Manifestări dedicate proclamării cinstirii Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, patriarhul Constantinopolului, în Episcopia Dunării de Jos

În perioada 1-3 mai 2009, în Episcopia Dunării de Jos au avut loc manifestările dedicate proclamării cinstirii Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, patriarhul Constantinopolului, care a locuit și a slujit vreme de 12 ani la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” din orașul Galați, în vremea domnitorului Vasile Lupu și a Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei.

Cu acest prilej, o delegație a Mitropoliei de Veria, din Grecia, a adus, pe 1 mai, la Catedrala episcopală din Galați, moaștele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscop al Tesalonicului, în al cărui scaun a păstorit și Sfântul Atanasie.

Manifestările au continuat sâmbătă, cu sfințirea Bisericilor „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Atanasie”. Ieri, în Duminica a III-a după Sf. Paști, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu 12 ierarhi ai Bisericii noastre și doi din străinătate, a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc și proclamarea solemnă a cinstirii Sfântului Atanasie Patelarie.

Vineri, 1 mai a.c., a fost ziua în care credincioșii din Episcopia Dunării de Jos au prelungit bucuria pascală și s-au grăbit cu toții, preoți, călugări și credincioși, spre Catedrala episcopală din Galați, pentru a întâmpina cu credință și cu dragoste moaștele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului.

Delegația din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Panteleimon de Veria, Nausa și Kampania, însoțit de Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif de Prykonnis, reprezentantul Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, și de alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, care a adus în Eparhia Dunării de Jos moaștele Sfântului Grigorie Palama, a fost întâmpinată de Preasfințitul Episcop Casian, alături de care s-au mai aflat Preasfințitul Calinic al Argeșului și Muscelului, Preasfințitul Visarion al Tulcii, și Preasfințitul Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Hușilor. La aceste momente de binecuvântare și bucurie pentru Eparhia Dunării de Jos, porțile credinței au fost larg deschise la Dunăre, natura întreagă s-a smerit în fața Sfântului Grigorie Palama, teologul luminii, al harului și al rugăciunii, iar cei aproape două mii de clerici și credincioși, răsfirați peste tot în jurul Catedralei episcopale, au dăruit Sfântului Grigorie Palama o îmbrățișare tainică. Alaiul sărbătoresc al ierarhi-lor și slujitorilor, evlavia credincioșilor, emoția care se citea pe fețele cuminți ale seminariștilor au creat o atmosferă de înaltă trăire spirituală, toți așteptându-l pe Sfântul Grigorie Palama pentru a-i binecuvânta și pentru a lumina și sfinți sufletele tuturor celor ce i se vor închina cu credință.

Moaștele Sfântului Grigorie Palama au fost primite pe strada Domnească, în apropierea Catedralei episcopale din Galați, și au fost purtate în procesiune, soborul ierarhilor, preoților, cântăreții și monahii prezenți cântând irmoase din Canonul Învierii și Troparul Sfântului, până pe esplanada din fața Catedralei.

Cu acest prilej, în Catedrala din Galați a avut loc o slujbă de mulțumire, la finalul căreia Preasfințitul Casian al Dunării de Jos, împreună cu toți ierarhii și slujitorii Catedralei, a purtat moaștele Sfântului Grigorie Palama pe podiumul din fața sfântului lăcaș, unde episcopul de la Galați a ținut un cuvânt de întâmpinare prin care și-a exprimat bucuria sosirii moaștelor Sfântului Grigorie Palama: „Sfântul Grigorie ne-a învățat și pe noi să facem sufletele noastre candele. În loc de ulei să așezăm faptele cele bune, în loc de feștilă, dragostea și să aprindem această candelă cu lumina harului Duhului Sfânt”, a spus Preasfinția Sa. În continuare, a mulțumit Patriarhului Daniel și Mitropolitului Panteleimon pentru aducerea la Galați a moaștelor Sfântului Grigorie Palama, cu prilejul proclamării solemne a cinstirii în Biserica Ortodoxă Română a Sfântului Atanasie Patelarie, arhiepiscopul Tesalonicului, care a viețuit la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” din Galați între anii 1643-1654, în vremea voievodului Vasile Lupu. Preasfinția Sa a subliniat fericita întâlnire pe calea sfinților și și-a exprimat nădejdea rămânerii în această frumoasă și trainică comuniune: „Rămâi cu noi, Doamne, prin sfinții Tăi Grigorie și Atanasie și învață-ne să-ți mulțumim pentru bucuria ce ne-o faci că ne-am întâlnit. Prin prietenia sfinților Tăi, dă-ne și nouă prietenie sfântă, ierarhilor, preoților și iubitului popor creștin de aici și de pretutindeni. Bine ați venit sănătoși și vă rugăm să fiți cu adevărat acasă aici”, a mai spus Preasfințitul Episcop Casian.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Panteleimon de Veria a subliniat importanța și modelul viețuirii Sfântului Ierarh isihast Grigorie Palama, mulțumind chiriarhului locului pentru invitația adresată și exprimându-și speranța că și prin aceasta se va întări legătura credincioșilor cu sfinții lui Dumnezeu. „Doresc să răspund la dragostea dumneavoastră, la noblețea dumneavoastră, aducând în această perioadă a luminii, în perioada Învierii, pe Sfântul luminii, pe Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. L-am adus astăzi pe Sfântul Grigorie Palama, care a binecuvântat și meleagurile Veriei, pe care trăim noi, locuind în Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul vreme de 5 ani, învățându-ne să fim și noi fii ai luminii. Este o bucurie deosebită că acum, în aceste zile, în care dumneavoastră sărbătoriți aici pe Sfântul Atanasie Patelarie, se află în mijlocul nostru înaintașul său la tronul Bisericii din Tesalonic, Sfântul Grigorie Palama”, a spus Înaltpreasfințitul Panteleimon.

După aceste momente, cinstitele moaște au fost așezate pe baldachinul din fața Catedralei, la care credincioșii au început să se închine cu evlavie, iar în Catedrală a continuat slujba Privegherii.

Evenimentele de la Galați, legate de proclamarea cinstirii Sfântului Atanasie Patelarie, au continuat sâmbătă dimineața, în ziua de prăznuire a Sfântului Atanasie, când s-a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii „Sfântul Nicolae”, în urma lucrărilor de restaurare.

Slujba a fost oficiată de chiriarhul Dunării de Jos, alături de care s-au mai aflat Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, Înaltpreasfințitul Panteleimon de Veria, Preasfințiții Calinic al Argeșului și Muscelului, Ambrozie al Giurgiului, Visarion al Tulcii, Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Hușilor.

Toți credincioșii prezenți s-au bucurat de marea lor sărbătoare și de prezența atâtor ierarhi în biserica lor. „E un moment de mare sărbătoare și bucurie sufletească pentru noi, credincioșii, pentru că părinții noștri slujitori ne-au spus foarte multe despre acest sfânt al nostru, iar acum, iată, îl primim cu tot sufletul să ne fie ocrotitor”, ne-a declarat o enoriașă a acestei parohii.

După săvârșirea rânduielii de sfințire prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin stropirea cu apă sfințită a Bisericii închinate Sfântului Nicolae și Sfântului Atanasie Patelarie, Preasfințitul Episcop Casian a arătat că, prin sfințirea acestui lăcaș de închinare, credincioșii primesc lumină și binecuvântare de la păstorul care timp de 12 ani a locuit aici, care și-a făcut aici biserică și care „a respirat aici credința Patriarhiei Ecumenice, adică a Ortodoxiei noastre, a Ortodoxiei martirice. Ortodoxia s-a salvat prin lumânările din mâna credincioșilor. Lumina s-a dat de la altar, dar ea a luminat poporul prin candela din sufletele și din casele noastre”.

După aceasta, Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, a subliniat în cuvântul său că cinstirea Sfântului Atanasie este o mare bucurie duhovnicească pentru întreg pământul ortodox, a credincioșilor de pretutindeni, iar la aceste evenimente organizate în orașul Galați se bucură toții sfinții împreună cu poporul binecredincios.

La final, părintele paroh Ioan Postolache a oferit ierarhilor prezenți în dar câte o icoană cu Sfântul Atanasie Patelarie și a adresat mulțumiri în numele Consiliului parohial și al tuturor credincioșilor parohiei.

Sărbătoarea a continuat cu sfințirea noii biserici din lemn, închinată Sfântului Atanasie Patelarie, aflată în cartierul Micro 18, din orașul Galați. Mii de credincioși au venit să întâmpine soborul slujitorilor care au săvârșit după rânduiala și tradiția ortodoxă sfințirea bisericii, a cărei piatră de temelie a fost așezată de chiriarhul locului la 11 decembrie 2005.

La finalul slujbei de sfințire, Episcopul Casian a salutat încă o dată, cu multă bucurie, prezența ierarhilor români, precum și a celor din Bisericile Ortodoxe surori, care au participat și la sfințirea Bisericii „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Atanasie” și la care s-au mai adăugat reprezentanții Mitropoliei de Rethimnon și Aulopotamou, din Insula Creta, locul de naștere al Sfântului Atanasie, precum și delegați ai Mitropoliei de Alexandroupolis.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Panteleimon de Veria a ținut un cuvânt de învățătură, prin care a arătat că „sfintele moaște propovăduiesc cu glas înalt minunea Învierii pe care Dumnezeu, prin proorocul Său, a promis-o nu numai Fiului Său Cel Unul-Născut, ci și tuturor fiilor Săi. Sfinții noștri, fiii cei aleși ai lui Dumnezeu, au prilejul de a pregusta această participare la înviere, privilegiu pe care-l vom dobândi și noi în viitor, în ziua învierii tuturor celor adormiți”.

La finalul sărbătorii hramului acestei tinere parohii, părintele paroh Marius Cristea a oferit ierarhilor prezenți câte o icoană a Sfântului Atanasie, iar reprezentanții Mitropoliei de Rethimnon și Aulopotamou au oferit în dar o candelă de argint, care va arde neîncetat la icoana hramului bisericii.

În finalul acestei sărbători, care a adus atâta bucurie credincioșilor, preoților și tuturor celor care s-au jertfit cu timp și fără timp pentru a așeza o cărămidă a credinței și dragostei lor pentru Sfântul Atanasie, corala Mitropoliei de Alexandroupolis – Grecia a susținut un concert de cântece tradiționale grecești și românești.

Ziua de sâmbătă, 2 mai a.c., s-a încheiat cu primirea, în jurul orei 18:00, la Catedrala episcopală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Preoți, profesori de teologie, elevi seminariști și foarte mulți credincioși l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Bisericii noastre, iar cu acest prilej s-a oficiat o slujbă de mulțumire la care au participat, alături de Preafericirea Sa, reprezentanții celorlalte Biserici, precum și opt ierarhi români.

Chiriarhul Dunării de Jos a marcat acest moment sărbătoresc în istoricul scaun al Dunării de Jos, continuator al vechiul scaun al Proilaviei, printr-un cuvânt de bun venit: „Împreună cu preoțimea, cu cinul monahal, cu profesorii de teologie, cu seminariștii și cu credincioșii care v-au așteptat, vă spunem din toată inima bine ați venit, Preafericirea Voastră, la ora rugăciunii de seară a luminei line! Fie ca lumina lină a sfintei slave să lumineze viața noastră, a tuturor, cum ne-a învățat și Sfântul Grigorie Palama și cum ne-a învățat și Sfântul Atanasie”, a spus Preasfințitul Casian.

În încheiere, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a binecuvântat poporul și pe toți cei prezenți și a ținut un cuvânt de învățătură prin care a subliniat că „noi, în sfinți, nu cinstim natura umană autosuficientă, separată de Dumnezeu, plină de orgoliu și de izolare prin autosuficiență. Noi cinstim pe Dumnezeu în sfinți, lucrător în ei, pentru că au fost credincioși și smeriți, rugători și împlinători ai cuvântului lui Dumnezeu. Ortodoxia este credința sfințitoare care ridică pe om atât de mult în iubirea lui Dumnezeu, cât a coborât Dumnezeu în umanitatea noastră”. În continuare, Părintele Patriarh a evidențiat că acești sfinți ai Ortodoxiei au fost mărturisitorii unei credințe lucrătoare și de aceea Dumnezeu i-a învrednicit să fie în comuniunea sfinților. „Credința ortodoxă nu este numai dreaptă ca adevăr, ci este sfințitoare și dătătoare de viață veșnică. Noi ne bucurăm că îi simțim aproape. Nu i-am văzut, pentru că nu am fost contemporani cu ei, dar acum suntem contemporani cu ei prin rugăciune, prin iubire smerită față de sfinții mărturisitori. Ei știu și cunosc sufletele noastre, dragostea, jertfa, frumusețea sărbătorii închinate lor”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente