalentă – București

COLINDUL SFNT ȘI BUN

„Azi cu strămoșii cânt în cor

Colindul sfânt și bun

Tot moș era și-n vremea lor

Bătrânul Moș Crăciun”

De ce se cântă colindele în cor?

Colindele se cântă în cor, împreună, în stare de comuniune pentru că persoanele care le cântă, copiii, tinerii sau vârstnicii reprezintă cetele de îngeri care au cântat la nașterea Mântuitorului în Betleem:”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14).

Colindele se cântă în cor, în comuniune, pentru că ele reprezintă credința Bisericii, iar Biserica este adunarea oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi.

Dar colindele se cântă în cor nu numai împreună cu oamenii din vremea noastră, ci și în cor cu strămoșii, cu generațiile trecute. Cu alte cuvinte, colindele sunt deodată eveniment contemporan, nou și tradiție veche.

Colindele sunt statornicie și prospețime. Ele reprezintă legătura vie a credinței Bisericii și a iubirii ei față de Hristos-Domnul, ca răspuns al oamenilor la iubirea lui Dumnezeu Cel veșnic Care S-a făcut om. Colindele sunt ecoul popular și artistic al cântărilor bisericești liturgice. În colinde se arată familiaritatea oamenilor cu Dumnezeu – Copilul, cu Pruncul Iisus. Apropierea maximă a lui Dumnezeu de oameni, prin Întruparea Fiului veșnic, îi face pe aceștia să se apropie de Dumnezeu. În colinde se cântă taina lui Dumnezeu Care coboară din ceruri și vine pe pământ, se naște din Fecioară într-o peșteră, pentru că Dumnezeu dorește să sfințească și să mântuiască lumea din interiorul ei, cu acordul libertății ei. Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului, se sălășluiește între oameni. El vine la noi, pe pământ, în casa și sufletul nostru, pentru ca noi să putem intra în casa cea cu multe locașuri a Tatălui din ceruri.

Colindele ne arată pe Dumnezeu ca fiind călător, pelerin. El ne caută și ne cere să-L primim. Iată de ce colindătorii merg din casă în casă, vin spre noi și ne întreabă dacă îi primim: Primiți colinda? Primiți colindătorii?

Această întrebare însemnează de fapt: Primiți taina iubirii lui Dumnezeu pentru voi? Într-adevăr, atât trăim de intens cât iubim pe Dumnezeu și pe semenii noștri.

Iubirea lui Dumnzeu este deodată spațiul libertății noastre și așteptarea răspunsului nostru. Hristos Pruncul pe Care-L cântă colindele este darul lui Dumnezeu Tatăl pentru viața lumii (cf. Ioan 3, 16). De aceea, colindătorilor li se răspunde cu daruri, bunătății i se răspunde cu binefacere, iubirii lui Dumnezeu i se răspunde cu bucuria recunoștinței, în mod liber: ” Ne dați, ne dați, ori nu ne dați”? – ne întreabă colindătorii la sfârșitul popasului lor în casa noastră.

De ce este colindul sfânt și bun?

Colinda sau colindul de Crăciun este sfânt, pentru că sfântă este taina minunată pe care o vestește, și anume taina mântuirii lumii.

Taina colindelor este taina iubirii sfinte a Stăpânului Atotputernic și veșnic Care se face rob și gustă moartea, pentru ca pe oameni să-i elibereze din robia păcatului și a morții.

Colindul este sfânt, pentru că este glasul sfânt al Sfintei Evanghelii și al Sfintei Bisericii extins sau adus în casele și în sufletele oamenilor, auzit pe străzi și în familii, în școli, în spitale, în orfelinate, în cămine de bătrâni, în unități militare, în penitenciare, în instituții de cultură, la posturile de radio și de televiziune.

Colindul este sfânt, pentru că el ne binevestește taina sfântă a iubirii ca fiind temelia și lumina vieții.

Colindul este bun, pentru că ne aduce în suflet mult bine: iubire și pace, speranță și bucurie. Dar colindul este bun și pentru că ne îndeamnă să fim buni, să fim milostivi, să iubim pe Dumnezeu și pe semenii noștrii.

De aceea, colindul ne cheamă zicând:

„Acum te las, fii sănătos

Și vesel de Crăciun,

Dar nu uita când ești voios,

Române (creștine), să fii bun!”

În încheiere putem spune că totdeauna colindul sfânt și bun este un mare dar și o frumoasă lucrare de întărire a credinței, de sporire a iubirii față de Hristos și față de oameni, de înmulțire a bucuriei și a speranței.

Colindul sfânt și bun este veșmânt de sărbătoare pentru sufletele celor ce cântă și lumină caldă pentru inimile celor care îl ascultă.

†Daniel

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente