Mărturisitori ai iubirii lui Hristos

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt ‘mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru mântuirea lumii și ai dumnezeirii Lui’, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit ieri, 29 iunie 2011, la Catedrala patriarhală, după cum ne informează „Ziarul Lumina” Preafericirea Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul de preoți și diaconi slujitori ai catedralei.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați cei mai de seamă Apostoli. Ei au pătimit moarte martirică la Roma, în 29 iunie, anul 67, în timpul prigoanei împăratului păgân roman Nero pentru că au mărturisit credința în Domnul Iisus Hristos. ‘Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt pentru noi pilde vii de credință creștină și pilde vii pentru păstorii Bisericii. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt oameni foarte diferiți. Deși sunt din același neam iudeu, sunt diferiți ca pregătire spirituală, teologică și ca experiență a vieții. Cu toate acestea, au în comun credința în Iisus Hristos, dragostea față de Hristos, dragostea față de Biserică și sunt dascăli ai pocăinței pentru păcate și ai sfințeniei. Acești mari corifei ai Apostolilor arată fiecare în parte și împreună lucrarea Duhului Sfânt în oameni, în oamenii pe care îi cheamă la misiune, la o lucrare sfântă deosebită’, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

Sfântul Apostol Petru, a reliefat Preafericirea Sa, are o iubire față de Hristos și o râvnă față de Biserică deosebit de puternică. Numele lui în aramaică înseamnă ‘piatră’. Pe piatra sau credința mărturisirii dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu este zidită Biserica lui Hristos, și nu pe persoana lui Petru. De asemenea, cheile Împărăției cerurilor reprezintă puterea de a lega și de a dezlega, de a ține și de a ierta păcatele, putere primită de toți ceilalți Apostoli. ‘Puterea de a lega înseamnă a opri pe cineva de la Botez sau de la Sfânta Împărtășanie. Dezlegarea este iertarea, potrivit Sfântului Chiril al Alexandriei. Această putere a iertării păcatelor dăruită Sfântului Apostol Petru și celorlalți Apostoli este cea mai mare putere sau dar dăruit de Domnul Hristos Sfinților Apostoli și prin ei Bisericii Sale. Ceea ce se leagă și se dezleagă pe pământ în Biserică se leagă și se dezleagă și în ceruri. Este putere dumnezeiască dăruită oamenilor spre mântuirea lor pentru că nimeni nu se poate mântui având păcate, ci doar dacă se pocăiește pentru păcate și i se iartă păcatele’, a arătat PF Părinte Patriarh Daniel.

Între Hristos și Biserică este o legătură de nedespărțit

Sfântul Apostol Pavel, înainte aprig prigonitor al creștinilor, s-a convertit pe drumul Damascului când, copleșit de o lumină dumnezeiască și de glasul lui Dumnezeu, a recunoscut că El este Dumnezeu. ‘Sfântul Pavel prigonea pe creștini, dar durerea prigoanei o simțea în primul rând Hristos. Nu a zis Hristos: ‘De ce prigonești pe ucenicii mei’, ci a zis: ‘De ce Mă prigonești?’ Atunci a învățat Sfântul Apostol Pavel că între Hristos și Biserică este o legătură de nedespărțit. Hristos este capul Bisericii, iar Biserica este trupul Lui tainic. De aceea, în întreg Noul Testament numai Sfântul Pavel vorbește despre Biserica lui Hristos ca fiind Trupul lui Hristos și El capul Bisericii. A fost lovit ‘trupul’ și a simțit durerea ‘capul’. Nu există o separație între Hristos și Biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: ‘Hristos fără Biserică moare și Biserica fără Hristos moare’, după cum dacă despărțim capul de trup moare și capul și trupul’, a mai spus Preafericirea Sa.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru mântuirea lumii și ai dumnezeirii Lui. Sfântul Petru a văzut un om limitat în trup și a mărturisit pe Dumnezeu Cel veșnic și nelimitat. Sfântul Apostol Pavel spune: ‘Mare este taina creștinătății: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, S-a vestit de către îngeri, S-a crezut între neamuri și S-a înălțat întru slavă’. Amândoi acești mari Apostoli au arătat iubirea lor nețărmurită pentru Hristos până la moarte’, a evidențiat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La final, Preafericirea Sa i-a felicitat pe cei care poartă numele Sfinților Apostoli și le-a oferit câte o iconiță cu chipul celor doi mari sfinți. În cadrul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit pe diaconul Răzvan Constantin Ștefan întru arhidiacon pe seama capelei Seminarului Teologic Liceal Ortodox ‘Nifon Mitropolitul’ din București datorită activității misionare deosebite.

Comentarii Facebook


Știri recente