Maslu de obște la Mănăstirea Țigănești

Ne aflam în Duminica a treia din Postul Mare, când am auzit murmurul credincioșilor bucuroși și entuziaști care anunțau prin biserică: ‘Vineri se va face Maslu de obște la Mănăstirea Țigănești. Vor fi mulți preoți și stareți de mănăstiri. Vin și sfinte moaște!’ Unii dintre ei mai participaseră și la alte mănăstiri la această folositoare slujbă. Cu o săptămână în urmă, când se făcuse la Mănăstirea Pasărea, se anunțase că vor fi aduse chiar și moaștele Sfântului Nectarie. Am plecat și noi într-acolo.

Parcarea și drumul până la Mănăstirea Țigănești erau în dimineața acelei vineri invadate de mașini. Întârziații veneau pe jos de la mașinile parcate în marginea pădurii, cărând sticle cu ulei, pungi cu făină de grâu sau pâini din care gerul dimineții scotea încă aburi de căldură. Cei mai râvnitori veniseră mai devreme, pentru a se împărtăși la Liturghia Darurilor înainte sfințite. Preoții intraseră cu noaptea în cap în biserică pentru că știau dorința credincioșilor de a se spovedi și împărtăși înainte de Taina Sfântului Maslu.

La intrarea în biserică, în pronaos, mesele erau pline cu sutele de sticle de ulei, pungi de făină și pâini aduse de credincioși.

Acum, Sfânta Liturghie era pe terminate, cu toții așteptând obșteasca taină. Erau îngrămădiți, precum strugurii pe ciorchine, în fața mesei din mijlocul bisericii, sub policandru. Preoții încă nu se adunaseră, dar maicile terminaseră de pregătit masa pentru Sfânta Taină. Două lumânări, așezate în colțuri, încadrau Sfânta Evanghelie, un bol cu făină albă având în mijloc o candelă cu ulei și șapte bețișoare cu vată înfipte în semicerc și trei cruci de argint. Mai încolo, în fața iconostasului Maicii Domnului, erau așezate cu mare cinste moaștele Sfântului Nectarie aduse de la Mănăstirea Radu Vodă din București și moaștele Sfinților Pantelimon, Dimitrie, Artemie, Lavru, Haralambie și Elefterie aduse de la Mănăstirea Căldărușani.

Cereau sănătate trupească și sufletească

Rumoarea și crisparea de pe chipurile oamenilor dispărură când ușile diaconești s-au deschis. Cei doi exarhi ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandriții Timotei Aioanei și Teofil Anăstăsoaie, ieșeau fiecare pe câte o ușă a catapetesmei bătrânei mănăstiri, urmați de stareți, părinți călugări și preoți de mir. Șapte pe o parte și șapte pe cealaltă. Doi diaconi întregeau soborul. În total 16. O bătrânică pierduse numărătoarea, dar nepotul o ajuta. La auzul cifrei rostite de copil, exclamă cu uimire că nu văzuse niciodată în viața ei atâția preoți adunați la Sfântul Maslu.

În susurul rugăciunii ‘Împărate ceresc…’, ochii credincioșilor prezenți se ridicară parcă odată cu mâinile preoților înălțate spre cer. Nu mai era nici o diferență între ei, nici între cei cu părul suriu, nici între cei cu părul abia răsărit de sub bonetă, sau între cei cu încălțămintea prăfuită pe ulițele satului și cu palmele bătucite de corvoadele zilnice și cei merși la saloanele de întreținere și înfrumusețare, îmbrăcați în haine cu etichete celebre, nici între intelectuali, cântăreți de muzică ori alte personalități și absolvenții de gimnaziu sau postliceale, nici între călugări sau monahi și mireni, sau între cei cu obrazul roșu plesnind de sănătate și cei gârboviți de boli și suferințe, în mâini cu cârje sau acoperiți cu măști chirurgicale la gură, și nici între cei măcinați de păcate și patimi și cei cu chipul luminat de liniștea și curăția sufletească. Cu toții cereau sănătate trupească și sufletească. Această unică rugăciune era întărită de preoți în momentul sfințirii untdelemnului: ‘Doamne, (…) sfințește untdelemnul acesta, ca să fie, celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea’, rugăciune rostită de șapte ori.

Unitatea acestui ‘ciorchine’ uman a fost desăvârșită pe parcursul celor șapte Evanghelii de preoții care se împânzeau printre credincioși precum vițele mlădiței, timp în care cel rânduit rostea din mijlocul lor cuvântul Evangheliei. În aceste momente nu se mai vedea marea de capete omenești, ci doar 16 stâlpi umani în jurul cărora, la umbra binecuvântată a veșmintelor preoțești, se adăposteau de arșița păcatelor și patimilor oile Păstorului Hristos. Apoi, ca și cum ar fi luat cu ei toată suferința oamenilor, preoții reveneau în fața Tămăduitorului Dumnezeu cerându-I prin rugăciuni – tot șapte la număr – sănătate și iertarea păcatelor fiilor Săi. Iar în timpul rostirii celor șapte pericope apostolice de glasurile curate ale maicilor, părinții pomeneau în taină în fața lui Dumnezeu numele fiecărui credincios din teancurile cu pomelnice. Parcă nu se mai sfârșeau. Maicile adăugau alte și alte petice de hârtie acoperite cu cererile celor întârziați.

Binecuvântarea peste toți

După aceste momente de lectură biblică și rugăciune puse sub numărul desăvârșirii – șapte – a urmat ultima rugăciune, a opta. Protosul soborului de slujitori, părintele Timotei, a chemat-o pe maica Eufimia, stareța Mănăstirii Țigănești, să deschidă Sfânta Evanghelie. Așezată în genunchi, în fruntea tuturor credincioșilor, precum o mamă în fața fiilor săi, părinții i-au pus Evanghelia deschisă pe cap întinzându-și poalele veșmintelor pe capetelor celor din jur. ‘Ciorchinele’ uman era mai unit ca oricând. Preoții cereau lui Dumnezeu să ‘treacă cu vederea toate greșelile’ celor ‘care se pocăiesc de greșelile lor’. La acest moment de înaltă rugăciune au participat și credincioșii, în două rânduri, când, la îndemnul preoților, și-au rostit cu glasurile sugrumate de tăcere și rugăciune numele primit la botez.

Liniștea sfântului lăcaș a fost întreruptă din nou, la sfârșitul slujbei, când credincioșii au rostit în cor, de trei ori, ‘Binecuvântați, părinți sfințiți, și ne iertați pe noi păcătoșii’. A venit imediat și răspunsul preoților, tot de trei ori, binecuvântându-i: ‘Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze, și sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască!’

Mereu speranța

Cu speranța că Dumnezeu ne dăruiește prin Taina Sfântului Maslu iertarea păcatelor și sănătate sufletească și trupească, așa cum a spus și părintele Timotei Aioanei în cuvântul de la final, credincioșii s-au îndreptat spre slujitori să-i ungă cu untdelemn sfințit. Cu câțiva dintre ei am vorbit și noi. O mamă a venit cu copiii pentru a cere sănătate și ajutor la școală, o viitoare mamă s-a rugat pentru nașterea și sănătatea copilului ei.

‘Sunt bolnavă, am probleme cu piciorul, dar acum să știți că nu mă mai doare așa tare’, ne-a spus Maria, o femeie între două vârste. În mâini are două pâini pe care vrea să le împartă oamenilor. Uleiul și făina spune că le ia acasă pentru ca să pună câte puțin în mâncare și la candelă. Maica Veniamina, care duce cu greu povara celor 80 de ani, spune că s-a rugat pentru sănătate și mântuire.

Mai grăbit decât ceilalți, pentru că dorește să prindă slujba Sfântului Maslu și la Siliștea Snagov, Gheorghe Constantin este convins că prin această Sfântă Taină primim sănătate. ‘Aveam probleme mari la dinți de stăteam cu o cârpă în gură. M-am dus la Sfântul Maslu. După ungerea cu uleiul sfințit am simțit cum mă lasă durerea. Asta era vineri. Sâmbătă seara am reușit chiar să mă și bărbieresc. Cred cu tărie în puterea vindecătoare a Tainelor Bisericii. Am 75 de ani și nu am lipsit niciodată de la biserică’, spune bărbatul despre vindecarea pe care a primit-o mai demult. Bătrânul a plecat în acea vineri cu ‘bateriile încărcate’, cum îi place să spună, deoarece s-a împărtășit și cu Trupul și Sângele Domnului.

Sutele de oameni pe care i-am văzut la Maslul de obște de la Țigănești ne-au încredințat o dată în plus de puterea rugăciunii în comun, preoți și credincioși, unii pentru ceilalți, nume aflate pe nesfârșite pomelnice și în gândul fiecăruia. (Articol publicat în săptămânalul „Ziarul Lumina” din data de 4 aprilie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente