Masă rotundă la Casa Universitarilor din Craiova

Casa Universitarilor din Craiova a găzduit, sâmbătă, 8 decembrie 2012, o masă rotundă cu tema „Oportunități și amenințări în practica profesională a studenților”. Manifestarea face parte din proiectul „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia”, derulat de Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, după cum a precizat Gheorghe Cioiu.

Întâlnirea de la Casa Universitarilor din Cetatea Băniei i-a adus față în față pe studenți cu reprezentanți ai mai multor instituții publice, posibili angajatori, în scopul găsirii celor mai bune soluții de eficientizare a practicii profesionale a studenților, de înlăturare a barierelor existente în prezent în ceea ce privește accesul tinerilor absolvenți pe piața muncii. S-a discutat despre cultura voluntariatului, atât de necesară în suplinirea lipsei de experiență de care se prevalează deseori angajatorul atunci când are în față un tânăr absolvent. De asemenea s-au făcut propuneri și sugestii privind cadrul legislativ și curiculumul de practică profesională.

Proiectul derulat de Facultatea de Teologie din Craiova, în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, are ca obiectiv creșterea gradului de inserție pe piața muncii a unui număr de aproape 400 de studenți, de la șapte specializări universitare din domeniul socio-uman: Teologie Pastorală, Asistență Socială, Istorie, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Comunicare și Relații Publice, Limba Română. După cum ne-a precizat părintele diacon lector univ. dr. Gelu Călina, manager de proiect, această creștere a integrării pe piața muncii se va realiza printr-o legătură mai eficientă între educație, formare instituțională, practica studențească și apoi, ca rezultat final, prin angajarea în diferite domenii ale pieței muncii.

Comentarii Facebook


Știri recente