Martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, cinstit în biserici

Astăzi, 29 august, de praznicul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, mai multe biserici de mir și de mănăstire își serbează hramul.

În București, o singură biserică își serbează hramul. Deși Biserica „Sf. Ioan” – Piață, Protoieria III Capitală, marchează toate cele trei sărbători închinate Sf. Ioan Botezătorul, hramul principal este Tăierea Capului Sf. Ioan, cinstit în mod deosebit la această parohie. După cum ne-a spus preotul paroh Bădiță Mihai Bârnea, sărbătoarea a început aseară, la ora 19:00, cu slujba Vecerniei, unită cu Litia, săvârșită de patru preoți, și a continuat cu Acatistul Sf. Ioan, după care toți credincioșii participanți au primit daruri din partea parohiei. Astăzi, slujba Utreniei începe la ora 08:30, iar de la 09:30 se va oficia Sfânta Litughie, apoi, o slujbă de pomenire pentru ctitori și pentru cei adormiți. Se vor împărți apoi pachete pentru cei nevoiași și pentru toți cei care vor veni să se roage la biserica închinată „celui mai mare om născut din femeie”. Actuala Biserică „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” de pe bulevardul I.C. Brătianu a fost construită din temelii de starostele de boiangii Ioniță Croitoru, împreună cu breslașii cojocari și boiangii, în anul 1766. Inițial, la sfârșitul secolului al XVII-lea, aici exista o biserică modestă, fără turle. Biserica actuală a parohiei, care numără aproximativ 600 de familii, a fost restaurată în mai multe rânduri, începând cu anul 1818. La 30 mai 1986, din ordinul lui Nicolae Ceaușescu, biserica a fost translatată pe o distanță de 23 m, sub un unghi de 37 de grade și pe o cale în pantă de 2,8%, fiind ascunsă între blocuri. Biserica deține icoane vechi, din anii 1800-1895.

Și la Iași, o singură biserică este închinată Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Aseară, un sobor de preoți a oficiat la această biserică slujba Vecerniei, urmând ca astăzi să se oficieze slujba Utreniei, Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a ctitorilor. Construcția Bisericii „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” din Iași a început în timpul domniei lui Miron Barnovschi, care a murit ca martir la Constantinopol, fiind apoi continuată de domnitorul Vasile Lupu. „Se pare că Vasile Lupu a avut mustrări de conștiință în ceea ce privește condițiile în care a murit Miron Barnovschi, drept pentru care a dat bisericii sale hramul «Tăierea capului Sfântului Ioan»”, ne-a spus preotul paroh Viorel Sava, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași. De-a lungul istoriei sale, această biserică a creat în jurul ei o viață spirituală intensă. În Biserica „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Iași se păstrează mai multe obiecte de valoare, printre care catapeteasma, în componența căreia se află mai multe icoane din secolul al XVII-lea.

Peste 20 de biserici din Moldova îmbracă astăzi haine de sărbătoare. La Vaslui, credincioșii merg astăzi să-l cinstească pe Botezătorul Mântuitorului, la biserica ctitorită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Biserica domnească „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” datează din anul 1490, ca paraclis al curții domnești. Biserica a fost zidită în mai puțin de cinci luni de zile ( 27 aprilie-20 septembrie). De-a lungul vremii, sfântul lăcaș a avut de suferit mai ales în urma marelui cutremur din 1802, când turla de pe naos s-a crăpat, dărâmându-se complet, în 1818. A fost refăcută în anul 1820 de către Maria Cantacuzino, soția marelui logofăt Costachi Ghica, proprietarul târgului Vaslui, în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Dintre mănăstirile din Arhiepiscopia Iașilor, Mănăstirea Secu din județul Neamț își prăznuiește astăzi hramul. Cu acest prilej, mii de pelerini din toate colțurile țării sunt așteptați să participe la Sfânta Liturghie arhierească condusă de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Sărbătoarea de la Mănăstirea Secu va continua mâine cu prăznuirea Sfântului Varlaam, Mitropolitul Moldovei, ale cărui moaște mănăstirea le adăpostește, și cu proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu. Așezarea monahală de la Secu se află la 22 de kilometri de orașul Târgu Neamț, pe valea pârâului Secu, la poalele Muntelui Vasan. Înconjurată de ziduri impunătoare, ea are aspectul unei adevărate cetăți. Prima așezare monahală a fost înființată pe aceste meleaguri de monahul Zosima. Atestarea documentară din 1530 este mărturia faptului că domnitorul Petru Rareș a ridicat la Secu, pe locul actualului cimitir, o biserică voievodală. Spre sfârșitul veacului al XVI-lea, construcțiile din jurul schitului și biserica se aflau în ruină. Astfel, în anul 1602, marele vistiernic al Țării de Jos, Nestor Ureche, tatăl cunoscutului cronicar, Grigore Ureche, a ridicat la Secu o frumoasă biserică. După anul 1602, așezarea monahală de la Secu a cunoscut o amplă dezvoltare, în jurul ctitoriei lui Nestor Ureche ridicându-se chilii noi și construcții anexe. Între anii 1775 și 1779, starețul Mănăstirii Secu a fost Paisie Velicicovski. În anul 1821, Mănăstirea Secu a trecut printr-o mare încercare. Documentele vremii consemnează faptul că eteriștii, urmăriți de otomani, s-au retras la Valea Secului, aproximativ 500 de oșteni adăpostindu-se între zidurile mănăstirii. Aici au rezistat 14 zile atacului otoman, până când, în cele din urmă, Salin Pașa a reușit să pătrundă cu armatele sale în mănăstire, măcelărind, deopotrivă, ostașii și monahii. Câțiva monahi care au reușit să se adăpostească în Munții Neamțului au putut duce mai departe tradiția monahală din această mănăstire. De-a lungul celor 400 de ani de existență, pe la Secu au trecut mari personalități ale vieții duhovnicești: Sfântul Ierarh Varlaam, Sfântul Ierarh Dosoftei, Sfântul Paisie Velicicovski.

În ziua prăznuirii martiriului Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți își serbează hramul. Încă din ajunul hramului, numeroși pelerini vin acolo unde, la altarul de vară amenajat în incinta Mănăstirii Topolnița, participă la slujba de priveghere, continuată apoi cu slujba Utreniei. Astăzi se va oficia slujba de sfințire a apei, după care, în jurul orei 09:00, cu emoție în suflet, dar și cu aleasă bucurie duhovnicească, în prezența a numeroși credincioși, un ales sobor de preoți și diaconi îl va întâmpina pe Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, după care se va săvârși în altarul de vară Sfânta și dumnezeiasca Liturghie, apoi o slujbă de pomenire pentru ctitori, stareți și viețuitori, închinători, donatori și binefăcători ai acestei mănăstiri, adormiți întru Domnul. După tradiție, prima biserică a Mănăstirii Topolnița a fost zidită de Sfântul Nicodim, în secolul al XIV-lea. Biserica actuală, în forma de cruce, a fost ridicată în anul 1646, de Lupu Buliga – ,,ver căpitan de plai”. După secularizare 1863, schitul a fost părăsit și reînființat în 1930. În anul 1932, Comisia Monumentelor Istorice a făcut reparații parțiale și s-au reconstruit trei chilii. Mai târziu, s-au executat reparații și restaurări prin grija vrednicului de pomenire mitropolitul Olteniei, Nestor Vornicescu. În ultimii ani, s-au construit un corp de chilii și un dig pentru prevenirea inundațiilor.

( Sursa: Ziarul Lumina Nr. 200/ 29 august 2008)

Comentarii Facebook


Știri recente