Mărturisim o singură credință, un singur Domn Iisus Hristos și un singur botez

În toate lăcașurile de cult din Patriarhia Română s-a citit pe 8 ianuarie, în Duminica după Botezul Domnului, pericopa evanghelică de la Matei, capitolul 4, versetele de la 12 la 17 care prezintă Începutul propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos.

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul Reședinței Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat importanța legăturii Botezului Domnului cu propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu.

„Duminica după Sărbătoarea Botezului Domnului ne arată legătura dintre Botezul Domnului și predicarea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. În același timp ne arată legătura dintre taina Botezului Domnului și a botezului nostru și taina Pocăinței ca fiind uși de intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia scoate în evidență în mod deosebit faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este lumina lumii, sensul prim și ultim al creației și lumina sau sensul permanent al vieții creștine ca viață îndreptată spre Împărăția Cerurilor”, a explicat Preafericirea Sa, după cum ne informează Radio TRINITAS.

Dobândirea Împărăției Cerurilor presupune o schimbare totală a firii omului, a mai arătat Patriarhul României.

„Împărăția lui Dumnezeu care se apropie de oameni cere din partea acestora o schimbare și anume, o convertire, o înnoire a modului de a gândi, de a vorbi, de a trăi și de a făptui. Cuvântul pocăiți-vă în limba greacă a Noului Testament înseamnă schimbați-vă. Adică schimbați-vă felul de a fi, convertiți-vă, înnoiți-vă și anume, trebuie să gândim duhovnicește, să gândim în mod sfânt, nu pătimaș și să gândim așa cum gândește Hristos. Trebuie să vedem lumea așa cum o vede Hristos, adică dar al lui Dumnezeu. Să vedem viața ca fiind îndreptată spre Înviere și spre fericire veșnică așa cum ne-a arătat Hristos. Împărăția Cerurilor presupune pocăință. De aceea, taina Botezului care se împărtășește omului și pentru iertarea păcatelor nu se mai repetă. Ea este baza, ea este temelia tuturor celorlalte sfinte taine, dar taina Pocăinței reînnoiește Botezul prin lacrimi. De aceea, s-a spus că Botezul odată săvârșit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh este unul singur. Mărturisim o singură credință, un singur Domn Iisus Hristos și un singur botez, dar botezul pocăinței prin lacrimi reînnoiește botezul nostru în apă și în Duhul Sfânt”.

Comentarii Facebook


Știri recente