Mântuitorul Iisus Hristos privește cu drag pe fiecare om care caută viața veșnică

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a săvârșit pe 26 august 2012, în Duminica a XII-a după Rusalii, slujba Sfintei Liturghii la Catedrala Patriarhală, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei.

După citirea Pericopei Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul al XIX-lea, versetele de la 16 la 26, Preafericirea Sa a ținut și un cuvânt de învățătură prin care a explicat semnificațiile acesteia.

„Când a îngenuncheat în fața Mântuitorului Iisus Hristos și L-a numit Bunule Învățător, nu Înțeleptule Învățător, tânărul bogat din Evanghelia de astăzi a vrut să arate că Iisus din Nazaret nu învăța doar prin înțelepciune, ci și prin bunătate. Acest tânăr cu siguranță a auzit că Iisus din Nazaret Învățătorul este și Vindecătorul, Cel Care a ridicat din boală și din păcate o mulțime de oameni, fiindcă este milostiv și bun. Învățăm din această formă de exprimare a tânărului bogat că un învățător trebuie să fie nu numai inteligent sau înțelept, ci și bun, generos, milostiv, compătimitor și ajutător față de cei smeriți, căzuți, săraci și uitați de către societate”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că milostenia este o condiție vitală pentru a dobândi mântuirea.

„Mântuitorul Iisus Hristos îi spune tânărului bogat că pentru a fi desăvârșit îi mai lipsește ceva. Du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în Cer; după aceea, vino și urmează-Mi. Auzind acest sfat tânărul bogat s-a întristat și a plecat. El nu a mai pus nicio întrebare, nu a dat niciun răspuns, ci a tăcut. Mântuitorul Iisus Hristos i-a respectat tăcerea și întristarea lui. Nu i-a explicat nimic, nu a renunțat la sfatul pe care i l-a dat, ci l-a lăsat liber să se lupte cu întristarea sa și Evanghelia spune motivul întristării și anume căci era foarte bogat, avea multe avuții. Din aceasta constatăm că tânărul bogat era un om virtuos și evlavios, un om care nu a făcut rău nimănui. Era evlavios, cunoștea poruncile, le împlinea, dar era foarte atașat în sufletul său de bogățiile pe care le avea. Ele au devenit o robie interioară, un idol ascuns, iar Mântuitorul ca mare doctor de suflete a văzut în sufletul lui partea mai puțin luminoasă și a mers direct acolo spunându-i cu alte cuvinte că nu e suficient să fii moral și virtuos sau moral și evlavios, ci trebuie să fii și milostiv ca să dobândești viața de veci, să te asemeni cu Dumnezeu Cel milostiv, darnic, generos”.

Patriarhul României a vorbit și despre bogăție ca o piedică spre desăvârșire.

„Văzând această scenă, văzând acest dialog între Iisus și tânărul bogat ucenicii au rămas uimiți și atunci Mântuitorul a zis Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra un bogat în Împărăția Cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Când au auzit această constatare a Mântuitorului Iisus Hristos ucenicii au întrebat atunci Dar cine poate să se mântuiască? Iar Mântuitorul a răspuns la oameni aceasta este cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Cuvântul cămilă poate fi interpretat ca fiind vorba de un animal numit cămilă sau printr-un joc de cuvinte în limba greacă se poate înțelege și funia cu care erau legate la mal corăbiile. De asemenea, se mai spune că în Ierusalim era o poartă numită urechile acului pentru că era strâmtă și joasă și o cămilă putea trece doar dacă nu avea nimic în spate și dacă îngenunchea. Indiferent de interpretare ceea ce vrea să ne spună Evanghelia este dificultatea, nu chiar imposibilitatea, care există pentru oamenii bogați ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu atunci când bogăția materială a devenit cea mai mare valoare a vieții lor și un obstacol care îi împiedică să se dăruiască complet lui Dumnezeu și să ajute pe semenii lor”.

Tânărul bogat în cele din urmă a împlinit sfatul lui Iisus, mai arată Preafericirea Sa.

„Evanghelia totuși se termină cu o notă de speranță pentru că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a zis la oameni aceasta este cu neputință însă la Dumnezeu toate sunt cu putință i-a privit direct în față pe ucenici. Amănuntul acesta este foarte important. De ce Evanghelia ține să precizeze că Iisus i-a privit direct? Pentru a fixa mai bine adevărul pe care Îl rostește și anume că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Când i-a privit pe ucenici în față Mântuitorul Iisus Hristos a privit și viitorul tânărului bogat pe care l-a sfătuit să devină ucenic al lui Iisus ca și ceilalți ucenici. A privit spre ucenici ca și când știa că mai târziu printre ei va fi și acest tânăr bogat. El a prevăzut că într-o zi tânărul se va întoarce la Iisus. Tradiția ne spune că după un an de luptă multă cu el însuși tânărul bogat a ajuns totuși la hotărârea de a împlini sfatul lui Iisus. A vândut averea, a împărțit banii săracilor și a venit și a urmat Lui, confirmând astfel că toate sunt cu putință la Dumnezeu, că firea păcătoasă a noastră poate fi schimbată numai cu ajutorul lui Dumnezeu care eliberează pe om de lăcomie și îl face darnic și milostiv”.

Toate avuțiile materiale trecătoare și limitate nu pot aduce pace și bucurie deplină sufletului nostru pentru că el este creat după chipul Lui Dumnezeu, spune Patriarhul României.

„Mai este însă în cuvintele Mântuitorului un adevăr esențial și anume îi spune Du-te, vinde averea, împarte banii săracilor și vei avea comoară în cer și apoi vino și urmează-Mi. Dacă nu ar fi spus această frază, vino și urmează-Mi, sfatul Mântuitorului nu era complet și nu avea nici finalitate. Ar fi fost doar să-i spună unui tânăr bogat vinde tot și rămâi sărac, rămâi în drum. Ori Mântuitorul ce face de fapt? Ce i-a cerut acestui tânăr? Să renunțe la ceva, la avere, pentru Cineva, pentru Dumnezeu Cuvântul, izvorul Vieții veșnice. Când a zis vino și urmează-Mi aceasta înseamnă ‘vino și vei fi în comuniune, în legătură cu Mine Care îți dăruiesc viața veșnică pe care tu o cauți. Vino ca să devii ucenic al Meu pentru a-ți dărui viața veșnică pe care o cauți de multă vreme’. Aceasta arată că omul, deși uneori are destule averi materiale, nu este totuși mulțumit fiindcă sufletul său este creat după chipul lui Dumnezeu cel netrecător și nelimitat, iar toate avuțiile materiale trecătoare și limitate nu pot aduce pace și bucurie deplină sufletului pentru că el este făcut nu doar să consume lucruri materiale din lumea aceasta, ci este făcut să primească iubirea veșnică a lui Dumnezeu și să răspundă acestei iubiri veșnice a lui Dumnezeu care s-a arătat în Mântuitorul Iisus Hristos”.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel evidențiază că rostul vieții trecătoare pe pământ este acela de a căuta viața cea netrecătoare din Împărăția Cerurilor.

„Din Evanghelia de astăzi învățăm în primul rând să căutăm viața veșnică. Tânărul bogat pune o întrebare care trebuie să fie întrebarea noastră de căpătâi, a tuturor, indiferent de vârstă, indiferent de profesiune, de stare socială, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Sfântul Ioan Gură de Aur spune ce folos de viața aceasta pământească dacă în timpul ei nu ne îngrijim de dobândirea vieții veșnice? Deci, rostul vieții trecătoare pe pământ este acela de a căuta viața cea netrecătoare din Împărăția Cerurilor și aceasta se dobândește prin credință, prin pocăință pentru faptele rele, prin săvârșirea faptelor bune, prin rugăciune multă, prin împărtășirea cu Sfintele Taine ale Bisericii care sunt arvuna vieții veșnice și prin dorința fierbinte de a ne uni cu Dumnezeu, izvorul vieții veșnice”.

Totodată, Preafericirea Sa a subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos privește cu drag pe fiecare om care caută viața veșnică, indiferent de vârstă, indiferent de poziție socială.

„Vedem că Mântuitorul Iisus Hristos apreciază pe acest tânăr, îl privește cu multă simpatie am zice astăzi. Evanghelia după Sfântul Evanghelist Marcu, capitolul X, versetul 21 ne spune că atunci când a adresat acest tânăr bogat întrebarea ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Mântuitorul l-a privit cu dragoste. A privit cu drag căutarea lui sinceră de a dobândi viața veșnică. Deci, privește cu drag Mântuitorul Iisus Hristos pe fiecare om care caută viața veșnică, indiferent de vârstă, indiferent de poziție socială. Și ne mai învață Evanghelia de astăzi că trebuie să fim nu numai evlavioși, oameni care postesc mult și se roagă mult, ci și milostivi pentru că prin milostenie facem bucurie altora, ajutăm pe alții și bucuria noastră de a fi evlavioși și împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu se desăvârșește prin bucuria pe care o facem altora când îi ajutăm. Dacă nu putem să-i ajutăm cu bani, cu alimente, pentru că suntem și noi săraci, atunci îi ajutăm pe oameni cu un cuvânt bun, cu o faptă bună, cu o sfătuire bună și mai ales cu rugăciune pentru ei, pentru sănătatea lor și spre mântuirea lor”.

În timpul Sfintei Liturghii Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Constantin Cosmin Brînzea, director la Serviciul de desfacere al Tipografiei Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, pe seama Parohiei Popa Tatu cu hramul Sfântul Nicolae din București.

La Sărbătoarea de astăzi au participat sute de credincioși.

Comentarii Facebook


Știri recente