Media – instrument al incluziunii sociale și informația cu adevărat inclusivă

În perioada 16-17 mai 2013 la Centrul național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” are loc Atelierul Regional „Media – instrument al incluziunii sociale și informația cu adevărat inclusivă”. La acest atelier participă reprezentanții sectoarelor mass-media, dar și responsabilii cu activitățile culturale și media din eparhiile din întreaga țară.

Prezenți la atelier, consilierii patriarhali din cadrul Centrului de presă „BASILICA” le-au vorbit participanților despre aspecte legate de responsabilitate, demnitate și coerență în promovarea activităților Bisericii prin mass-media. Participanții, împărțiți pe mai multe ateliere de lucru, au dezbătut coordonatele misionare și editoriale ale componentelor Centrului de presă al Patriarhiei Române, au ridicat diverse probleme cu care s-au confruntat la nivel eparhial, subliniindu-se totodată aspecte legate de dezvoltarea mijloacelor de comunicare ale Bisericii.

Incluziunea socială se bazează pe unitatea dintre Liturghie și filantropie, a subliniat părintele consilier patriarhal Dorel-Nicolae Moțoc, secretarul general al Federației Filantropia și managerul proiectului FORTE: „Atelierul regional „Media – instrument al incluziunii sociale și informația cu adevărat inclusivă” face parte din seria de întâlniri consultative care au fost derulate în cadrul proiectului Forte având drept obiectiv principal o consultare și o consfătuire cu reprezentanții celor mai importante sectoare care se intersectează și relaționează cu societatea în general și cu comunitatea în special. De ce? Pentru că în proiectul Forte avem de a face cu proiectul de incluziune socială pe care noi l-am inclus ca parte integrantă a lucrării social filantropice a misiunii Bisericii, a lucrării pastorale a Bisericii, drept pentru care am analizat și am văzut care sunt implicațiile și conexiunile și am ajuns la concluzia că printre cele mai importante implicații și conexiuni care le are incluziunea socială sunt cele legate de comunicare și de accesul la informație, drept pentru care media în general și media bisericească în special, este un instrument foarte important prin care Biserica Ortodoxă Română poate să își prezinte și poate să afirme că unitatea dintre Liturghie și filantropie este firul roșu al întregii noastre lucrări. Incluziunea socială se bazează tocmai pe această unitate dintre Liturghie și filantropie în care se produce o continuitate și care asigură prelungirea minunii săvârșite de Hristos prin Evanghelie și Liturghie în lucrare. Atunci când vorbim despre media ca instrument al incluziunii sociale vorbim despre faptul că acest instrument pune la dispoziția credincioșilor, a publicului larg, informație folositoare și de folos duhovnicesc, dar și de folos zilnic în ceea ce privește accesul la serviciile sociale ale Bisericii, accesul la servicii culturale și educaționale pe care le oferă Biserica. Cu alte cuvinte incluziunea atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere educațional, dar mai ales din punct de vedere informațional este o dimensiune a lucrării permanente pe care Biserica o derulează integrat fără să țină cont de teoretizare, de delimitare pentru că noi avem în centru slujirea”.

Întâlnirea cu reprezentanții sectoarelor mass-media este ultima din seria atelierelor regionale organizate în cadrul Proiectului FORTE.

Contextul Proiectului FORTE este favorabil pentru a afirma și prezenta modul în care este văzută incluziunea socială din perspectiva lucrării misionar-pastorale ortodoxe.

Comentarii Facebook


Știri recente